X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37771
Dział: Przedszkole

Dary jesieni - scenariusz zajęć integracyjnych z rodzicami

Temat: Dary jesieni

Cele ogólne:
-integracja rodziców i dzieci
- utrwalenie poznanych wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej
-kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec otaczającej nas przyrody
- utrwalenie umiejętności językowych

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozwiązuje zagadki słowne
- rozpoznaje dary jesieni za pomocą dotyku i smaku nazywa je
- dzieli wyrazy na sylaby
- stara się określić głoskę w nagłosie i wygłosie wyrazu
- uważnie słucha czytanego tekstu
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza
- oczekuje na swoją kolej odpowiedzi
- wypowiada się całymi zadaniami dbając o poprawność gramatyczną swojej wypowiedzi
-aktywnie uczestniczy w zabawach
- potrafi posegregować przedmioty
- rozwija sprawność manualną ręki i ruchową ciała.
- śpiewa piosenkę
- zna nazwę wybranych warzyw i owoców w j. angielskim
- rozumie proste polecenia wydawane w j. angielskim
- gra na wybranym instrumencie
- potrafi wypowiedzieć się na określony temat
- okazuje szacunek dla otaczającej przyrody
- współpracuje w grupie z innymi dziećmi
-szanuje wytwory pracy innych dzieci
- pokonuje trudności podczas wykonywania zadań

Podstawa programowa:
- (1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
-( 3) Wspomaganie rozwoju mowy
-(4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
- (8) Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej
-(9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
-( 12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
- (14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
- (15) Wychowanie rodzinne
-(16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Metody:
-czynna
-żywego słowa
- oglądowa

Formy pracy:
-zbiorowa
- praca w grupach
-indywidualna
Środki dydaktyczne:
Ilustracja Pani jesieni, ogrodu, sadu, karteczki z zagadkami, puzzle (dary jesieni) , napisy z nazwami darów jesieni, kostka do gry, owoce, warzywa, szyszki, kasztany, liście, nagranie z muzyką do zabaw ruchowych, karty pracy, szablony jabłuszek.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie się z dziećmi piosenką „wszyscy są, witam was”.
2. Zgaduj, zgadula – Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej. Dzieci rzucają kostką do gry i rozwiązują wylosowana zagadkę. Każda zagadka odkrywa 1 planszę na tablicy. Po odsłonięciu wszystkich pół dzieci rozpoznają Panią jesień niosącą dary.

Nie las, nie park, choć się zieleni
Jabłka, gruszki, śliwki,
znajdziesz tam na jesieni (sad)

Sosnowy, dębowy, stary lub młody.
Rosną w nim grzyby, rosną jagody. (las)

kiedy rośnie – to się zieleni.
Kiedy spada – złotem się mieni lisc

Co to jest? Odgadnij!
Leci tylko w dół.
Jest tylko na dworze.
Suchy być nie może. (deszcz)

Co jesienią z dębu spada?
Co ze smakiem dzik zajada?
(żołędzie)

W lesie go spotkasz i dziwisz się
srodze: bo on ma kapelusz, ale
gdzie? Na nodze! (grzyb)

3. „Pani jesień” słuchanie wiersza. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu.

"Pani Jesień"
Kolorowa ze mnie Pani,
tutaj kosze mam z darami.
Jabłka, gruszki i śliweczki,
to są z sadu cukiereczki.

Tu w koszyku mam ziemniaki,
por, marchewkę i buraki.
Ogród nam je wszystkie dał,
bo podzielić sie dziś chciał.

Tu kasztany i żołędzie,
z których potem ludzik będzie.
Mam też liście kolorowe,
jarzębinę, grzybki zdrowe.

I zgadnijcie teraz sami,
jaka ze mnie dzisiaj Pani?
Bo mój miesiąc to jest wrzesień,
a ja jestem Pani Jesień.

- Jak wyglądała pani jesień?
- jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec otaczającej nas przyrody?
- Jakie dary niosła pani Jesień?
- gdzie możemy znaleźć dary jesieni?

Zawieszenie na tablicy ilustracji ogrodu, lasu oraz sadu.

4. Dary jesieni- praca w grupach. Nauczyciel dzieli dzieci na 8 grup. Każda grupa układa z puzzli dary jesieni. Segregowanie ułożonych darów na te pochodzące z ogrodu, z sadu i z lasu. Zawieszenie ilustracji w odpowiednich miejscach na tablicy. Dobieranie odpowiednich podpisów. Podział wyrazów na sylaby, wymienianie głosek w nagłosie i wygłosie. Układanie zdań z wybranymi wyrazami.
5. „Chodźmy do parku” – śpiewanie piosenki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.
6. Zgadnij co to – rozpoznawanie darów jesieni za pomocą dotyku oraz smaku.
7. „Poszło dziewczę po ziele” zabawa ruchowa z udziałem rodziców.
8. Praca indywidualna przy stolikach -Określanie ilości sylab w wyrazach, kolorowanie ilustracji rozpoczynających się ta sama głoską
9. What’s this? Nazywanie warzyw i owoców w j. angielskim. Określanie kolorów warzyw i owoców
10. What’s missing? Zabawa dydaktyczna. Dzieci zamykają oczy, nauczyciel zabiera warzywo lub owoc. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie jakie owoc lub warzywo zniknęło.
11. Fruit in the basket – zabawa dydaktyczna z muzyka. Zadaniem dzieci jest włożyć do koszyka owoc o którym grupa śpiewa. Przeliczanie owoców włożonych do koszyka.
12. I like fruit and vegetables – śpiewanie piosenki, improwizacja ruchowa.
13. Red apples – praca plastyczna z udziałem dzieci i rodziców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.