X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38232

Czy chcemy chorować z Elemelkiem? Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
KL. I / 5h/

Prowadząca: Dorota Sztompka
Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie
Temat dnia: Czy chcemy chorować z Elemelkiem?

Cele ogólne:
- doskonalenie techniki czytania
- kształtowanie współodpowiedzialności za własne zdrowie
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się
- kształcenie poprawności ortograficznej zapisu
- kształtowanie pojęcia liczby naturalnej
- rozwijanie sprawności rachunkowej i umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
- rozwijanie pomysłowości i inwencji
- wdrażanie do zgodnej, aktywnej pracy w grupie

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- uporządkuje obrazki według kolejności wydarzeń i dobierze zdania do obrazka
- wykaże się wiedzą nt. sposobów dbania o zdrowie
- zapisze poprawnie zdania z rozsypanek wyrazowych
- porządkuje liczby rosnąco
- próbuje rozwiązać zadanie tekstowe dobierając właściwe pytanie i formułę
- dokonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 12
- bierze udział w zabawach ruchowych
- weźmie udział w scence dramowej
- zgodnie, twórczo współpracuje z grupą podczas wykonania plakatu

Metody pracy:
słowna: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem
czynna: zadań i ćwiczeń praktycznych
oglądowa: obserwacja
aktywizująca: burza mózgów, piramida priorytetów,
drama, działalność plastyczna

Formy pracy:
zbiorowa
grupowa jednolita
indywidualna jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
sylwety ptaków z numerami 1 – 15
tekst opowiadania El.22-23, elementy stroju do postaci z opowiadania
zeszyt ćwiczeń P3
obrazki - sposoby dbania o zdrowie
plansza „Piramida priorytetów”, cenki, karty pracy – załącznik 1 i 2
koperty dla każdego ucznia z papierowymi monetami i banknotami
sylwety do zadań tekstowych – opakowania: syrop, plastry, tabletki p/bólowe, ceny na kartonikach
materiały papiernicze
przybory gimnastyczne ( szarfy, woreczki, linka)

Zapis w dzienniku:
Wypowiedzi nt. sposobów dbania o zdrowie w oparciu o tekst „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”- burza mózgów, piramida priorytetów, układanie i pisanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Dobieranie podpisów do obrazków – rady dla Elemelka. Obliczenia pieniężne w zakresie 12 – kupujemy leki w aptece. Zabawy ruchowe i naśladowcze „Bawiące się zwierzęta”. Grupowe wykonanie plakatu „Jak dbać o zdrowie?”

Skrótowy przebieg zajęć

1. Powitanie – Witam tych, którzy:
- Pili dziś mleko
- Myli rano zęby
- Są uśmiechnięci
- Lubią sport
- Mają czyste skarpetki
- Potrafią zrobić poprawny przysiad
- Nie palą papierosów
- Mają II śniadanie

2. Rozsypanka z hasłem – na tablicy są rozrzucone sylwety ptaków / każdy z nich ma numer i literkę/. Należy je uporządkować rosnąco i odczytać hasło: WIZYTA U ELEMELKA - ed. matematyczna i polonistyczna
(MOŻNA TEŻ TO ZROBIĆ JAK „ŻYWA OŚ LICZBOWA”)

3. Czytanie z podziałem na role – nauczyciel prosi wyznaczone dzień wcześniej dzieci do odczytania opowiadania „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”. Każdy czytający uczeń ma rekwizyt, element stroju odpowiadający czytanej postaci / narrator, sroka, wiewiórka, zajączek, sowa, Elemelek/ - ed. polonistczna

4. Praca zbiorowa z tekstem – ustalenie kolejnych wydarzeń - zeszyt ćwiczeń – ed. polonistyczna

5. Praca indywidualna jednolita– dobieranie rad zwierząt do obrazka – sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu – naklejanka - ed. polonistyczna

6. Rozmowa nt. sposobów dbania o zdrowie – w oparciu o ilustracje na tablicy i własne doświadczenia – ed. zdrowotna i polonistyczna

7. Stworzenie na tablicy piramidy priorytetów – ed. zdrowotna i polonistyczna

8. Praca jednolita zróżnicowana – układanie zdań o zdrowiu z rozsypanek wyrazowych – ed.polonistyczna

9. Rola II śniadania – produkty wartościowe - przerwa na II śniadanko

10. Obliczenia pieniężne w zakresie 12 - ed.matematyczna
- Ćwiczenia praktyczne – koperty z papierowymi monetami
- Rozwiązywanie zadań tekstowych – „Leki z apteki” –obliczenia pieniężne /praca indywidualna zróżnicowana/

11. WF i ed. zdrowotna – Zabawy ruchowe „Bawiące się zwierzęta”
- Ptaki i kot
- Wiewiórki do dziupli
- Lisek
- Szczur
- Jesteśmy .....pieskami, kotkami, bocianami, żabkami, wężami – zabawy ruchowo - naśladowcze

12. Działania plastyczne - Wykonanie w grupach plakatów – „Jak dbać o zdrowie?”

13. Podsumowanie zajęć
- Quiz o zdrowiu „Prawda –fałsz”
- Grupowe scenki dramowe z rekwizytami do tematu „Wizyta u Elemelka
- Mr.Smily /jabłko – cukierki/
- Ocena aktywności i zachowania uczniów
- Zadanie domowe – karta pracy - zakupy z apteki -cd.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.