X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 378
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych otwartych dla klasy I: Doskonalę swoje zmysły

Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie.
Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły.

Cele ogólne:
Poznanie nazw zmysłów za pomocą, których człowiek odbiera otaczający świat oraz ich narządów. Poznanie czynników, które mogą im szkodzić.
Kształtowanie rozumienia konieczności dbania o narządy zmysłów.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- nazywa narządy zmysłów,
- przyporządkowuje nazwę zmysłu do odpowiedniego narządu,
- opisuje ich rolę w poznawaniu świata,
- rozumie potrzebę dbania o narządy zmysłów,
- wymienia zagrożenia, które szkodzą naszym zmysłom,
- uczeń odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanych treści,
- wyszukuje w tekście wybrane fragmenty,
- dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów (głoskowanie),
- różnicuje samogłoski i spółgłoski,
- podpisuje ilustracje (krótkie wyrazy), odtwarza kształt liter i ich połączenia,
- wypowiada się na temat ilustracji i własnych odczuć,
- dodaje i odejmuje w zakresie 9,
- rozpoznaje poznane cyfry,
- przestrzega zasad obowiązujących podczas wspólnych zabaw.
Metody pracy:
podające, problemowe, praktyczne, aktywizujące.
Formy pracy:
zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana.
Środki dydaktyczne:
podręcznik „Już w szkole” część I, karty pracy, ilustracje-puzzle przedstawiające narządy zmysłów, lizaki matematyczne, kartoniki z nazwami zmysłów, szablony przedstawiające modele głoskowe dla każdego ucznia i do przypięcia na tablicy, przedmioty potrzebne do zabaw (sól, pieprz, cukier, cytryna, czosnek, pomarańcza, instrumenty perkusyjne, kolorowe liczmany, gąbka, kreda).

Przebieg zajęć:
1. Powitanie gości.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9.
Rozsypanka liczbowa. Narysowane na tablicy okienka. Uczniowie wykonują 10 działań w zakresie 9. Wybierają kartonik z liczbą, która jest wynikiem działania i układają na kolejne okienka, jest ich 10. Jeśli działania zostały poprawnie wykonane to z drugiej strony kartoników są puzzle, z których powstaną obrazki przedstawiające narządy zmysłów: oko, ucho, nos, język, ręka (skóra).
3. Rozpoznawanie ilustracji, nazywanie, głoskowanie , dobieranie odpowiednich modeli głoskowych, przyklejanie pod ilustracjami, zaznaczanie samogłosek i spółgłosek. Uczniowie wykonują zadania na swoich kartach pracy.
4. Wypowiedzi uczniów kierowane pytaniami nauczyciela.
- Do czego służą oko, ucho, nos, język, ręka?
- Gdzie się znajdują?
5. Odczytywanie nazw pięciu głównych zmysłów człowieka ( karteczki z nazwami powieszone na tablicy): wzrok, słuch, węch, dotyk, smak.
Objaśnienia nauczyciela.
- Łączenie nazwy zmysłu z odpowiednim narządem, przypinanie kartek.
6. Rozmowa kierowana na temat: Jak możemy dbać o nasze narządy zmysłów? Co im szkodzi?
7. Przerwa śródlekcyjna.
- Zabawa przy „Gimnastycznej piosence” (wyróżnianie poszczególnych części ciała), kreślenie w powietrzu różnych szlaczków, liter oraz leniwych ósemek za palcem nauczyciela.
8. Głośne czytanie przez chętnych uczniów tekstu „Tajemnice ciała”.
9. Rozmowa na temat tekstu. Wyszukiwanie w tekście fragmentów będących odpowiedziami na pytania.
10. Podpisywanie na kartach pracy ilustracji przedstawiających narządy zmysłów: oko, ucho, nos, język, ręka.
11. Zabawy dydaktyczne sprawdzające poszczególne zmysły: „Zgadnij jaki to zapach”, „Co słyszysz?”, „Ułóż tak samo”, „Rozpoznaj smak”, „Co się znajduje w worku”. Nazywanie zmysłów i narządów zmysłu, które pozwalały na wykonanie kolejnych zadań.
12. Ocena pracy uczniów, nagrodzenie znaczkami z „Klasowego kodeksu”.
13. Podziękowanie i pożegnanie gości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.