X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37632
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dzieci segregują śmieci. Konspekt zajęć

Katarzyna Jachymczyk Cieszyn,24.04.2018r
Anna Grobosz
Przedszkole nr 8
Cieszyn

KONSPEKT ZAJĘĆ

PODSTAWA PROGRAMOWA: Obszar IV, punkt 15.
TEMAT KOMPLEKSOWY: ,,Dbamy o Ziemię- segregujemy śmieci i oszczędzamy wodę‟
TEMAT ZAJĘCIA: ,,Dzieci segregują śmieci‟
GRUPA:5,6-latki

CEL GŁÓWNY:Stwarzanie sytuacji sprzyjających różnym czynnościom dzieci,w celu przeliczania elementów zbioru liczebnikami głównymi.

CELE OPERACYJNE:
-potrafi uważnie słuchać wiersza
-potrafi wypowiadać się na temat treści wiersza
-potrafi dostrzec dodatnie i ujemne zjawiska w otaczającym nas środowisku i wyciągnąć z tego
odpowiednie wnioski
-zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci,
-potrafi podać cel segregacji śmieci
-potrafi z pomocą naucz.odczytać napisy do czytania globalnego na pojemnikach na śmieci:SZKŁO,PLASTIK,METAL,PAPIER,
-potrafi segregować śmieci do odpowiednich pojemników,uzasadniając swój wybór
-potrafi przeliczać elementy zbioru liczebnikami głównymi w zakresie 1-6 (5-latki), 1-10 (6-latki)
-potrafi podpisać ilość elementów w zbiorach sylwetą kostki do gry z odpowiednią ilością oczek
-próbuje rozpoznać cyfry 1-6 oznaczające liczby i podpisać wybrane zbiory w zakresie 1-6 (5-latki)
-potrafi rozpoznać cyfry 1-10 oznaczające liczby i podpisać zbiory w zakresie 1-10 (6-latki)
- aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej
-próbuje rozpoznać i nazwać spośród innych wylosowane różne przedmioty-śmieci i segregować je
do odpowiednich pojemników
-potrafi przeliczać śmieci w pojemnikach liczebnikami głównymi
-wykonuje kartę pracy w zespołach 5-latków i 6-latków wg polecenia i pokazu N.,
-umie współdziałać w grupie, zespole

FORMY PRACY: z całą grupą,w zespołach,indywidualnie

METODY PRACY:-podająca:wiersz,rozmowa kierowana,objaśnienia,instrukcje
-eksponująca:sylwety przedmiotów,pojemników do segregowania
śmieci,sylwety kostki do gry z oczkami 1-6, cyfry 1-10,pojemniki
na śmieci,plansze do pracy zespołowej
-praktyczna:pokaz,praca dzieci
-problemowa:improwizacja ruchowa
-zadaniowa:stosowanie się do poleceń i instrukcji naucz.
POMOCE:wiersz ,,Sznurek Jurka,płyta CD,,ABC-zabawy słowno-muzyczne 6 latków‟-piosenka,,Duszki‟- Nr 26.,sylweta serca,
sylwety przedmiotów-śmieci,sylwety pojemników na śmieci,przedmioty-śmieci,pojemniki na śmieci z napisami:SZKŁO,PLASTIK,METAL,PAPIER,oraz napisy globalne na tablicę,sylwety kostki do gry z kropkami1-6,cyfry 1-10,plansze z sylwetami pojemników,oraz sylwetami śmieci,sylwetami kostki do gry 1-6 i cyframi do pracy zespołowej dla 5-latków i 6-latków,klej.
PRZEBIEG:

1.Powitanie. Dzieci zgromadzone są w kole i witają się słowami piosenki:
,, Podajmy sobie ręce,
w zabawie i piosence,
w ogródku przed domem,
na łące znajomej.‟

2.Zabawa uspokajająca i integrująca grupę:,,Podaj serduszko opiekuna przyrody‟.
Dzieci siedzą w kręgu,nauczyciel podaje delikatnie dziecku siedzącemu obok serce rosnące
w doniczce.

3.Słuchanie wiersza I.Sikiryckiego recytowanego przez N. ,,Sznurek Jurka‟.Umieszczenie tekstu wiersza na tablicy,oraz rozmowa na temat wysłuchanego utworu.

,,Sznurek Jurka‟
Za przedszkolem,bardzo blisko,
Było miejsce na boisko.
Kiedyś tam wyrzucił Jurek
Poplątany ,stary sznurek.
A nazajutrz obok sznurka
Od banana spadła skórka.
Wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
Wyrzucili bez wahania
Swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
Wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
Jakaś pusta bombonierka,
I od lodów sto patyków,
Pustych kubków moc z plastiku,
Wyskubane słoneczniki,
Jeden kalosz,nauszniki,
Stare trampki,piłka z dziurą,
Połamane wietrzne pióro,
Kilka opon od rowerów
I ogromny stos papierów.
Oto tak,od sznurka Jurka.
Wnet urosła śmieci góra,
Której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko,
Lecz śmietnisko mamy blisko.

4.Rozmowa kierowana na temat treści wiersza:
-o czym był wiersz?
-co się stało z boiskiem?
-w jaki sposób boisko zamieniło się w śmietnik?
-co powinny zrobić dzieci?
-dlaczego należy segregować śmieci?

5.Zabawa matematyczno- dydaktyczna na tablicy:,,Pozbieraj śmieci do pojemników‟
Rozmowa na temat umieszczonych na tablicy sylwet pojemników na śmieci,odczytanie
z chętnymi dziećmi napisów do globalnego czytania: SZKŁO,PAPIER,PLASTIK,METAL,
oraz segregowanie przez dzieci sylwet śmieci wg cechy jakościowej do odpowiednich
pojemników.

6.Przeliczanie ilości śmieci w pojemnikach liczebnikami głównymi:
-podpisanie sylwetą kostki do gry,oraz cyfrą z chętnymi dziećmi 5-letnimi w zakresie 1-6,
-podpisanie sylwetą kostki do gry,oraz cyfrą z dziećmi 6-letnimi w zakresie 1-10

7.Zabawa muzyczno-ruchowa,,Duszki‟.Wspólny śpiew piosenki,inscenizowanie ruchem jej treści.

8.Zabawa dydaktyczna na dywanie,,Segregujemy śmieci‟
Dzieci siedzą w kole, i kolejno każde losuje z worka na odpady różne przedmioty-śmieci. Określanie z czego są zrobione i umieszczenie ich w pojemnikach zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na koniec dzieci przeliczają śmieci w pojemnikach liczebnikami głównymi w zakresie 1-10.

9.Objaśnienie pracy w zespołach-wykonanie wspólnej karty pracy.

-5-latki-segregują i przyklejają sylwety śmieci wg cechy jakościowej na planszy do odpowiednich pojemników z napisami SZKŁO,PAPIER,PLASTIK,METAL, podpisują odpowiednią sylwetą kostki do gry w zakresie 1-6./chętne dzieci podpisują również cyfrą/.

-6-latki- przyklejają odpowiedni napis na pojemnikach:SZKŁO,PAPIER,PLASTIK,METAL
segregują i przyklejają sylwety śmieci wg cechy jakościowej na planszy do odpowiednich pojemników,oraz przeliczają liczebnikami głównymi sylwety śmieci, podpisują odpowiednią sylwetą kostki do gry i odpowiednią cyfrą w zakresie 1-10.

9.Praca przy stolikach w zespołach wg pokazu i instrukcji N. Umieszczenie gotowej pracy na tablicy, oraz porządkowanie swojego miejsca pracy.

10.Sprawdzanie poprawności wykonania pracy zespołowej.

11.Zakończenie. Śpiewanie grupowe piosenki,,Duszki‟.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.