X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37938

O klimacie dla dzieci. Scenariusz zajęć dla klasy II

Temat: Dlaczego musimy dbać o las?

Cel : Poznawanie związku między lasem a klimatem.
Kształtowanie nawyków odpowiedniego zachowania się
w lesie.

Cele operacyjne:
Uczeń
• wyjaśnia co to jest las,
• wymienia warstwy lasu,
• charakteryzuje warunki panujące w lesie,
• wyjaśnia dlaczego należy chronić las,
• wymieni zagrożenia, które mogą zniszczyć las,
• wyjaśnia w jaki sposób niszczenie lasów wpływa
na klimat,
• wymienia zagrożenia dla lasów.

Metody nauczania:
• pogadanka
• burza mózgów
• obserwacja (pokaz)
• działań praktycznych (ćwiczenia w kartach pracy)

Formy pracy:
• zbiorowa
• indywidualna

Środki dydaktyczne:
• karty pracy
• film z serii Kaktus i Mały pt.:”Dlaczego
wędrując lasem warto pomyśleć czasem?”

Tok lekcji:
1. Faza organizacyjna:
• sprawdzenie listy obecności,
• zapoznanie z tematem i celami lekcji.
2. Faza realizacyjna:
• nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Co to jest las?
• uczniowie udzielają różnych odpowiedzi,
• rozmowa na temat warstw lasu i warunków, jakie panują w poszczególnych warstwach(światło, wilgoć itp.)
• nauczyciel wyjaśnienie co to jest klimat,
• rozmowa na temat wpływu lasu na klimat,
• projekcja filmu: ”Dlaczego wędrując lasem warto pomyśleć czasem?",
Pytana związane z filmem:
• jakie organizmy żyją w lesie?
• jakie mogą wystąpić zagrożenia dla lasu?
3. Faza podsumowująca:
• podsumowanie przez uczniów wiadomości zdobytych na lekcji,
• wykonanie kart pracy (zakreślenie zachowań, które powodują zmniejszenie zagrożenia dla lasu i jego mieszkańców).

Praca domowa:
Dowiedz się, gdzie na Ziemi występują największe obszary leśne?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.