X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38156

Projekt edukacyjny "Dobry start"

PROJEKT EDUKACYJNY
„DOBRY START”
Opracowała:
Izabela Janicka

Odbiorcy projektu: uczniowie klas I

Założenia programowe:

1. Cel główny:
• Stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności szkolnych;
• Dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych tak, aby dziecko tworząc reakcję adaptacyjną ( właściwą odpowiedź na wymogi otoczenia), poprawiło integrację tych bodźców.

2. Cele szczegółowe:
• Poprawa kontroli posturalnej i okoruchowej poprzez rozwój/ wyhamowanie przetrwałych odruchów;
• Poprawa percepcji wzrokowej poprzez rozwój odruchu przedsionkowo- okoruchowego, długości fiksacji wzrokowej, płynności ruchów oczu;
• Poprawa koncentracji poprzez normalizację procesów modulacji;
• Poprawa percepcji słuchowej poprzez stymulację przedsionkową i słuchową;
• Poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej;
• Rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała.
• Usprawnianie zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych będących przyczyną trudności w uczeniu się i ich koordynacji;
• wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości.

3. Forma pracy:
• Indywidualna
• Zespołowa w formie zabawy

4. Etapy oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka:
• Pobudzanie zmysłów;
• Integracja zmysłowo- ruchowa;
• Wypracowanie gotowości do nauki.

5. Metody pracy:
• Metody praktyczne – przez pokaz ćwiczeń
• Metody problemowe - gry dydaktyczne
• Metody podające – pogadanka, objaśnienie lub wyjaśnienie

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. Diagnoza dzieci - Analiza dokumentów szkolnych, rozmowy z wychowawcami klas I, nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasach I oraz rodzicami, w celu zakwalifikowania dzieci na zajęcia
2. Elementy integracji sensorycznej - Ćwiczenia poprawiające kontrolę posturalną i okoruchową poprzez rozwój/ wyhamowanie przetrwałych odruchów z wykorzystaniem dostępnych przyborów,
3. Terapia stopy - Ćwiczenia rozciągające łuki podłużne i poprzeczne stopy, ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone kończyn dolnych, ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione kończyn dolnych
4. Terapia ręki - Ćwiczenia motoryki małej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
5. Grafomotoryka - Ćwiczenia polegające na zamalowywaniu powierzchni wewnątrz konturu, łączeniu kropek, dorysowywaniu wg zadanych kryteriów, rysowaniu i pisaniu po śladzie lub rysowaniu i pisaniu wg wzoru.
6. Ewaluacja projektu
Ewaluacja opracowanego programu dotyczyć będzie stopnia osiągnięcia zamierzonych celów. Pomoże w dostarczeniu informacji i wskazówek do ulepszenia i modyfikowania kolejnych zajęć. W ocenie programu pomogą także rozmowy z uczniami i rodzicami na temat zajęć, ich atrakcyjności, przydatności, czy ewentualnych zmian i ulepszeń. Naturalną formą ewaluacji mojego programu będzie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań, właściwe wykorzystanie zdobytej przez dzieci wiedzy i umiejętności oraz zaangażowanie, chęć uczestnictwa w zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.