X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37718
Dział: Przedszkole

Zabawa matematyczna "Kłopoty biedronki Tosi" - tworzenie różnorodnych sytuacji zadaniowych sprzyjających rozwijaniu umiejętności liczenia, porównywania, klasyfikowania

CEL GŁÓWNY ZAJĘCIA: Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji matematycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- grupuje zwierzęta tworząc zbiór o określonych cechach;
- rozkłada liczmany zgodnie z podaną liczebnością;
- przelicza zbiór elementów, określa jego liczebność;
- spostrzega różnice, porównuje przedmioty wg wielkości.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

- IV/5 - odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

- I/5 – uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne z czworakowaniem, rzutne;

- IV/12 - klasyfikuje przedmioty wg wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

- IV/15 - przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

- IV/7 - eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięków oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

Metody pracy wg, S Strzyżewskiego: podające, ekspresyjne, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, odtwarzania, słowne, żywego słowa.

Forma pracy : grupowa, indywidualna;
Środki dydaktyczne: ilustracja przedstawiająca łąkę, sylweta biedronki z kropkami i bez kropek, duże figury geometryczne: czerwone koło, żółty trójkąt, zielony kwadrat, sylwety żółtych motyli, biedronek, koników polnych, obrazki przedstawiające biedronki bez kropek, czarne kropki, duże i małe sylwety: mrówek, koników polnych, ślimaków, biedronek, motyli, sylwety dużych i małych kwiatów.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Wysłuchanie opowiadania pt. „Przygoda biedronki Tosi” (zb. wł).
• Gdzie Tosia mieszkała?
• Dlaczego pewnego dnia, Tosia stała się bardzo smutna?
• Co powiedział biedronce motylek?
Biedronka Tosia może odzyskać swoje kropki, ale dzieci muszą jej pomóc. Jeśli rozwiążą kilka zagadek, kropki wrócą do biedronki.

Oto pierwsza zagadka:

Nauczyciel pokazuje trzy figury geometryczne: czerwone koło, zielony trójkąt, czerwony kwadrat – to są domki dla zwierząt, które mieszkają na łące. W czerwonej figurze mogą mieszkać tylko te zwierzęta, które mają coś czerwonego, w zielonym te które są zielone, w żółtej te, które są w kolorze żółtym. Prowadzący pokazuje biedronkę, żabę oraz motyla w kolorze żółtym. Wesoła muzyka zachęca do biegania, a smutna oznacza, że zwierzęta muszą schronić się przed deszczem w swoich domkach.
Dzieci siadają w dużym kole nauczyciel informuje, że zagadka rozwiązana została prawidłowo i Tosia odzyskała pierwszą kropkę.

Zagadka druga:

Dzieci siedzą w kole, otrzymują biedronki, które nie mają kropek.
• Ile kropek biedronka odzyskała? (dzieci kładą jedną kropkę);
• Ile Tosia miała wszystkich kropek? (dzieci dokładają dwie kropki, liczą do trzech);
• Wiatr zdmuchnął jedną kropkę - ile zostało? (na biedronce leżą dwie kropki)

Jeśli dzieci wykonają powyższe zadanie, biedronka Tosia otrzymuje drugą kropkę.

Zagadka trzecia:

Na dywanie pojawiają się duże i małe kwiaty. Dzieci otrzymują duże lub małe zwierzątko zamieszkujące łąkę (mrówka, konik polny, ślimak, biedronka, motyl). Podczas szybkiej muzyki maszerują, gdy usłyszą wolną muzykę kładą małe zwierzęta na małych kwiatkach, duże zwierzęta na dużych kwiatach.
Po wykonaniu trzeciego zadania biedronka Tosia odzyskuje trzecią kropkę.

EWALUACJA:

Dzieci, które są zadowolone kładą kropkę na dużej sylwecie biedronki.

Literatura:

Płyta CD - „Rytmika dla smyka”- A. Wacławski
Płyta CD - „Gimnastyka przy muzyce - A. Wacławski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.