X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38449
Przesłano:

Konkurs "Poznajemy parki narodowe w Polsce"

Konkurs dla klas 5
„POZNAJEMY PARKI NARODOWE W POLSCE.”
Opracowanie: Grażyna Rycerz - Kielce

Cele konkursu:
- poprawne wskazywanie obszarów chronionych w różnych pasach krajobrazowych Polski;
- określanie cech charakteryzujących wybrany park narodowy;
- wskazywanie form ochrony przyrody;
- uzasadnienie konieczności ochrony krajobrazów w Polsce.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas V.
2. Odpowiadają na 16 pytań, z czego 10 to zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
3. Za wszystkie poprawne odpowiedzi można uzyskać 29 punktów.

Zadania konkursowe

1. Podaj cel, w jakim tworzone są parki narodowe.
(2 pkt)
........................................

2. Podaj liczbę parków narodowych występujących w Polsce...................... (1 pkt)

3. Wskaż park, który powstał najwcześniej: (1 pkt)
a. Świętokrzyski Park Narodowy;
b. Białowieski Park Narodowy;
c. Tatrzański Park Narodowy.

4. Symbolem, którego parku narodowego jest mewa: (1 pkt)
a. Wolińskiego Parku Narodowego;
b. Drawieńskiego Parku Narodowego;
c. Słowińskiego Parku Narodowego.

5. Wymień parki narodowe występujące w obrębie Karpat: (6 pkt)
a. .................................
b. .................................
c. .................................
d. .................................
e. .................................
f. .................................

6. W którym parku narodowym występuje Maczuga Herkulesa: (1 pkt)
a. w Karkonoskim Parku Narodowym;
b. w Świętokrzyskim Parku Narodowym;
c. w Ojcowskim Parku Narodowym.

7. Wskaż nazwę parku narodowego utworzonego w 2001 roku: (1 pkt)
a. Wigierski Park Narodowy;
b. Park Narodowy „Ujście Wart”;
c. Poleski park Narodowy.

8. W faunie tego parku występują: świstak, kozica i niedźwiedź brunatny:
(1 pkt)
a. Tatrzański Park Narodowy;
b. Karkonoski Park Narodowy;
c. Bieszczadzki Park Narodowy.

9. Osobliwością którego parku są gołoborza i lasy jodłowe: (1 pkt)
a. Roztoczańskiego Parku Narodowego;
b. Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
c. Parku Narodowego Gór Stołowych.

10. Wędrujące wydmy występują w: (1 pkt)
a. Kampinoskim Parku Narodowym;
b. Słowińskim Parku Narodowym;
c. Wolińskim Parku Narodowym.

11. Wskaż park o największej powierzchni: (1 pkt)
a. Biebrzański Park Narodowy:
b. Roztoczański Park Narodowy;
c. Białowieski Park Narodowy.

12. W którym parku występuje malowniczy przełom Dunajca: (1 pkt)
a. Wielkopolskim Parku Narodowym;
b. Pienińskim Parku Narodowym;
c. Tatrzańskim Parku Narodowym.

13. W jakim parku narodowym żyją na wolności tarpany: (1 pkt)
a. Roztoczańskim Parku Narodowym;
b. Wielkopolskim Parku Narodowym;
c. Wigierskim Parku Narodowym.

14. Podaj nazwę parku zlokalizowanego w pobliżu Warszawy:
(1 pkt)
.................................

15. Wymień cztery formy ochrony przyrody w Polsce: (4 pkt)
a. .................................
b. .................................
c. .................................
d. .................................

16. Napisz, czego nie należy robić na terenie parku narodowego (podaj 5 zakazów):
(5 pkt)
a. .................................
b. .................................
c. .................................
d. .................................
e. .................................

Ilość uzyskanych punktów: ..............

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.