X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38399
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Łąkowe zagadki - utrwalenie wiadomości na temat ekosystemu - łąka. Scenariusz zajęć

Zajęcia otwarte dla rodziców – scenariusz, grupa „ Świerszcze”, 5 – latki.
Temat kompleksowy zajęć: Łąka i jej mieszkańcy
Temat dnia: Łąkowe zagadki – utrwalenie wiadomości na temat ekosystemu – łąka.
Praca w grupach, wdrażanie do współpracy oraz „zdrowej” rywalizacji. Rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie percepcji wzrokowej, ruchowej oraz manualnej.
Prowadząca zajęcia: Jolanta Jagielicz
Cele:
- poszerzanie wiedzy i bogacenie słownictwa przyrodniczego;
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- odczuwanie piękna przyrody i radości ze wspólnej zabawy;
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia;
- rozwijanie koncentracji uwagi oraz umiejętności reagowania na sygnał;
- rozwijanie umiejętności liczenia, rozpoznawanie liczebników;
- czytanie globalne, podział wyrazów na sylaby, wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski w
wyrazie;
- rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych;

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
- odpowiada na zadawane zagadki i pytania związane z zagadnieniami
przyrodniczymi;
- wie, na czym polega zasada rywalizacji;
- wie, jakie zwierzęta i owady można spotkać na wiosennej łące;
- potrafi rozwiązywać zagadki słowne, obrazkowe;
- potrafi uważnie słuchać i odpowiadać na pytania zdaniami;
- przelicza stosując liczebniki główne i porządkowe,
- doskonali umiejętność czytania globalnego;
- zna cykl rozwojowy motyla;
- wie dlaczego należy szanować rośliny i zwierzęta będące pod ochroną;
- potrafi w zabawie tematycznej wyrazić własne emocje i przeżycia;
- wyraża swoje spostrzeżenia w ekspresji plastycznej;
- zna i przestrzega ustalonych zasad dotyczących zgodnej zabawy i współdziałania w grupie z
innymi dziećmi.

METODY: słowne – pogadanka, zabawowe, aktywizujące (m. rozwijające
twórcze myślenie, m. współpracy w grupie, m. „burza mózgów”), praktyczne.

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

POMOCE DYDAKTYCZNE: ilustracje owadów, teksty zagadek, koperty z puzzlami, koperty z pociętymi obrazkami owadów , płyta CD, radiomagnetofon, ilustracje przedstawiające rozwój motyla i żaby, wstążki do tańca, paski pociętej krepy, tablica na punkty, emblematy przedstawiające poszczególne grupy, gąsienica matematyczna, kwiaty z bloku kolorowego, karty pracy, kredki, kolorowy papier, klej, gazety, krepa.

Przebieg zajęć:

Złożenie wszystkim mamom życzeń z okazji ich święta, wspólne zaśpiewanie piosenki „Moja mama”.

1. Wcześniejszy podział dzieci na poszczególne grupy, wybór kapitana.
Omówienie zasad i reguł obowiązujących podczas konkursu.

2. Zabawa na powitanie „Mieszkańcy łąki”. Taniec do muzyki. Dzieci tańczą w parach, w poszczególnych grupach lub wszyscy razem na dywanie.

3. Zaprezentowanie się poszczególnych zespołów, np. poprzez ruch lub za pomocą
odgłosów.

4. Nauczyciel wita przybyłych gości i zaprasza na wiosenną łąkę zamieszkałą przez owady i zwierzęta.

5.Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela I. Salach ,,Łąka ”, czytanego do muzyki „Odgłosy wiosny” – D. Tarczewskiego.
Łąka tylu ma mieszkańców,
Zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka,
Tutaj kwiatek-O! Różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały
Obok niego idzie mrówka,
Na rumianku w krasnej sukni
Przycupnęła Boża Krówka.

Nad tą łąką kolorową
Bal wydały dziś motyle,
Zapraszają wszystkie dzieci
Więc zatańczmy z nimi chwilę.

6. Dzieci wymieniają poszczególnych mieszkańców łąki, wskazują ich na ilustracjach. Czytanie globalne nazw owadów dopasowywanie napisów do właściwych ilustracji.

7. Zabawa ruchowa przy muzyce „Motylki”. Dzieci naśladują fruwające motyle, poruszają się do muzyki.

9. Wysłuchanie opowiadania A. Sterna „ Dwie gąsieniczki”. Rozmowa na temat opowiadania, przypomnienie cyklu rozwojowego motyla. Oglądanie ilustracji przedstawiających motyle i ich gąsienice oraz cykl rozwojowy motyla. „Burza mózgów”- Którą chciałbym być gąsienicą i dlaczego? Dzieci podają własne pomysły, argumentując je.

10. Zabaw ruchowa – Taniec owadów. Dzieci tańczą do muzyki w parach wg polecenia nauczyciela. W pary łączą się motylki z mrówkami i świerszcze z biedronkami; przerwa w muzyce sygnalizuje zmianę. Nauczyciel prosi, żeby dzieci utworzyły nowe pary: świerszcze z motylami i mrówki z biedronkami. Na hasło tworzymy dowolne pary, dzieci tańczą z dowolnie wybraną przez siebie osobą.

11. Konkurs – za każdą poprawną odpowiedź poszczególne grupy zdobywają punkty, które kapitanowie przyklejają na tablicy.
• Pierwsze zadanie – rozwiązywanie zagadek słownych czytanych przez nauczyciela;
• Drugie zadanie – układnie puzzli „Łąka”.
Zabawa ruchowa przy piosence „Motyle”, taniec z hula – hop oraz ze wstążkami z bibuły.
• Trzecie zadanie – zagadki obrazkowe „Jaki to owad?”. Losowanie koperty z zagadką obrazkową, odgadywanie nazwy owada .
• Czwarte zadanie – „Gąsienica cyfrowa”. Układanie wg właściwej kolejności poszczególnych części gąsienicy.

12. Zabawa dydaktyczna „Liczbowe kwiatki” przy piosence „Marsz”. Podczas przerwy w muzyce dzieci ustawiają się przy wybranym kwiatku. Liczba na kwiatach wskazuje ile dzieci może stanąć przy danym kwiatku. Nauczyciel nadzoruje poprawność wykonania zadania.

13. Praca plastyczna „Gąsienica ekologiczna”. Praca w grupach. Nauczyciel prezentuje wykonaną przez siebie gąsienicę i objaśnia w jaki sposób należy wykonać pracę. Demonstruje poszczególne etapy powstawania gąsienicy. Dzieci ustalają wspólnie w jaki sposób podzielą się zadaniami, współpracują ze sobą. Dbają o estetykę wykonania pracy.

14. Zaprezentowanie gotowych prac przez poszczególne grupy.

15. Zabawa ruchowa przy muzyce „Mucha w mucholocie”.

Zakończenie zajęć. Pożegnanie przybyłych gości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.