X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3781

Parki narodowe pobrzeża Bałtyku. Scenariusz lekcji przyrody w klasie V

Cele lekcji :
Wiadomości :
Uczeń poznaje: - położenie Wolińskiego i Słowińskiego Parku Narodowego;
- symbole parków narodowych pobrzeża Bałtyku
- obiekty objęte ochroną na obszarach parków
- rośliny i zwierzęta żyjące na terenie parków narodowych pobrzeża Bałtyku

Umiejętności:

Uczeń : - wskazuje na mapie położenie WPN i SPN
- wymienia po dwa gatunki roślin i zwierząt zamieszkujących parki
- odróżnia brzeg klifowy od wydmowego
- wskazuje na mapie jeziora występujące na terenie SPN
- rozpoznaje zwierzęta przedstawione na emblematach parków narodowych

Postawy:
Uczeń:
- docenia różnorodność przyrody naszego kraju
- rozumie znaczenie parków narodowych

Metody: pogadanka, pokaz

Formy: indywidualna , zbiorowa , grupowa

Środki dydaktyczne: Mapa „Skarby przyrody Polski”, slajdy, atlasy do przyrody, podręcznik, zeszyt ćwiczeń

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

1 Czynności porządkowe: sprawdzenie obecności, przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji.( uczniowie losują zdania i dokańczają je)
• Formy ochrony przyrody w Polsce to...........
• Parkami narodowymi nazywamy..................
• Celem tworzenia parków narodowych jest..............
• Czerwona Księga zawiera.................

Wyjaśnij pojęcie – brzeg , pobrzeże, plaża, klif

3 Podanie tematu lekcji:

„Parki narodowe pobrzeża Bałtyku” -zapis na tablicy

Faza realizująca:

1 Nauczyciel wskazuje na mapie położenie WPN(wyspa) i SPN(jeziora)
2 Uczniowie określają położenie parków - kierunki
3 Nauczyciel w wyobraźni zabiera uczniów na wycieczkę do WPN i SPN
- przypomnienie zasad zachowania się na terenach parków-plansza
- pokaz slajdów z komentarzem
4 Następnie dzieli uczniów na dwie grupy
Pierwsza przygotowuje informacje pt. „Najcenniejsze składniki przyrody WPN”
Druga „ Najcenniejsze składniki przyrody SPN”
• Foldery mogą być wykonane techniką dowolną
• Powinny zachęcić do odwiedzenia tych parków (gatunki roślin i zwierząt, lasy, klify, wydmy, emblematy)
Wykorzystujemy informacje zawarte w podręczniku i z pokazu slajdów
5 Przedstawiciele grup prezentują wyniki swoich prac.- porównywanie różnorodności przyrody naszego kraju
6 Podsumowanie i utrwalenie wiadomości - notatka
-W której części kraju polskiego wybrzeża znajduje się WPN?
WPN znajduje się w północno-zachodniej części kraju.
-Jakie formy wybrzeża są w nim chronione?
Chronione jest w nim wybrzeże klifowe.
-Które rośliny są pod ochroną?
Pod ochroną są w nim mikołajek nadmorski, wiciokrzew pomorski, Storczyki.
-Jakie rośliny porastają piaski SPN?
Piaski SPN porastają wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, Kocanka piaskowa.
-Wskaż jeziora znajdujące się na terenie SPN

7 Ocena pracy uczniów

8 Praca domowa ćwiczenie 4- podręcznik Międzynarodowy Rezerwat Biosfery

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.