X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37831
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Magiczne krainy pani Wiosny - organizacja i przebieg zabaw kierowanych przez nauczyciela do nabywania kompetencji informatyczno-komunikacyjnych

Tematyka obserwacji:
Temat: „ Magiczne krainy pani Wiosny”- organizacja i przebieg zabaw kierowanych przez nauczyciela do nabywania kompetencji informatyczno- komunikacyjnych.

Grupa: „ Biedronki” 4,5-latki

CELE OGÓLNE:
- Nabywanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych
- kształtowanie intuicji matematycznych.
- rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.
CELE OPERACYJNE:
- dz. obdarza uwagą dzieci i dorosłych ,aby rozumieć to co mówią i czego oczekują
- dz. potrafi wykonać zadania wspólnie z kolegami i potrafią współdziałać w zabawie
- dz. przestrzega umów zawartych w grupie
- dz. utrzymuje porządek podczas wykonywania pracy i w swoim otoczeniu
- dz. uważnie słucha opowiadania przedstawionego przez nauczycielkę
- dz. zwraca się w rozmowie bezpośrednio do rozmówcy.
- dz. potrafi zadawać pytania na interesujący temat oraz pytają o niezrozumiałe fakty
- dz. buduje dłuższe wypowiedzi
- dz. potrafi policzyć 10 przedmiotów posługując się liczebnikami głównymi
- dz. wyznacza wynik dodawania w zakresie 10 licząc na zbiorach zastępczych
- dz. uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczycielkę
- dz. interpretuje muzykę ruchem
- dz. śpiewa piosenkę w grupie
- dz. potrafi zastosować pomoce akustyczne dla ilustrowania rytmu i melodii
- dz. orientuje się na kartce papieru,
- dz. dzieli wyraz na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę, potrafi zapisać swoje imię na klawiaturze.
- dz. potrafi dopasować obrazek do usłyszanego słowa wypowiedzianego w języku angielskim.
- dz. ilustruje ruchem proste piosenki śpiewane w języku angielskim.

REALIZOWANE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
5 .uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
14.określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
19. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
21. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych , teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie, rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np.: obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

METODY STOSOWANE:
- aktywizujące;
- oparte na słowie;
- oparte na praktycznej działalności dziecka.

FORMY:
- zbiorowa
- indywidualna

ŚRODKI I POMOCE: –laptop, rzutnik, projektor, prezentacja multimedialna, magnetofon, płyta CD, internet, gumki do włosów w 6 różnych kolorach, koperty 6 dużych i 6 małych z kwiatkiem na środku w kolorze pasującym do danej grupy, obrazki 6 elementowe ( jeż, bocian, biedronka, motyl, wiewiórka, zając), minutnik, 6 dywaników, 6 sylwet biedronki każda z inną ilością kropek na skrzydłach, kwiatki z cyframi w środku od 1-9, każda w kolorze grupy, flipcharty, plastelina mocująca, obrazki( dom, chmurka, słońce, jeż, kwiaty), „ Magiczny dywan”, kuferek, klucz, balony, stolik, obrus, medale, tatuaże, cukierki, plakietki dyżurnych, wianek, pen drive , zielony materiał, kwiatki.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. „ Powitanie gości”- Powitanie gości ( panią Dyrektor, panie nauczycielki oraz rodziców dzieci), przywitanie piosenką „ Witajcie w naszej bajce”.

2. „ Tajemniczy list od pani Wiosny”- odczytanie listu od pani Wiosny:
Witam wszystkie Biedroneczki!
Jestem Wiosna pora bardzo radosna , przepędziłam Zimę
by pobawić się z Wami chwilę.
Do magicznych krain Was zabieram, tam niezwykłe skarby ukryłam.
By zabawa Wam się podobała, mnóstwo zadań przygotowałam.
Poprzez piosenki i tańce w krainach się znajdziecie ,
tam zadania rozwiążecie i w pięknym kuferku nagrody znajdziecie.
Więc ruszajcie, nie czekajcie , już zabawy nadszedł czas
pierwsza kraina chce przywitać Was.

3. „ Podróż do I krainy przy piosence „ If You’re Happy and You Know It” – każda piosenka przenosi dzieci do jednej z magicznych krain, naśladowanie ruchów piosenki zaprezentowanej na tablicy multimedialnej.

4. „ Kraina Literkowo”- zaprezentowanie slajdu przedstawiającego alfabet, odgadywanie przez dzieci w jakiej krainie się znaleźliśmy ( Literkowo), wykonanie I zadania w grupach 4 osobowych, rozdanie kopert przez dyżurnych, w których znajdują się obrazki zwierząt do ułożenia( bocian, zając, biedronka, motyl, wiewiórka, jeż), wybranie liderów grupy, zapisanie ich imion na komputerze,podzielenie wyrazu na sylaby przez grupę, podanie na jaką głoskę rozpoczyna się dany wyraz, napisanie litery na laptopie.

5. „ Taniec wesołych dzieci”- przeniesienie się do kolejnej krainy za pomocą piosenki z wykorzystaniem bum bum rurek.

6. „ Kraina Cyferkowo”- zaprezentowanie na tablicy multimedialnej piosenki pt: „ Charlie i cyferki”, przypomnienie cyfr od 1-9. Wykonanie II zadania w grupach 4 osobowych, rozdanie kopert, w każdej z nich znajduje się biedronka z różną ilością kropek na skrzydle, zadaniem dzieci jest przeliczenie kropek oraz ułożenie pod skrzydłem odpowiedniej cyfry wraz z wynikiem dodania wszystkich kropek biedronki, przedstawienie wyniku przez liderów grup, zapisanie wyniku na laptopie.

7. „ Zuma zuma”- przeniesienie się do kolejnej krainy za pomocą układu tanecznego z wykorzystaniem z bum bum rurek.

8. „ Kraina uśmiechu ”- zaprezentowanie na tablicy multimedialnej wesołej minki, odgadywanie przez chętne dzieci do jakiej krainy przybyliśmy. Zaprezentowanie na tablicy slajdu, w którym znajdują się nieuporządkowane obrazki, zadaniem dzieci jest wysłuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu oraz zagospodarowanie obrazków zgodnie ze wskazówkami.
W piękny słoneczny dzień Biedronka i Motyl odnaleźli wesołą krainę. Na samym środku stał kolorowy dom z oknami. Po prawej stronie domu zobaczyli małego jeżyka , który zapewne szukał swojej mamy. Z lewej strony domu ujrzeli piękne, kolorowe kwiatki. Tego dnia było niezwykle gorąco na niebie znajdowała się tylko jedna chmurka a słońce znajdowało się w prawym górnym rogu. Biedronka i Motyl zachwyceni widokiem zapragnęli kiedyś tam zamieszkać.

9. ” Magiczny dywan”- zaproszenie dzieci na magiczny dywan w celu wykonania ostatniego zadania, rozpoznawanie przedmiotów w języku angielskim, stawanie na prawidłowej odpowiedzi.
10. „ Piłka”, „ Kręgle”- zabawy na magicznym dywanie przez chętnych rodziców.
11. „ Magiczny kuferek”- odszukanie „ Magicznego kuferku”, sprawdzenie przez nauczyciela jego zawartości, rozdanie dzieciom nagród, podziękowanie za wspólną zabawę.

Opracowała:
Iwona Bulejak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.