X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37743
Przesłano:
Dział: Przedszkole

10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców. Scenariusz zajęć warsztatowych dla rodziców z dziećmi w grupie 4-latków

Scenariusz zajęć warsztatowych dla rodziców z dziećmi w grupie 4 latków
Temat zajęcia : 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców.
Cele ogólne:
- zapoznanie z najczęstszymi błędami popełnianymi przez dobrych rodziców oraz ich przyczynami
- stworzenie kodeksu dobrego rodzica
- refleksja nad własną postawą rodzicielską
- integracja rodziców i dzieci
Cele szczegółowe:
- uświadomienie rodzicom odpowiedzialności za zachowanie swoich dzieci
- kształtowanie um. analizowania i wysuwania wniosków z własnego postępowania
- dziecko ma bliski kontakt z rodzicami, czerpie radość ze wspólnej zabawy i możliwości wspólnego tworzenia
Metody pracy:
Czynna: zadań stawianych do wykonania, ćwiczenia
Słowna: wyjaśnienie
Metody aktywizujące: Burza mózgów, Dyskusja, zabawy integracyjne
Formy pracy:
Indywidualna
Zespołowa
Grupowa
Środki dydaktyczne:
kolorowe mazaki, arkusze szarego papieru, małe kolorowe karteczki, załączniki: 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców Kevina Steeda, przyczyny powstawania błędów, arkusz dotyczący ewaluacji spotkania, plastelina, podkładki, piosenka „Szare misie obydwa”,

Przebieg zajęcia:
I część zajęcia z rodzicami
1. Powitanie- Imię i gest – zabawa integracyjna – uczestnik stoi w kręgu. Nauczyciel podaje swoje imię i dodaje do niego jakiś gest, który go charakteryzuje , pozostali uczestnicy powtarzają go.
2. Najczęściej popełniane błędy przez kochających rodziców –„Burza mózgów” – wypisanie przez rodziców błędów wychowawczych/na karteczkach/ jakie można zauważyć w najbliższym otoczeniu/sklep, sąsiedzi, w autobusie, na ulicy itp./ i przyklejanie na arkuszu szarego papieru. Odczytanie pomysłów rodziców.
3. Porównanie ich z 10 błędami popełnianymi przez dobrych rodziców z książki Kevina Steeda
4. Przyczyny powstawania błędów wychowawczych- pogadanka
/Tempo życia, własne doświadczenia, nieświadomość, zupełnie inne priorytety, niespójność wychowawcza, sytuacja zawodowa, lenistwo, kłopoty rodzinne, losowe, choroba, wpływ dziadków/
5. Kodeks dobrego rodzica- dyskusja
Co powinniśmy robić aby nasze dzieci nas słuchały, dobrze się rozwijały i były szczęśliwe?
- każdy uczestnik otrzymuje kilka kartek, na których zapisuje swoją propozycję odpowiedzi na postawione pytanie. Następnie układamy kartki na podłodze w taki sposób aby powtarzające się odpowiedzi były dokładnie jak promień słońca do zgromadzonych już wcześniej kartek innych uczestników.
Propozycje nauczyciela:
- kochaj siebie, akceptuj swoje błędy i pracuj nad nimi
- bądź przykładem dla swojego dziecka
- słuchaj co mówi twoje dziecko
- uporządkuj rytm dnia
- chwal dziecko
- panuj nad gniewem
- włączaj dzieci do wspólnej pracy
- jeśli zajdzie taka potrzeba stosuj adekwatne konsekwencje wobec dziecka
- mów językiem miłości
- mów o swoich uczuciach, nie oskarżaj dzieci
- nie używaj stwierdzenia jesteś zły, niegrzeczny
- patrz dziecku w oczy gdy do niego mówisz- najlepiej na tej samej wysokości
- odpowiadaj na pytania dziecka
- przytulaj , kochaj
- baw się z dzieckiem codziennie przynajmniej 15 minut
- czytaj dziecku 20 minut dziennie codziennie
II część zajęcia z dziećmi i z rodzicami
1. Nasz miś – lepienie z plasteliny – rodzic z dzieckiem przed rozpoczęciem zajęcia rozmawia, wspólnie ustala jaki ma być miś, następnie rodzice z dziećmi przystępują do działania
podczas, którego stosuje zasady z ustalonego wcześniej „Kodeksu dobrego rodzica”
2. Kto Misiowi urwał ucho – wspólna inscenizacja wiersza rodzic – dziecko/ dziecko stoi naprzeciwko rodzica i uczy ruchów do wiersza- rodzic naśladuje dziecko/
3. „Misie szare obydwa” – taniec integracyjny dzieci i rodziców w parch : pod koniec tańca rodzice głośno mówią swoim dzieciom: Kocham Cię i mocno przytulają swoje dziecko.
4. Ewaluacja zajęcia : Dzieci mówią co podobało im się najbardziej rodzice otrzymują ankietę informacji zwrotnej.

Opracowała: E. Omelaniuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.