X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37750

Apostolska misja - po krańce ziemi. Scenariusz lekcji religii dla klasy IV

KONSPEKT LEKCJI RELIGII

Temat: Po krańce ziemi – apostolska misja

Czas trwania: 45 minut
klasa: IV

Wiodące cele katechetyczne:
• zapoznanie z życiem i działalnością św. Pawła
• poszukiwanie w nauczaniu Apostoła Narodów wskazówek do codziennego życia

Szczegółowe cele operacyjne:

Wiedza:
• uczeń zna najważniejsze fakty z życia Apostoła Narodów
• wie ile podróży odbył Apostoł Narodów i ile listów napisał
• zna treść fragmentu Dziejów Apostolskich, opowiadającego o nawróceniu św. Pawła (Dz 9,1-15)

Umiejętności:
• uczeń potrafi wymienić najważniejsze fakty z życia św. Pawła
• potrafi opowiedzieć o nawróceniu św. Pawła
• potrafi wymienić kilka listów św. Pawła
• potrafi wyjaśnić dlaczego św. Paweł zasługuje na miano „Apostoła Narodów”

Postawy:
• uczeń troszczy się o nieustanne pogłębianie swoich relacji z Jezusem
• przez rachunek sumienia i sakrament pokuty dąży do nawrócenia
• z treści nauczania św. Pawła czerpie wskazówki do codziennego życia
Plan katechezy:
1. „Dobrze że jesteś” czyli powitanie
2. „Tobie powierzam mą drogę” czyli w modlitwie powierzmy Panu ten czas
3. Sprawdzenie obecności i zapisanie tematu.
4. Porozmawiajmy o świętości czyli wprowadzenie
5. Jak Szaweł stał się Pawłem czyli pochylmy się nad tajemnicą życia i nawrócenia Apostoła Narodów
6. Powędrujmy za św. Pawłem czyli podróże misyjne Apostoła Narodów
7. Zaczerpnijmy z „mądrości pawłowej” czyli zajrzyjmy do listów św. Pawła
8. Czego się dziś dowiedzieliśmy czyli zapis do zeszytu, zadanie domowe, modlitwa

Środki dydaktyczne: Pismo Święte Nowego Testamentu, podręcznik do religii dla kl. IV, portret św. Pawła, wykaz listów św. Pawła, ilustracja przedstawiająca życie św. Pawła, tablica, magnesy, teksty do pracy w grupach, łamigłówki, notatki , magnetofon

Metody i formy pracy:
• opowiadanie
• praca z tekstem biblijnym i katechizmem
• praca z mapą w podręczniku
• praca w grupach
• łamigłówki, krzyżówka
• rozmowa kierowana
• praca z obrazem
• tekst piosenki „ Stary Szaweł, nowy Paweł”
• refleksja

Przebieg katechezy:

Ad 1. Tobie powierzam mą drogę”... czyli w modlitwie powierzmy Panu ten czas

Powstańmy, by we wspólnej modlitwie prosić naszego najlepszego Ojca, który jest w niebie o łaskę dobrego wykorzystania czasu naszego dzisiejszego spotkania.

Ad 2. „Dobrze, że jesteś ... czyli powitanie, sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności, zapis tematu)

Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu. Na dzisiejszej lekcji chciałabym abyście poznali postać pewnego człowieka, który kochał Pana Boga, ale nienawidził Jego Syna - Jezusa Chrystusa. Będziemy wspólnie poznawać i odkrywać prawdy naszej wiary.

Ad 3. Porozmawiajmy o świętości... czyli wprowadzenie i zapowiedź tematu

Kiedy zajrzymy do kalendarza katolickiego zobaczymy, że jest w nim bardzo dużo takich dni, w które Kościół wspomina jakiegoś świętego.

• Kto to jest „święty”?
• Jakich świętych znacie? Czym ci ludzie zasłużyli sobie na miano „świętego”?
Na dzisiejszej katechezie także zapoznamy się z życiem pewnego świętego. Aby dowiedzieć się jak miał on na imię rozwiążmy krzyżówkę

P I Ł A T
N A Z A R E T
P R A W D A
E L Ż B I E T A
Ł A Z A R Z

1. Skazał Pana Jezusa na śmierć krzyżową
2. Miasto zwiastowania
3. Warto ją mówić – zawsze
4. Matka Jana Chrzciciela
5. Przyjaciel, którego Pan Jezus wskrzesił

Ad 4. Jak Szaweł stał się Pawłem... czyli pochylmy się nad tajemnicą życia i nawrócenia Apostoła Narodów

Nauczyciel rozpoczyna opowiadanie o życiu św. Pawła oraz odczytuje fragment z Biblii Dz 9, 1-15
Po odczytaniu prowadzi rozmowę z uczniami i dokonuje egzegezy biblijnej perykopy

• Dokąd podróżował Szaweł?
• Co stało się, gdy Szaweł zbliżał się do kresu swojej podróży?
• Kto mówił do Szawła podczas tego wydarzenia?
• Co Jezus powiedział Szawłowi podczas tego niezwykłego spotkania?
• Co to jest nawrócenie?

Rzeczywiście „ta niezwykła przygoda pod Damaszkiem” całkowicie odmieniła życie Szawła. Od tej chwili stał się On nie tylko wyznawcą Jezusa – chrześcijaninem, ale także gorliwym głosicielem Ewangelii. Zmienia także imię, nie jest już Szawłem siejącym grozę, ale Pawłem – Apostołem Narodów.

Ad 5. Powędrujmy za św. Pawłem ... czyli podróże misyjne Apostoła Narodów

Od tego momentu Paweł mówi wszystkim o Jezusie. Czynił to zwłaszcza podczas swoich podróży. Odbył cztery podróże misyjne pokonując 15 tysięcy km.
Uczniowie w podręczniku odczytują charakterystykę każdej z nich.
Umiera w Rzymie w roku 67 podczas prześladowań za Cesarza Nerona. Jako obywatel rzymski zostaje skazany na karę śmierci (przez ścięcie mieczem).

Ad 6. Zaczerpnijmy z „mądrości pawłowej” ... czyli zajrzyjmy do listów św. Pawła

Choć pozbawiono życia Apostoła Narodów, nikt nie zdołał zaprzepaścić Jego dzieła. Jego częścią są listy napisane przez św. Pawła. Aby dowiedzieć się do kogo były adresowane rozwiążemy łamigłówkę

Uporządkuj litery w wyrazach, a dowiesz się do kogo św. Paweł pisał listy.

1 i 2 do NICZANTESALO
1 i 2 do NTIANKORY
do LIPIANFI
1 i 2 do TEUSZATYMO
do LOSANKO
do EZJANEF
Do MIANRZY
do MONAFILE
do USATYT
do ATÓWGAL

• Ile listów napisał łącznie św. Paweł?

Św. Paweł pisał w swoich listach o wielu ważnych sprawach. Pokazywał ludziom,do których je adresował właściwą drogę do nieba, uczył jak żyć, żeby być wiernym uczniem Pana Jezusa. Te wskazówki i pouczenia św. Paweł kieruje także do każdego z nas. Na koniec pochylmy się nad jedną z nich. Aby dowiedzieć się jaką wskazówkę ma dla nas na dziś św. Paweł musimy odkodować wiadomość

Posługując się podanym szyfrem odczytaj wskazanie św. Pawła:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a e ę i o ó u y b c ć d g h

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
j k l ł m n p r s ś t w z ż

27-1-9-4-2-13-1-15 5 23-21-22-1-26-4-2-12-17-4-26-5-24-11 21-5-9-5-28-20-5-24-11 26-4-1-22-3 19-4-18-5-24-11 10-4-2-22-21-17-4-26-5-24-11 18-1-13-5-12-20-5-24-11

Rozwiązanie:
„Zabiegaj o sprawiedliwość , pobożność , wiarę , miłość , cierpliwość, łagodność”.
• O jakie cnoty każe nam zabiegać św. Paweł?
• Dlaczego są one ważne w naszym życiu?

Pomyśl:
• O którą z cnót wymienionych przez Pawła powinieneś się starać zdobyć (której brakuje w twoim życiu)?
• Jakie kroki powinieneś podjąć (co powinieneś zrobić), by ją osiągnąć?

Ad 7. Czego się dziś dowiedzieliśmy ... czyli zapis do zeszytu, zadanie pracy domowej , nagrodzenie uczniów za aktywność, wspólny oraz śpiew na zakończenie katechezy

KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. PAWŁA:

Ok. 8 r. – przyszedł na świat w Tarsie
Ok. 28 r. rozpoczął naukę
39 r. – podczas podróży do Damaszku przeżywa swoje cudowne nawrócenie
45 – 49 r. – pierwsza podróż misyjna
50 – 52 r. – druga podróż misyjna
53 – 58 r. – trzecia podróż misyjna
67 r. – śmierć św. Pawła

ZADANIE DOMOWE: Napisz w jaki sposób możesz naśladować dziś św. Pawła?

Uwielbienie Boga i utrwalenie poznanych wiadomości na dzisiejszej katechezie przez wspólny śpiew pieśni „Stary Szaweł, Nowy Paweł”

Szaweł bardzo kochał Boga,
kochał Go ze wszystkich sił
Ale nie mógł w to uwierzyć, że Pan Jezus Bogiem był

Aż pewnego razu Szaweł
w końcu też uwierzył w to
Kiedy w drodze do Damaszku
osobiście spotkał Go

Szaweł bardzo był gorliwy
chciał wypełnić całe prawo
Święty Paweł je wypełnił
i dla Niego brawo!

Ref.
Kiedyś mieczem walczył Szaweł – ołejo
Dziś miłością walczy Paweł - ołejo

Jesteś najważniejszy Jezu
reszta to są tylko śmieci
Wie już o tym święty Paweł
wiedzą o tym nawet dzieci

Ref.
Kiedyś mieczem walczył Szaweł – ołejo
Dziś miłością walczy Paweł - ołejo

Stary Szaweł Nowy Paweł aj jaj ja jaj
Stary Szaweł Nowy Paweł aj jaj ja jaj
Święty Paweł aj jaj aj jaj
Święty Paweł aj jaj aj jaj
Święty Paweł jajaj

Przez wstawiennictwo św. Pawła módlmy się, byśmy usłyszawszy jak On głos Jezusa, który wzywa nas do przemiany życia z radością podjęli trud nawrócenia:

O Panie,
nauczyłeś cały świat poprzez nauki apostoła Św. Pawła.
Spraw, abyśmy idąc za Jego przykładem,
mogli przed całym światem świadczyć Twoją prawdę.
AMEN

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.