X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37910
Przesłano:

Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum

SPRAWOZDANIE
semestr I Rok szkolny 2017/2018

1. Klasa – 2xy
2. Wychowawca – XY
3. Pedagog wspomagający – YZ
4. Krótka charakterystyka klasy:

Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (XX, YY, ZZ), oraz uczniowie posiadający opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ( XX, YY, ZZ, BB, AA).

Mocne strony klasy i ich sukcesy:
Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach. Prawie połowa uczniów wykonuje dodatkowe prace domowe. Uczniowie chętnie biorą udział w różnego rodzaju zawodach sportowych – reprezentując szkołę, wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych (alfik matematyczny, alfik humanistyczny, olimpiada z języka polskiego i języka angielskiego, konkurs ortograficzny, SpinDay w CNK, Festiwal Nauki w naszej szkole).

Słabe strony klasy i porażki:
Druga grupa uczniów nie ma poważnych problemów z nauką, jednak nie posiada tak silnej motywacji do nauki, nad czym trzeba ciągle czuwać. Dwoje uczniów takich jak - XX, ZZ wykazuje poważne braki, które nie pozwolą opanować wiadomości w klasie drugiej.
Uczeń AA– dołączył do klasy na koniec września. Jest uczniem przeciętnym, ale przejawia trudności w relacjach z rówieśnikami, zdarza mu się używać wulgaryzmów wobec kolegów i wychowawcy. Cały czas trzeba monitorować zachowanie Piotra wobec kolegów, oraz jego stosunek do przedmiotów i nauczycieli.
Pozostali uczniowie nie wykorzystują w pełni swojego potencjału intelektualnego przez to, że nie wkładają wysiłku w proces uczenia się. Brak systematycznej pracy i samodzielności w nauce ma swoje odzwierciedlenie w niższych ocenach , wahających się w okolicy poziomu podstawowego.

5. Ilość uczniów - ...
6. Klasyfikowanych – ... uczniów
7. Nieklasyfikowanych – 0 uczniów
8. Przyczyny nieklasyfikowania (imię i nazwisko ucznia, przedmiot) ..............................
9. Uczniowie z najwyższą średnią:

10. Uczniowie z najniższą średnią:

11. Średnia klasy:...

12. Zachowanie uczniów
Stan klasy
Oceny z zachowania

wz
bdb
db
pop
ndp
ng

a. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi według poszczególnych przedmiotów:

Lp
Imię i nazwisko ucznia
Przedmiot
n-el prowadzący

14. Jakie działania podejmowano w celu udzielenia uczniowi/uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń: po konsultacji z nauczycielami
Zajęcia z terapii pedagogicznej
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia TUS

15. Sukcesy uczniów w konkursach i zawodach sportowych: szkolne, międzyszkolne, gminne, powiatowe i innej rangi.
Olimpiada z języka polskiego
Olimpiada z języka angielskiego
Olimpiada z matematyki
Biegi przełajowe
Zawody – ergometry
Konkurs ortograficzny
Konkurs recytatorski

16. Udział klasy w działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska:
Udział w przedstawieniach szkolnych

17. Współpraca z rodzicami:
Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze. Rodzice są otwarci na formy pomocy i współpracy ze szkołą, klasą, wychowawcą i pedagogiem.

Wnioski do pracy z klasą w przyszłym semestrze/ po konsultacji z innymi nauczycielami/:
Motywowanie uczniów słabych do pokonywania trudności w nauce
Motywowanie do zdobywania lepszych ocen i osiągania coraz większych sukcesów
Monitorowanie zachowań ucznia sprawiającego trudności wychowawcze, aby negatywnych zachowań było jak najmniej, a z czasem wcale.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.