X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37911
Dział: Gimnazjum

Jak czytać wiersze. Tworzymy przewodnik interpretatora. Konspekt lekcji w klasie II gimnazjum

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO
W KLASIE II GIMNAZJUM
TEMAT: Jak czytać wiersze, czyli tworzymy przewodnik interpretatora.

Cele ogólne: Przygotowanie uczniów do analizy utworu literackiego.
Cele operacyjne:
uczeń: - wskazuje elementy towarzyszące procesowi analizy tekstu literackiego,
- wyjaśnia znaczenie pojęć środków stylistycznych,
- nazywa i wskazuje występujące w tekście lirycznym środki stylistyczne,
- wyraża właściwe spostrzeżenia i opinie,
- prezentuje swoje stanowisko na forum klasy,
- pracuje w grupie.
Metody i formy pracy:
- metody i techniki aktywizujące: burza mózgów, dyskusja, notatka, mapa
mentalna,
- praca z tekstem,
- praca w grupie
Środki dydaktyczne:
- karty pracy
- brystol
- kartki przylepne

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie list obecności, pracy domowej.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji- zadanie pytań:
„Czy łatwo jest zrozumieć poezję?”
„Do czego potrzebna jest znajomość podstawowych zasad odczytania wiersza?”- krótka dyskusja.
3. Zapoznanie z tematem lekcji.
4. Podział uczniów na 4- osobowe grupy.
5. Rozdanie uczniom kartek z napisem LIRYKA i sformułowanie zadania- „Stwórzcie za pomocą „burzy mózgów” skojarzenia do hasła LIRYKA”.
6. Uczniowie (przedstawiciele grup) przyklejają na brystolu, jednocześnie prezentują wyniki pracy zespołów na forum klasy.
7. Wspólne wyjaśnienie i omówienie pojęć związanych z interpretacją tekstów lirycznych.

8. Nauczyciel podsumowując wykonanie ćwiczenia, podkreśla, że odczytanie i rozumienie poezji to kwestia wielopłaszczyznowa i często skomplikowana. Uczeń kształtując umiejętność analizy i interpretacji wiersza, może skorzystać – opanować zestaw „podstawowych” działań koniecznych, a następnie dodać własne spostrzeżenia i komentarze, które uzupełnią schemat interpretacji.
9. Rozdanie kart pracy i tworzenie „Przepisu na interpretację”

1. Nadawca- adresat
a. Kto do kogo mówi?
• relacje między podmiotem a adresatem – dystans, identyfikacja
b. W jakiej sytuacji?
• okoliczności wypowiedzi, uwarunkowanie, itp.
• rodzaj liryki – bezpośrednia, pośrednia, wyznaniowa, itp.
2. Ukształtowanie wypowiedzi
a. Jak mówi? – dialog, monolog
3. Temat utworu
a. O czym mówi?
4. Przywołanie właściwych kontekstów oraz sposobów ich wykorzystania w odczytaniu utworu, np. kulturowe, filozoficzne, osobiste, itp.

5. Analiza i interpretacja
a. środki stylistyczne
b. rymy
c. budowa

10. Omówienie schematu wcześniej narysowanego na brystolu

11. Zadanie pracy domowej – katy pracy
12. Podsumowanie lekcji i ocena pracy uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.