X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37578

O klimacie dla dzieci. Scenariusz lekcji dla klas III

Scenariusz lekcji dla klas I-III „O klimacie dla dzieci”

Temat: Jak rozsądnie korzystać z energii?

Cel : Poznawanie związku między codziennym zużyciem energii a klimatem.
Kształtowanie świadomości racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Cele operacyjne:
Uczeń
• Wyjaśnia co to jest energia elektryczna,
• wskazuje do czego potrzebna jest energia elektryczna,
• wymienia źródła energii elektrycznej,
• wskazuje odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
• wyjaśnia w jaki sposób zużycie energii wpływa na klimat,
• opisuje znaczenie racjonalnego korzystania z energii
• opisuje konsekwencje nadmiernego, nieracjonalnego korzystania z energii.

Metody nauczania:
• pogadanka
• burza mózgów
• obserwacja (pokaz)
• działań praktycznych ( ćwiczenia w kartach pracy)

Formy pracy:
• zbiorowa
• indywidualna

Środki dydaktyczne:
• karty pracy
• film pt.”Dlaczego CO2 zły wpływ na klimat ma”

Tok lekcji:
1. Faza organizacyjna
• sprawdzenie listy obecności.
• zapoznanie z tematem i celami lekcji.
2. Faza realizacyjna:
• nauczyciel wyjaśnia, co to jest energia elektryczna, jak się otrzymuje energię,
• uczniowie wypisują na tablicy, co jest źródłem energii (burza mózgów),
• pogrupowanie źródeł energii na odnawialne i nieodnawialne, ( podkreślanie na różne kolory wypisanych źródeł),
• nauczyciel wyjaśnienie co to jest klimat,
• film ”Dlaczego Co2 zły wpływ na klimat ma”- seria Kaktus i Mały,
• rozmowa na temat filmu (m.in. co powstaje przy produkcji energii, dlaczego CO2 ma zły wpływ na klimat?),
• rozmowa, czy możemy wpłynąć na emisję CO2,
• co się stanie, gdy nie będziemy oszczędzać energii elektrycznej?

3. Faza podsumowująca:
• podsumowanie przez uczniów wiadomości zdobytych na lekcji,
• wykonanie kart pracy (zakreślenie zachowań, które powodują zmniejszenie zużycia energii).

Praca domowa:
Wypisz sposoby oszczędzania energii elektrycznej w twoim domu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.