X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37787

Media - szansa czy zagrożenie? Konspekt katechezy w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej

DATA:
CZAS: 1 godzina lekcyjna
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:

TEMAT: Media – szansa czy zagrożenie?

CEL OGÓLNY:

- kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z mediów zgodnie z duchem
wartości chrześcijańskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
uczeń
- omawia wady i zalety medialnych przekazów,
- wymienia zasady tworzenia i funkcjonowania mediów,
- charakteryzuje możliwości i zagrożenia płynące z telewizji, Internetu, kina,
- wyjaśnia etyczne strony funkcjonowania mediów.

METODY I FORMY PRACY:

- skojarzenia, rozmowa kierowana, dyskusja panelowa, pogadanka, refleksja.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- podręcznik (str. 143-147),
- materiały do dyskusji panelowej (kserokopie załącznika).

PRZEBIEG KATECHEZY:

I. Wprowadzenie uczniów w przebieg katechezy

1. Powitanie – modlitwa „ Ojcze nasz ”.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Nawiązanie do tematu katechezy.
4. Zapoznanie uczniów z tekstem części Warto pomyśleć.
5. Rozmowa na temat filmów aktualnie popularnych w telewizji, kinie na DVD. Pytanie o adresy stron www, z których uczniowie korzystają najczęściej.
6. Zapisanie na środku tablicy słowa MEDIA.
7. Uczniowie podchodzą i kolejno zapisują na tablicy co im się kojarzy z tym słowem.
8. Postawienie problemu – pytanie kierowane do uczniów:
- które z podanych skojarzeń są pozytywne, a które negatywne?
W tym czasie uczniowie mogą wymieniać swoje opinie dotyczące omawianego zagadnienia.
9. Zapisanie tematu lekcji.

II. Rozwinięcie tematu

1. Poinformowanie uczniów, że w dalszej części lekcji nastąpi rozwiązanie problemu przez celowo dobrany zespół trzech specjalistów. Zespół ten tworzą uczniowie poproszeni na poprzedniej lekcji, którzy wystąpią w roli psychologa, dziennikarza i teologa.
2. Po wypowiedziach specjalistów dalszy ciąg lekcji odbywa się metodą dyskusji panelowej.
3. Po wypowiedzi poszczególnych osób zwrócenie uwagi na elementy religijne, bez uzupełnienia i podsumowania.
4. Podziękowanie specjalistom za podzielenie się z innymi cennymi wiadomościami.
5. Skierowanie pytań do uczniów:
- jakie jest teraz ich spojrzenie na media?
- w jaki sposób należy z nich korzystać?
6. Pomoc uczniom w odnalezieniu pozytywnych rozwiązań, tak aby uczniowie dostrzegli, że media mogą odgrywać pozytywną rolę w rozwoju człowieka, ale mogą też wyrządzić poważne szkody ludziom i dobru wspólnemu.
7. Uczniowie zapoznają się z tekstem Środki przekazu w służbie ewangelizacji (podręcznik str.143) – dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica (Sobór Watykański II).
8. Po zapoznaniu się z tekstem dekretu, uczniowie na podstawie tekstów z części Słowo zamienić w czyn (podręcznik str.144-146), odpowiadają na postawione pytania:
- jaką postawę powinien przyjąć chrześcijanin wobec środków społecznego przekazu?
- o jakich zasadach tworzenia mówi Jan Paweł II do wszystkich, którzy zajmują się społecznym przekazem?
- na jakie możliwości i jakie zagrożenia telewizji i Internetu zwraca uwagę Jan Paweł II ?
9. Zwrócenie uwagi na dokonywanie odpowiedzialnych wyborów przy korzystaniu z mediów.

III. Podsumowanie

1. Zapisanie notatki w zeszycie.
2. Na zakończenie katechezy modlitwa z części Rozmawiaj z Nim ....
(rozdanie uczniom kserokopii modlitwy).

Opracowała
Beata Klimaszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.