X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37940
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Motylki. Twórcze działanie dzieci - rozwijanie mowy i myślenia. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć w grupie „Wiewiórki”

Temat zajęć: „Motylki” – twórcze działanie dzieci – rozwijanie mowy i myślenia.
Grupa: 4 - latki
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Karolska

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:
I. POZNAWANIE I ROZUMIENIE SIEBIE I ŚWIATA:
- 2.Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam).
- 9. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania).
II. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIE:
- 8. Umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.
- 9. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
III. ODNAJDYWANIE MIEJSCA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ, WSPÓLNOCIE:
- 7. Umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
IV. WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO DZIECI WRAZ Z EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ
- 1. Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczeni od poprawnego
- 3. ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami
porządkowymi;
V. WYCHOWANIE DLA POSZANOWANIA ROSLIN I ZWIERZĄT
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na
polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
CELE OGÓLNE:
- Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych,
- Pobudzanie wyobraźni, rozwijanie płynności ruchów, reagowanie na słowa odpowiednim ruchem
- stwarzanie sytuacji do rozwiązywania zagadnień, zadań, wypowiadania się na określony temat
- pobudzanie wyobraźni twórczej poprzez plastyczno-techniczne zadanie
- utrwalenie liczenia w zakresie 10, liczebniki główne, porządkowe
- utrwalenie podstawowych kolorów
Utrwalenie poznanych kolorów,
CELE OPERACYJNE:
DZIECKO POTRAFI:
- uważnie słuchać tekstu
- wypowiadać się na określony temat zdaniami prostymi,
- rozwiązywać zagadki słowne,
- rozpoznawać kolejne etapy rozwoju motyla
- wykonywać prawidłowo polecenia nauczyciela
- właściwie reagować na określone kolory, rozpoznawać je i nazywać
- liczyć w zakresie 10
- reagować na słowa piosenki
- wykonać motyla

FORMY: zbiorowa, indywidualna.
METODY:
- słowna: rozmowa, słuchanie wiersza/piosenki, instrukcji i objaśnienia,
- czynna: zadań stawianych wykonanie, samodzielnych doświadczeń,
- percepcyjna: obserwacja, pokaz.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
kolorowe sylwety kwiatów i motyli, chusta animacyjna, utwór E.Grieg - „Peer Gynt” (Poranek), utwór „Motyle” B. Formy, rolki po papierze, klej , kolorowe kartki, bibuła, cekiny , obrazki motyli , historyjka obrazkowa.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci – zabawa „Obudź się motylku o imieniu....”
Nauczyciel wybiera dziecko , które będzie wiosenną wróżką budzącą śpiące motylki dotykiem magicznej różdżki. W trakcie dotknięcia różdżką wróżka wymawia imię budzonego motylka ( do utwóru E.Grieg - „Peer Gynt” (Poranek) ).

2. „Gąsienica – tajemnica” D. Gellner

Idzie ścieżką gąsienica – kolorowa tajemnica .
Krótkich nóżek mnóstwo ma ,
Jedną robi nam „ Pa ! Pa !’’
- Do widzenia ! Do widzenia !
Już się zmieniam !
Już mnie nie ma !
Nitką się owinę cała
I przez zimę będę spała .

Już się niby nic nie dzieje ,
Kokon się na wietrze chwieje ...
Gąsienica sobie śpi
I zamknęła wszystkie drzwi .

A na wiosnę ... patrzcie teraz !
Ktoś w kokonie drzwi otwiera,
Kiwa do nas skrzydełkami ...
Kto to jest –
powiedzcie sami !

3. Historyjka obrazkowa „Od gąsienicy do motyla”.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obrazków umieszczonych na tablicy w różnej kolejności. Układanie historyjki według kolejności wydarzeń.
Opowiadanie historyjki z użyciem zwrotów: najpierw, następnie, potem, na końcu.

4. Zabawa orientacyjno porządkowa „Zgadnij, gdzie usiadł motyl”.
Podziel grupy na 5 zespołów: żółty , zielony, niebieski, czerwony, biały. Każdy zespół podąża za strzałkami w swoim kolorze , które doprowadzą do odnalezienia zdjęć kilku gatunków motyli. Rozmowa kierowana na wygląd, cechy charakterystyczne każdego z odnalezionych motyli, zapoznanie z ich nazwą.

5. Zabawa pożegnalna – wyciszająca motylki idą spać – ćwiczenie dużej motoryki, relaksacja .
Nauczycielka „Wróżka śpioszka” dotykając „latających” po sali motylków powoduje, że zwijają się one w kłębek i idą spać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.