X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38010

Adwent - czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Scenariusz katechezy dla kl. IV-VI z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego

Scenariusz katechezy dla kl. IV-VI z zastosowaniem elementów OK

Temat: Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.

Czas trwania katechezy: 45 min.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Co już wiem o adwencie?

Cele dla nauczyciela:

● Przygotowanie do właściwego przeżywania adwentu, jako czasu oczekiwania na spotkanie z Bogiem.
● Ukazanie wypełnienia Bożych obietnic w Jezusie Chrystusie.

Cele sformułowane w języku ucznia:
● Dowiem się, do czego przygotowuje nas adwent.
● Poznam symbole adwentowe i wyjaśnię ich znaczenie.
● Dowiem się, co to jest paruzja.
● Uzasadnię potrzebę pracy nad sobą

Nacobezu:
● Wymienię dwa wydarzenia, do których przygotowuje nas adwent.
● Scharakteryzuję wybrane symbole adwentowe.
● Prawidłowo wyjaśnię określenie paruzja.
● Podam dwa przykłady czynów miłości, które lepiej pomogą mi przeżyć czas adwentu.

Pytanie kluczowe dla uczniów:
Dlaczego co roku obchodzimy adwent?

Metody pracy: rozmowa kierowana, dyskusja, metoda podająca, metoda zadaniowa, metoda praktycznego działania, zdania podsumowujące, uroczyste czytanie Pisma Świętego.
Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa (praca w grupach, w parach, z całą klasą)
Pomoce dydaktyczne: rozsypanka literowa, tekst z lukami, Pismo Święte
Pomoce wizualne: prezentacja, plansza „Rok liturgiczny w Kościele”, plansze dydaktyczne z symbolami adwentowymi;
Wypowiedzi ustne będą oceniane kształtująco – ustnie, tekst
z lukami – ocena koleżeńska.

Przebieg katechezy (metody i aktywności):
1. Wspólna modlitwa
2. Podanie tematu katechezy i wyjaśnienie jej celów (upewnienie się czy uczniowie rozumieją cele lekcji), zapisanie w zeszycie „nacobezu”.
3. Sprawdzenie pracy domowej: uczniowie w parach wymieniają się wiadomościami nt. „Co już wiem o adwencie?”
Prezentacja zebranych wiadomości przez wylosowane pary.
4. Uzupełnienie wiedzy - prezentacja nt. adwentu. Na podstawie zdobytych informacji uczniowie wypełniają tekst z lukami (rozdanie uczniom karteczek z ćwiczeniem)

• Ćwiczenie
Dokończ zdania. Użyj wyrazów zapisanych niżej.

1. Adwent przygotowuje nas do świętowania Uroczystości.............
i powtórnego przyjścia.........w chwale................

Bożego /Narodzenia/ czasów/ Jezusa/ na końcu/

2. Paruzja jest to drugie.......................na końcu........
przyjście/świata/Chrystusa/

3. Adwentowe oczekiwania trwają około czterech tygodni, zawsze są
w nim cztery..............

po zakończeniu ćwiczenia – ocena koleżeńska
x
5. Umiejscowienie adwentu na planszy „Rok liturgiczny w Kościele”.
6. Aby utrwalić symbole adwentowe uczniowie pracują w grupach
(np. 4 os.) i rozwiązują rozsypankę literową (każda grupa 1
symbol)
(rozwiązanie: 4 niedziele, kolor fioletowy, roraty, roratka, wieniec adwentowy).
7. Zawieszenie na tablicy plansz z nazwami symboli adwentowych
z rozwiązanej rozsypanki i omówienie ich symboliki.
(Plansze przedstawiają: Wieniec adwentowy z 4 świecami, kapłana w fioletowym ornacie, nabożeństwo roratnie i świecę roratkę).

Pytanie kluczowe: Dlaczego każdego roku obchodzimy adwent?

Wniosek: Każdego roku obchodzimy pamiątkę, rocznicę Bożego Narodzenia, Jezus na nowo rodzi się w naszych sercach, rodzinach, ale czekamy także na ostateczne spotkanie z Jezusem na końcu czasów, zdążamy do nieba i do tego spotkania musimy się odpowiednio przygotować.

8. Uroczyste odczytanie słów Pisma Świętego (Mt 3, 1-2) „Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie.” Uczniowie powinni odkryć, że te słowa przypominają o potrzebie ciągłego czuwania, o przygotowaniu serc na spotkanie z Jezusem.
9. Praca w parach – każda para wybiera dwa czyny miłości, które zostaną zrealizowane w adwencie np. pomoc rodzicom w konkretnej sytuacji, pomoc koledze, osobom starszym, udział w roratach, przezwyciężanie własnych wad i słabości, poprawa zachowania i ocen w szkole, zrezygnowanie z konkretnej przyjemności, przebaczanie i przepraszanie itd.)
Informacja zwrotna np. Trafnie wybrałeś swój czyn miłości. Przebaczenie i czynienie dobra osobie, która ci dokucza i której nie lubisz jest z pewnością trudne, ale zgodne ze nauką Jezusa.
10. Uczniowie w zeszycie rysują serce i zapisują w nim 2 czyny miłości, które wybrali.
11. Podsumowanie:
Dziś nauczyłem się....................
Na dzisiejszej lekcji zrozumiałem...................
Trudność sprawiło mi..................
12. Praca domowa: Narysuj 1 wybrany znak adwentowy omawiany na dzisiejszej katechezie i napisz, co symbolizuje.
13. Ustna pochwała uczniów za aktywną pracę na lekcji i wspólna modlitwa „Akt żalu”.

● Katecheta podczas pracy na lekcji udziela informacji zwrotnej w formie ustnej.
● Uczniowie odpowiadają bez podnoszenia rąk (używanie patyczków).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.