X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37583
Przesłano:
Dział: Logopedia

Roczny program zajęć logopedycznych

Program przeznaczony jest dla uczęszczających do Zespołu Szkół
• dzieci w wieku przedszkolnym,
• uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Cele ogólne:
• wykształcenie oraz doskonalenie kompetencji i sprawności językowych
i komunikacyjnych;
• usprawnianie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego;
• korygowanie złych nawyków artykulacyjnych, oddechowych;
• korygowanie wad wymowy uniemożliwiających prawidłowe i zrozumiałe komunikowanie się z otoczeniem.

Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.
6. Wychowanie słuchowe (rozwój percepcji słuchowej, doskonalenie pamięci i kontroli słuchowej, usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej).
7. Kształtowanie poczucia rytmu.

Metody pracy:
• logopedyczne (charakterystyczne dla postępowania logopedycznego);
• lingwistyczne (kultura żywego słowa, ćwiczenia fonetyczne, dykcyjne);
• pedagogiczne (wszelkie metody stosowane na gruncie terapii pedagogicznej);
• psychologiczne (techniki relaksacyjne, motywowanie, psychodrama).

Formy pracy:
• indywidualna;
• grupowa;
• zespołowa.

Zadania:
1. Diagnoza logopedyczna - poznanie możliwości i umiejętności językowych uczniów
• swobodna rozmowa;
• badanie kwestionariuszem obrazkowym;
• badanie słuchu fonematycznego;
• w wątpliwych przypadkach badanie słuchu fizycznego – próby akumetryczne;
• ocena budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego;
• badanie funkcji połykania;
• badanie funkcji oddechowych.

1. Ćwiczenia przygotowujące aparat artykulacyjny do prawidłowej realizacji głosek:
a) ćwiczenia oddechowe:
• pogłębianie oddechu;
• nauka prawidłowego toru oddechowego;
• nauka właściwego operowania oddechem.
b) ćwiczenia fonacyjne:
• nauka właściwego posługiwania się głosem;
• ćwiczenia emisyjne mające na celu przeciwdziałanie napięciom mięśni krtani i gardła w trakcie mówienia;
c) ćwiczenia logorytmiczne:
• usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez działania słowno – muzyczno – ruchowe, których podstawą jest rytm;
• kształtowanie płynności mówienia;
• ćwiczenia gimnastyczno – taneczne, metronomiczne, słowno ruchowe;
d) ćwiczenia słuchu fonematycznego:
• usprawnianie odbioru bodźców akustycznych;
• ćwiczenia identyfikowania i rozróżniania najmniejszych elementów mowy;
e) ćwiczenia artykulacyjne usprawniające właściwe funkcjonowanie narządów mowy:
• ćwiczenia języka;
• warg;
• podniebienia miękkiego;
• żuchwy;
2. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:
a) wywołanie głoski w izolacji;
b) utrwalanie głoski korygowanej w sylabach otwartych i zamkniętych;
c) utrwalanie głoski korygowanej w logotomach;
d) utrwalanie głoski korygowanej w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
e) utrwalenie głoski korygowanej w zdaniach;
f) automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej; opowiadanie ilustracji i historyjek obrazkowych; rozmowy kierowane;
3. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:
• ćwiczenia orientacji przestrzennej;
• ćwiczenia pamięci symultatywnej i sekwencyjnej;
• ćwiczenia myślenia przyczynowo – skutkowego;
• pobudzanie twórczej aktywności poprzez działania plastyczno – techniczne;
• ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami Ruchu Rozwijającego, Kinezjologii Edukacyjnej, SI.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.