X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37588
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 3-letnich za pierwsze półrocze

SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 2,5 – 3 LETNICH GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.

W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 – 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci 2,5-letnich. Jedna dziewczynka rozpoczęła edukację od stycznia natomiast jeden chłopiec zaprzestał uczęszczanie do naszej grupy na czas nieokreślony z powodu trudnej adaptacji w przedszkolu. Pracę dydaktyczno-wychowawczą realizuję w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" autorstwa Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Program jest zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizuję treści programowe właściwe dla tej grupy wiekowej wykorzystując zestaw ćwiczeń "Tropiciele" autorstwa Barbara Dankiewicz, Iwona Gabrysiak, Beata Gawrońska i Emilia Raczek Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W pracy z dziećmi uwzględniam także treści programowe planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie.

Praca dydaktyczno- wychowawcza w pierwszym półroczu przebiegała w kilku obszarach edukacyjnych. W pierwszych miesiącach roku szkolnego najwięcej uwagi poświęciłam:
-kształtowanie umiejętności społecznych dzieci;
-przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
-porozumieanie się z dorosłymi i dziećmi;
-zgodnege funkcjonowania w zabawie i sytuacjch zadaniowych;
-kształtowanie czynności samoobsługowych;
-kształtowanie nawyków higienicznych;
-wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
-przyswojenia treści zawartych w programie.

Dzieci poznały zasady życia w grupie przedszkolnej, zabawy i zajęcia były organizowane pod kątem zintegrowania grupy, uczyły się wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności dzielenia się zabawkami, rozwiązywania konfliktów. Etap adaptacyjny wydłużył się ze wzglębu na objęcie edukacją przedszkolną pięciu dzieci 2,5 letnich.
Grupa dzieci 2,5-3, 4 letnich wymagała znacznej pomocy w doskonaleniu umiejętności samodzielnego ubierania się, dość dobrze radzili sobie z korzystaniem z urządzeń sanitarnych, każdy potrafi umyć ręce, wszyscy poza jedną dziewczynką potrafią samodzielnie zjeść posiłek, dobrze radzą sobie z sprzątaniem zabawek po zabawie, natomiast przysparza im jeszcze problemów odkładanie zabawek na stałe, wyznaczone miejsce. Tylko co niektórzy pilnują się wzajemnie oraz przypominają sobie obowiązujące zasady. Wszyscy doskonale utrwalili znajomość własnego imienia i nazwiska.
W ramach edukacji społecznej zorganizowano uroczystości, które odbyły się w przedszkolu: Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki oraz uroczystości które odbyły się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie: Bal Karnawałowy i Dzień babci i dziadka. Dzieci na każdą z uroczystości przygotowały programy artystyczne, które zawierały: wiersze, piosenki i tańce. Dzieci z okazji Dnia babci i dziadka przygotowały upominki dla zaproszonych gości w miarę możliwości umiejętności dziecka 2,5 i 3 letniego.
Kolejnym obszarem edukacyjnym było wspomaganie rozwoju mowy dzieci, połaczyłam je z wychowaniem przez muzykę, śpiew i taniec. W ramach realizacji treści objętych obszarów edukacyjnych dzieci słuchały bajek i opowiadań, uczyły się na pamięć wierszy i poisenek. Doskonaliły zdolność komunikacji ( zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi) w rozmowach z nauczycielką i rówieśnikami. Dzieci opowiadały o obrazkach i ćwiczyły umiejętność rozumienia historyjek obrazkowych. Dzięki bogatej płytotece i materiałom metodycznym zajęcia były ciekawe, wprowadzały pogodny nastrój, integrowały i pomagały dyscyplinować grupę, stwarzały możliwość nieskrępowanej działalności ruchowej i pobudzały dzieci do własnej działalności muzycznej. Dzieci nauczyły się kilku piosenek na pamięć, poznały kilkanaście zabaw ze śpiewem, potrafią poruszać się po obwodzie koła, ustawić się w rzedzie, szeregu, reagować na sygnały słowne i wzrokowe, chętnie występowały w programach artystycznych na w/w uroczystościach przedszkolnych. Wychowanie przez sztukę odbyło się poprzez zapoznanie dzieci z różnymi formami plastycznymi(malowanie, rysowanie, lepienie z masy solnej, plasteliny, ciastoliny, modeliny, wyklejanie, wycinanie, wykonywanie prac i kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz niektórych produktów spożywczych i przemysłowych). Zajęcia plastyczne w okresie adaptacyjnym pełniły rolę terapeutyczną. Wszystkie prace dzieci były umieszczane na wystawie a następnie w indywidualnych teczkach. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci odbyło się poprzez zabawy konstrukcyjne. Obszar wspomagania rozwoju dzieci intelektuslnego wraz z edukacją matematyczną polegał na:
-rozróżnianiu i nazywaniu podstawowych płaskich figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt;
-nazywaniu kolorów: żółty, czerwony, niebieski, biały, zielony, czarny;
-klasyfikowaniu przedmiotów na podstawie jednej lub więcej cech;
-przeliczaniu elementów zbioru w zakresie trzech;
-posługiwaniu się liczebnikami głównymi: 1, 2, 3;
-posługiwanie się określeniami: mniej, więcej, tyle samo.
Zadania z tego obszaru edukacyjnego realizowałam podczas zabaw dydaktycznych, tematycznych, ruchowych, plastycznych oraz przy okazji kontaktów okolicznościowych podczas sprzątania zabawek i wielu innych sytuacjach.
Kształtowanie sprawności fizycznej i wychowania zdrowotnego realizowane były na zajęciach ruchowych prowadzonych w formie zestawów ćwiczeń gimnastycznych, zabaw porannych i zabaw ruchowych w ciągu dnia. Dzieci także korzystały z placu zabaw. Uczestniczyły w wielu zabawach z chustą animacyjną. Dzieci miały także możliwość zabawy wg własnego pomysłu z wykorzystaniem różnego rodzaju przyborów: woreczków, piłek, szarf, skakanek. Podczas zajęć ruchowych uczyły się słuchać poleceń , szybko i właściwie reagować na sygnały słuchowe i wzrokowe, sprawnie ustawiać się na zbiórki, nabywały zwinności i poprawiały ogólną sprawność.

Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie dzieci 2,5-3 letnich wymagała dużej ndywidualizacji, podyktowanej zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi i uzdolnieniami poszczególnych wychowanków. Efekty przeznich osiągnięte były dla mnie motywacją do poszukiewania nowatorskich metod form pracy w podręcznikach i Internecie. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach i zajęciach, były aktywne i radosne.

Wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przezemnie dwa razy w tygodniu. Treści prezentowane dzieciom zawierały słwonictwo i wiedzę związaną z: członkami rodziny, zabawkami, zwierzętami, częsciami ciała, nazwami ubrań, artykułami żywnościowymi, stanami emocjonalnymi oraz uroczystościami i świetami obchodzonymi w kulturze anglosaskiej.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach konstrukcyjno-technicznych Małego Einstain'a z Projektu Radosna Akademia Przedszkolaka prowadzonych przezemnie. Uczestniczyły w wielu eksperymentach i doświadczeniach.

Zamierzone cele i zadania na pierwsze półrocze roku czkolnego 2017/2018 zostały zrealizowane.

Opracowała:
Aleksandra Pobłocka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.