X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38235
Przesłano:

Program nocnego biwaku integracyjnego

PROGRAM NOCNEGO BIWAKU INTEGRACYJEGO POD HASŁEM „INDIAŃSKA WIOSKA” DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WSTĘP:
Integracyjny Biwak Nocny wpisuje się w realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz jest odpowiedzią na potrzebę ciekawego spędzania wolnego czasu. Podjęte działania pobudzają ciekawość poznawczą dotyczącą kultury innych narodów i są alternatywą dla używek oraz zachowań ryzykownych.
Podstawowym kryterium zapisu na udział w imprezie jest pozytywna ocena z zachowania oraz pisemna zgoda rodziców. Każdy uczestnik podpisuje informację o zapoznaniu się z regulaminem biwaku, w którym jasno określone są zasady pobytu oraz zakaz używania jakichkolwiek używek. Biwak jest wyjątkową imprezą szkolną, gdzie uczniowie mają możliwość spędzenia na terenie szkoły tak dużej ilości godzin, w sytuacji innej niż podczas normalnych zajęć lekcyjnych.
Jest okazją do nauki i zabawy, w której można udowodnić, że bez używek (alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy) też można się świetnie bawić oraz pielęgnować sztukę dziękowania i mówienia miłych rzeczy innym. Impreza przewidziana jest dla 60 uczestników i 10 nauczycieli - opiekunów. Termin dobieramy dowolnie, np. w nocy z piątku na sobotę przed feriami zimowymi. Czas trwania: od 19.30 do 7.00 następnego dnia. Na organizację biwaku pozyskujemy środki od prywatnych sponsorów i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupy obejmują żywność i środki potrzebne do organizacji zabaw. Do posiłków używamy jednorazowych talerzy, sztućców i kubków. Dokumentujemy imprezę, np. zdjęciami, filmem.
O przeprowadzeniu takiej formy spędzania czasu wolnego przez młodzież informujemy organ prowadzący placówkę, policję, sanepid, lokalne media.

Cele biwaku:
1. Promowanie trzeźwej zabawy i spotkań towarzyskich bez alkoholu, narkotyków i innych używek.
2. Wspieranie kultury propagującej zdrowy styl życia.
3. Organizowanie konkursów o tematyce trzeźwościowej.
4. Wdrażanie do stosowania na co dzień zasad savoir vivre.
5. Wzmacnianie więzi między uczniami różnych poziomów klasowych.
6. Budowanie tradycji szkolnych.

Przykładowy przebieg biwaku:

1. Powitanie. Sprawdzenie listy obecności i podpisanie przez uczestników regulaminu biwaku, przypomnienie zasad savoir vivre. Wspólna kolacja, skomponowana wg zasad zdrowego odżywiania.
2. Przejście na hol szkoły (lub inne miejsce docelowe) i „rozlokowanie się”.
3. Taniec integracyjny na dobry początek (np. do piosenki SINGH HALLELUJAH)
4. Zabawy z chustą Klanza:
• MŁYNEK
• REKIN
• CALINECZKA
• KURTYNA

5. Projekcja filmu: „Piłem i brałem”. Dyskusja na powyższy temat.
6. Trening asertywności kształtujący umiejętność odmawiania palenia i picia w różnych sytuacjach towarzyskich.
7. Quiz pod hasłem: „Prawda/fałsz – moja wiedza o używkach”
8. Zabawy twórcze z użyciem kart dialogowych do pracy terapeutycznej.
9. Kowbojski taniec integracyjny
10. Podział na grupy poprzez losowanie (do każdej grupy przypisany jest odpowiedni kolor). Każda grupa ma przydzielonego nauczyciela - opiekuna
11. Rywalizacja w grupach pod hasłem: „Indiańska wioska” (efekty pracy grup ocenia komisja)
• Wybranie nazwy plemienia związanego z kolorem grupy
• Przypisanie sobie i opiekunom „indiańskich imion” określających cechę charakterystyczną danej osoby
• Okrzyk plemienny
• Totem plemienia
• Budowa tipi dla plemienia
• Mapa okolicy wioski
• Taniec wojenny i „hymn” plemienia
• Strój indiański i pióropusze – własny projekt
• Barwy wojenne członków plemienia
• Dubbing do fragmentu filmu pt. „Pocahontas”
• Wspólne „ognisko” (totemy w środku), dzielenie się „cukierkiem pokoju” i powiedzenie kolejnej osobie czegoś miłego, wspólny taniec „pokojowy” do indiańskiej muzyki (każdy kto ma ochotę pokazuje kroki, spontanicznie).
12. Taniec integracyjny (np. SCHOCOLATE).
13. Konkurs karaoke
14. Dyskoteka
15. Wspólne oglądanie wybranego przez uczestników i zaakceptowanego przez opiekunów filmu.
16. Toaleta wieczorna, cisza nocna (nie wcześniej niż godzina 2 – 3).
17. Pobudka, toaleta poranna, przygotowanie śniadania.
18. Wspólny posiłek, porządkowanie miejsca biwakowania.
19. Zakończenie biwaku.
Tego typu imprezy integracyjne dostarczają uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń. Wszyscy mają okazję wykazać się kreatywnością i umiejętnością współpracy w grupie.

Regulamin szkolnego nocnego biwaku.

Każdy uczestnik biwaku zobowiązany jest:
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów.
3. Nie zmieniać swojego miejsca pobytu bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
5. Zachować szczególną ostrożność podczas wspólnego przygotowywania strojów, posiłków.
6. Nie śmiecić.
7. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
8. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
9. Pozostawić po sobie czystość, ład i porządek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.