X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37510
Przesłano:

Zdrowe odżywianie kluczem do sukcesu. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć

Temat zajęć: Zdrowe odżywianie kluczem do sukcesu.

Adresaci zajęć: uczniowie klas V

Cel główny:
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku szkolnym.

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi omówić piramidę żywienia;
- uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie „zrównoważona dieta”;
- uczeń potrafi wymienić najważniejsze składniki odżywcze i ich rolę w organizmie;
- uczeń zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania.

Metody: pogadanka, pokaz, interaktywne ćwiczenia multimedialne.

Formy: praca grupowa.

Środki dydaktyczne: film, lekcja multimedialna „Odżywianie: zrównoważona dieta”, komputer, projektor, papier, długopis.

Przebieg zajęć:

Przywitanie uczniów. Zapoznanie z celami zajęć.

1. „Piramida żywienia”.
Podział uczniów na cztery grupy. Zadaniem uczniów jest narysowanie piramidy żywienia. Następnie uczniowie wymieniają się w grupach kartami pracy. Zadaniem uczniów jest ocena na podstawie prezentowanego filmu „Zachowaj równowagę” - prac kolegów. Za każdą dobrze umieszczoną grupę produktów w piramidzie żywienia uczniowie otrzymują punkt.

2. „Zrównoważona dieta”.
Przedstawienie uczniom krótkich informacji dotyczących najważniejszych składników odżywczych. Praca grupowa – uczniowie wybierają spośród wybranych pokarmów,
te które zawierają określony składnik spożywczy. Wpisują jego nazwę na kartce, którą po zakończonym ćwiczeniu przekazują kolejnej grupie, która ocenia poprawność wykonania zadania. Przydzielając 1 punkt za dobrze wybrany produkt. Nauczyciel pokazuje poprawne odpowiedzi na komputerze.

3. „Węglowodany”
Uczniowie mają do wyboru 4 pokarmy, wybierają, czy zawierają one dużo, czy mało węglowodanów – wpisując odpowiedzi na kartce, którą po zakończonym ćwiczeniu przekazują kolejnej grupie, która ocenia poprawność wykonania zadania. Przydzielając 1 punkt za dobrze wybrany produkt. Nauczyciel pokazuje poprawne odpowiedzi
na komputerze.

4. „Wysokobiałkowe pokarmy”
Uczniowie pracują w czterech grupach. Na ekranie mają przedstawione nazwy potraw wysokobiałkowych. Zadaniem grup jest odpowiednie ułożenie wyrazów i ich zapisanie na kartce, którą po zakończonym ćwiczeniu przekazują kolejnej grupie, która ocenia poprawność wykonania zadania. Przydzielając 1 punkt za dobrze wybrany produkt. Nauczyciel pokazuje poprawne odpowiedzi na komputerze.

5. „Witaminy”
Uczniowie łączą nazwę witaminy z funkcją, jaką pełni w organizmie. Zapisują odpowiedzi na kartce, którą po zakończonym ćwiczeniu przekazują kolejnej grupie, która ocenia poprawność wykonania zadania. Przydzielając 1 punkt za dobrze wybrany produkt. Nauczyciel pokazuje poprawne odpowiedzi na komputerze.

6. „Składniki mineralne”
Uczniowie wybierają pokarm, który zawiera dużo określonego składnika mineralnego.
Zapisują odpowiedzi na kartce, którą po zakończonym ćwiczeniu przekazują kolejnej grupie, która ocenia poprawność wykonania zadania. Przydzielając 1 punkt za dobrze wybrany produkt. Nauczyciel pokazuje poprawne odpowiedzi na komputerze.

7. „Błonnik”
Uczniowie wybierają, które z prezentowanych im pokarmów są z błonnikiem, które zaś nie. Zapisują odpowiedzi na kartce, którą po zakończonym ćwiczeniu przekazują kolejnej grupie, która ocenia poprawność wykonania zadania. Przydzielając 1 punkt
za dobrze wybrany produkt. Nauczyciel pokazuje poprawne odpowiedzi na komputerze.

Podsumowanie pracy w grupach. Ogłoszenie wyników.
Prezentacja spotu „Zachowaj równowagę – porzuć złe nawyki żywieniowe”.
Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.