X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37619
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych

PROGRAM
INDYWIDUALNYCH
ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
DLA
UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W PRUCHNIKU

ROK SZKOLNY
2017/2018

Cele i sposoby oddziaływań rewalidacyjnych opracowano na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, obserwacji ucznia, rozmowie z nauczycielami i mamą ucznia.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia i usprawnianie sfer w których rozpoznano deficyty rozwojowe.

Aspekty pracy rewalidacyjnej:
- terapeutyczny - wyrównanie defektów rozwojowych poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo - wychowawcze oraz kształtowanie akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych,
- dydaktyczny - uzupełnienie luk w przyswojonym przez dziecko materiale nauczania.

Cele:
- Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
- stymulowanie wszystkich funkcji poznawczych,
- przyzwyczajenie do pokonywania trudności,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej,
- kształtowanie pożądanych właściwości osobowościowych.

Zadania:
- Wzbogacanie wiadomości szkolnych,
- kształcenie myślenia pojęciowego, przyczynowo skutkowego i matematycznego,
- usprawnienie orientacji w przestrzeni,
- przełamywanie zahamowań w kontaktach z najbliższym otoczeniem,
- podniesienie samooceny uczenia, a tym samym wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Oddziaływania psychoterapeutyczne:
- Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego,
- wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
- stwarzanie sytuacji wymagających samodzielnych działań,
- wspieranie w sytuacjach trudnych.

Treści programowe i przykłady ćwiczeń:

1.Stymulowanie rozwoju poznawczego poprzez:
- czytanie i omawianie tekstów o różnorodnej treści,
- opowiadanie o tym, co się wydarzyło, co się podobało, co lubisz lub nie,
- wykorzystanie przekazów multimedialnych do pobudzania zainteresowania otaczającym światem,
- oglądanie i rozmowy na podstawie ilustracji, zdjęć, albumów, dzieł sztuki.

2. Stymulowanie rozwoju społecznego poprzez:
- rozmowy kierowane,
- odgrywanie scenek sytuacyjnych,
- omawianie ilustracji przedstawiających sytuacje społeczne – kształtowanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności,
- rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych osób,
- uświadamianie sobie własnych emocji i przyczyn, które je wywołują,
- kształtowanie zaradności, obycia, umiejętności realizacji własnych celów,
- kształtowanie mocnych stron charakteru oraz umiejętności pokonywania trudności,
- ukierunkowanie na potrzeby innych.

3. Ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, analizowania, dedukowania, abstrahowania:
- rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, zagadek,
- rozwiązywanie zadań tekstowych,
- zabawy puzzlami, klockami logicznymi i innymi grami edukacyjnymi.

4. Rozwijanie umiejętności matematycznych:
- rachunek pamięciowy,
-zadania z zastosowaniem poznanych reguł i zasad matematycznych,
-wykorzystanie umiejętności matematycznych w życiu.

5. Ćwiczenia usprawniające pamięć:
- gry rozwijające logiczne myślenie( Skrable, memory),
- zagadki graficzne,
- tworzenie krótkich tekstów z rozsypanki wyrazowej jako odtworzenie tekstu słyszanego, opisu ilustracji,
- odczytywanie ułożonego tekstu,
- układanie tekstu w oparciu o ilustrację i czytanie głośne całymi wyrazami,
- rozwiązywanie zadań w oparciu o uprzednio przeczytany tekst,
- rozwiązywanie zadań zgodnie z wytycznymi podanymi w poleceniu,
- zapamiętywanie układów przedmiotów, ich wzajemnego położenia, liczby, kształtów,
- układanie lub rysowanie z pamięci demonstrowanych uprzednio wzorów.

Planowane metody pracy z uczniem:
- metody angażujące różne procesy poznawcze (wzrokowe, słuchowe, manualne, myślowe),
- metody aktywne, polisensoryczne, angażujące jak najwięcej zmysłów,
- techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie,
- sprawdzanie, czy uczeń zrozumiał treść polecenia i zadania,
- udzielanie dodatkowych wskazówek podczas pracy ,
- kontrolowanie, nadzorowanie podczas pracy ,
- mobilizowanie i motywowanie do pracy,
- bazowanie na wzmocnieniach pozytywnych (pochwały, nagrody),
- metoda „głośnego myślenia”,
- argumenty za i przeciw,
- haki pamięciowe,
- mapa skojarzeń,
- rozwiązywanie problemów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.