X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38240
Dział: Gimnazjum

Juliusz Słowacki w świetle "Listów do matki"

Gimnazjum

Klasa II

TEMAT: Juliusz Słowacki w świetle „Listów do matki”.
Cele lekcji:
1) W zakresie wiadomości uczeń:
• Zna postać poety Juliusza Słowackiego
• Zna osobę Salomei Becu – matki Juliusza Słowackiego
• Zna treść fragmentów listów poety do matki
• Wie, czym jest epistolografia
2) W zakresie umiejętności uczeń:
• Określa nadawcę i adresata listów
• Nazywa emocje i uczucia nadawcy
• Wyszukuje w tekście potrzebne informacje
• Charakteryzuje Juliusza Słowackiego jako syna, poetę i krytyka sztuki
3) W zakresie postaw uczeń:
• aktywnie uczestniczy w zajęciach
• dokładnie precyzuje swoje myśli
• sporządza notatkę
• aktywnie pracuje w grupie

Strategie nauczania:
Problemowa
Metody nauczania:
Metoda analizy dokumentacyjnej
Forma pracy:
Indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne:
Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego, fragment listu Juliusza Słowackiego

Tok lekcji:

I. Część wstępna
1. Czynności organizacyjne: (sprawdzenie lisy obecności, zapisanie tematu lekcji)

II. Część właściwa
1. Uczniowie mieli zapoznać się w domu z notatką o Juliuszu Słowackim oraz fragmentem „Listów do matki”. Nauczyciel rozdaje uczniom fragment innego listu, z którym uczniowie zapoznają się na lekcji.
2. Uczniowie określają nadawcę listów oraz ich odbiorcę. Na podstawie fragmentów odpowiadają na pytania:
• Jaki obraz matki wyłania się z listów Słowackiego?
• Jaki związek uczuciowy łączył Słowackiego z matką?
3.Uczniowie określają emocje poety podczas pobytu za granicą oraz ustalają, czym są wywołane:
Radość – otrzymanie listu od bliskich
Niepokój – brak częstych odpowiedzi ze strony rodziny
Strach – świadomość, że matka coś przed nim ukrywa
Udręka – brak przyjaciół, z którymi można porozmawiać
Zachwyt – wizyta w galerii w Luwrze
Niemoc twórcza – nie umie pisać dla pieniędzy
4. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda z nich ma wyszukać w tekście informacje charakteryzujące Juliusza Słowackiego:
GRUPA I - Juliusz Słowacki jako syn
GRUPA II – Juliusz Słowacki jako poeta
GRUPA III – Juliusz Słowacki jako krytyk sztuki

5. Przewodniczący każdej grupy odczytuje i zapisuje na tablicy wyniki swojej pracy, klasa zaś uzupełnia brakujące informacje.

III. Zakończenie
Nauczyciel zadaje prace domową: Znajdź w dostępnych ci źródłach informacje o epistolografii. Sporządź notatkę w zeszycie.
Pożegnanie się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.