X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37684

Gry i zabawy bieżne wymagające szybkiej reakcji ruchowej

Scenariusz zajęć ruchowych przeprowadzonych na świetlicy, dla uczniów klas I-III, opracowany przez U. Chądzyńską.

data: 11 czerwca 2018 r.
typ zajęć: gry i zabawy ruchowe na świetlicy
czas trwania: 40 min.
liczba uczestników: 16 dzieci z klas I- III

W zajęciach uczestniczyły dzieci,które były na świetlicy i wyraziły chęć udziału w nich.

Miejsce zajęć: boisko

Temat: Gry i zabawy bieżne wymagające szybkiej reakcji ruchowej.

cele główne:

wzmacnianie prawidłowego rozwoju i sylwetki dziecka
rozwijanie i podnoszenie aktywności ruchowej
wszechstronne wychowanie dziecka()koleżeństwo, świadoma dyscyplina, zdecydowanie, opanowanie, uczciwość, dążenie do celu)

cele operacyjne:

Uczeń:

doskonali umiejętność skupienia uwagi
aktywnie uczestniczy w zajęciach na miarę swoich możliwości
zna i stosuje w praktyce zasady fair play
przestrzega zasad bezpieczeństwa

Metody:

zabawowa
zadaniowa ścisła
pogadanka

Formy pracy:

zespołowa
indywidualna

środki dydaktyczne: 2 pachołki, 2 piłki lekarskie 1 kg 2 woreczki z grochem, 2 worki

Część wstępna
1. Czynności operacyjno-porządkowe: dzieci stają na zbiórce w szeregu, nauczyciel zapoznaje z tematem i celem zajęć, przygotowuje do świadomego i aktywnego udziału, zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń.
2. Przygotowanie organizmu do wysiłku - zabawa „ Reagowanie na
ruchy rąk nauczyciela”.
Dzieci biegają w luźnej gromadce po całej sali, naśladując
piłki. Na sygnał – krótki- gwizdek wszystkie dzieci zatrzymują
się w miejscu w jakim je zastał. Z takiego ustawienia
nauczyciel przy pomocy różnych ruchów rąk lub tylko palców
wydaje polecenia:
- podniesiony do góry palec wskazujący – ustawić się w szeregu
- podniesione dwa palce - ustawić się w dwuszeregu
- podniesiona cała dłoń - ustawić się w rzędzie
- zatoczenie przed sobą rękami koła – związać koło
- ruch ręki z dołu do góry – wspięcie na palcach
- ruch ręki z góry w dół – przysiad
Nauczyciel liczy do trzech i jeśli w tym czasie wszystkie dzieci ustawią się zgodnie z ruchem, który pokazał nauczyciel to uczniowie zdobywają punkt, jeśli nie- punkt zdobywa nauczyciel. Gra toczy się do trzech punktów.

Część główna

3. Zabawa „Berek w parach” - uczniowie dobierają się w pary, nauczyciel wyznacza teren na którym mogą ćwiczyć uczniowie, na sygnał nauczyciela jedno z pary ucieka, drugie goni. Zabawa toczy się dopóki nie przerwie nauczyciel.
4. Zabawa „ Berek parami” – uczniowie dobierają się w pary, wyznaczona przez nauczyciela para goni pozostałe pary. Pary nie mogą się „rozerwać”, jeśli dzieci w czasie ucieczki puszczą swoje ręce zostają zdyskwalifikowane. Zabawa toczy się dopóki nie przerwie nauczyciel.
5. Nauczyciel ustawia grupę w szeregu na linii (w poprzek boiska) i wyznacza zadania wspólne dla całej drużyny.
Na hasło cała grupa przebiega na drugą stronę boiska:
-bieg na wprost
-bieg i dwa obroty dookoła własnej osi na tym odcinku
-bieg tyłem
-bieg na czworakach tyłem
- bieg z siadu prostego
- bieg z siadu skrzyżnego
Nauczyciel ustawia grupę w szeregu i tworzy 2 zespoły, wyznacza kapitanów.
6. „Sztafeta pociągów”- dzieci ustawione są w dwóch równych rzędach. Na sygnał pierwszy z każdego rzędu biegnie do pachołka, obiega go i wraca. Po przekroczeniu linii startu do pierwszego zawodnika dołącza następny, chwytając swojego poprzednika za biodra. Obaj biegną do półmetka i z powrotem. Za linią startu dołącza do nich kolejny zawodnik itd. Gra się kończy wtedy, kiedy cała drużyna złączona w pociąg ominie półmetek i ustawi się za linią startu. Kto szybciej wykona zadanie – wygrywa.
7. „ Sztafeta pociągów wersja II”- jw., ale w odwrotnej kolejności
– bieg rozpoczyna cała drużyna i każdorazowo po ominięciu mety
zostaje jeden zawodnik.
8. Wyścig w podporze tyłem - na sygnał uczeń biegnie w podporze tyłem w jedną stronę tj. do pachołka, z powrotem biegnie w postawie pionowej i klepie kolejnego zawodnika.
9. Toczenie piłki ręką- pierwszy z rzędu dostaje 1 kg piłkę lekarską i toczy piłkę ręką biegnąc do pachołka, tam bierze piłkę w ręce i biegnie z nią z powrotem.
10. Zabawa rzutna – pierwszy z rzędu dostaje woreczek z grochem, kładzie go na głowie i biegnie do pachołka, obiega go i rzuca go do kolejnego swojego zawodnika.
11. Wyścig w workach- pierwszy zawodnik z rzędu dostaje worek i musi skacząc dotknąć pachołka, po czym wraca i przekazuje worek kolejnemu zawodnikowi.
Podanie wyników, który rząd wygrał.
12. „Szybko na zwolnione miejsce”- Wszyscy ustawiają się na obwodzie koła twarzami do środka, jeden pozostaje na zewnątrz. Porusza się on po obwodzie koła i w dowolnym momencie dotyka dłonią zawodnika z obwodu wzywając go do wyścigu. Wyścig odbywa się w przeciwległych kierunkach z tym, że zawodnik, który wzywał do wyścigu biegnie w kierunku odwrotnym niż poruszał się do momentu dotknięcia. Każdy z zawodników tara się zająć wolne miejsce na obwodzie koła. Komu się nie uda - zostaje na zewnątrz koła i wzywa dowolnego zawodnika do wyścigu.

Część końcowa.

Dzieci siadają w kole w siadzie skrzyżnym ze ściągniętymi łopatkami, omawiamy zajęcia (kto pamięta temat zajęć, jakich zabaw było najwięcej, jakie znamy bodźce, na co szczególną uwagę zwracaliśmy, czy zajęcia się podobały?).
Zabawa uspokajająca – „ Wyczucie czasu”. Dzieci leżą na plecach w dowolnym miejscu na boisku z zamkniętymi oczami i na sygnał nauczyciela odliczają w myślach 30 sekund, kto uzna, że czas minął zmienia pozycję do siadu prostego, ale tak cicho, by innym dzieciom nie podpowiadać.
Czynności porządkowo– wychowawcze – nauczyciel wyróżnia dzieci najbardziej aktywne. Porządkujemy boisko.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.