X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37711
Dział: Gimnazjum

Otrzymywanie soli w reakcjach strąceniowych

SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII
„OTRZYMYWANIE SOLI W REAKCJACH STRĄCENIOWYCH”

Klasa II b
07.06.2018 rok

Treści kształcenia
Podstawa programowa: Punkt (7.5) [uczeń]: wyjaśnia pojęcie reakcji strąceniowej; projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych; pisze odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy; na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej.

Cel lekcji :

Uczeń wie, co to są i jak powstają sole trudno rozpuszczalne.
Nacobezu: Uczeń:
• wie, jak korzystać z tabeli rozpuszczalności soli w wodzie,
• wie, gdzie są produkty i substraty w podanym równaniu reakcji,
• wie, czym się różni zapis cząsteczkowy, jonowy i jonowy skr ocony reakcji chemicznej,
• pisze proste równania reakcji strąceniowych.

Kompetencje kluczowe
• kompetencje naukowe;
• porozumiewanie się w języku ojczystym;
• umiejętność uczenia się;
• umiejętność pracy w grupie.

Etapy lekcji
1) Wstęp:
Nauczyciel sprawdza obecność oraz wiadomości uczniów z poprzednich lekcji. – symbole i wartościowości pierwiastków, wzory sumaryczne wybranych kwasów i wodorotlenków.
Podaje cel lekcji i temat zajęć.

2) Przebieg zajęć:

Nauczyciel wprowadza pojęcie reakcji strąceniowej.
Reakcje strąceniowe to reakcje chemiczne, w wyniku których powstają produkty trudno rozpuszczalne lub praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, np. sole.

Podaje zapisy ogólne:

sól I + sól II -> sól III ↓+ sól IV
sól I + kwas I -> sól II ↓+ kwas II
sól I + zasada -> sól II + wodorotlenek (jeden z produktów musi być trudno rozpuszczalny)

Przypomnienie sposobu korzystania z tabeli rozpuszczalności. Uczniowie na podstawie tabeli podają przykłady soli trudno rozpuszczalnych w wodzie.

Nauczyciel wykonuje doświadczenia pokazowe – reakcja wodorotlenku sodu z siarczanem (VI) miedzi (II)
Uczniowie rysują schemat reakcji, wskazują substraty oraz produkty reakcji, zapisują obserwacje oraz wyciągają wnioski.
Nauczyciel prezentuje doświadczenie azotanu (V) srebra (I) z kwasem chlorowodorowym
Uczniowie rysują schemat reakcji, wskazują substraty oraz produkty reakcji, zapisują obserwacje oraz wyciągają wnioski.

Nauczyciel poleca wykonanie zadania interaktywnego, w którym uczniowie ćwiczą pisanie reakcji strąceniowych w małych grupach – karta pracy.
Uczniowie korzystając z tabeli rozpuszczalności próbują przewidzieć przebieg reakcji soli z kwasem, zasadą lub z inną solą.
3) Faza podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje najważniejsze wiadomości. Ocenia pracę uczniów. Wyjaśnia pracę domową.

Uczniowie uzupełniają kartę samooceny

wiem, co to są i jak powstają sole trudno rozpuszczalne
tak
nie
wiem, co to jest tabela rozpuszczalności soli
tak
nie
wiem, co to jest reakcja strąceniowa
tak
nie
wie, jakie są substraty oraz produkty rekcji strąceniowej
tak
nie
wiem, czym się różni cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony zapis równania reakcji
tak
nie
potrafię napisać proste równania reakcji strąceniowej
tak
nie

Zadanie domowe – uzupełnienie karty pracy (wybrane ćwiczenia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.