X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 375
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji matematyki w klasie pierwszej gimnazjum

(2 godziny lekcyjne)
Dział programowy: Procenty
Temat: Jestem klientem banku - oprocentowanie lokat i kredytów.
Cele: Uczeń
• ma ogólną wiedzę o pracy banku
• potrafi policzyć odsetki od lokat terminowych oraz kredytów
• współpracuje w grupie, prezentuje wyniki pracy grupy
• dostrzega zastosowanie obliczeń procentowych w życiu codziennym
Wiadomości, umiejętności wstępne uczniów:
• obliczanie procentu danej liczby
• obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu
• obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
• obliczanie odsetek od kapitału.
Dominujące metody pracy na lekcji:
• pogadanka
• praca w grupach (drama)
Środki i materiały dydaktyczne:
• Karty pracy dla grup (książeczka oszczędnościowa, przekaz pieniężny, czek, „bon”)
• Ulotki z ofertami banku (lokaty, kredyty), kalkulatory
• Zadania dodatkowe na pracę domową dla chętnych uczniów
Planowany przebieg zajęć:
1. Sprawy organizacyjne, sprawdzenie pracy domowej, przypomnienie niezbędnych wiadomości.
2. Krótka rozmowa o pracy banków-przypomnienie z poprzedniej lekcji.
3. Ustalenie sposobu obliczania odsetek od lokat i kredytów
4. Podział uczniów na grupy i rozwiązywanie zadań w grupach
(przydział ról – pracownik banku, klient, przygotowanie scenki)
5. Omówienie wyników pracy w grupach- odgrywanie scenek „przy okienku bankowym” na forum klasy ( dopisywanie odsetek na książeczce
oszczędnościowej, informacja o lokatach terminowych, oferta kredytowa,
przyjmowanie wpłaty, harmonogram spłaty kredytu z uwzględnieniem wysokości rat).
6. Podsumowanie lekcji.
7. Omówienie pracy domowej.

Uwagi
Na lekcję można zaprosić przedstawiciela banku lub zorganizować wycieczkę do banku.

Przykłady zadań:
Zad.1. Pan Malinowski wpłacił do banku 2500 PLN na 9% w stosunku rocznym z
roczną kapitalizacją odsetek. Policz odsetki, jakie otrzyma po 1 roku (po
2 latach)
Zad.2. Masz do wyboru 2 lokaty:
I oprocentowanie półroczne 9%, odsetki dopisuje się po pół roku II oprocentowanie roczne 19,5%, odsetki dopisywane po roku.
Którą lokatę wybierzesz, jeśli pieniądze będą Ci potrzebne za 8 miesięcy?
Zad.3. Kredyt jest oprocentowany 12% w stosunku rocznym. Ma być spłacony w
12 równych ratach miesięcznych. Policz ratę kredytu od kredytu w kwocie
5000 PLN. Jaki jest całkowity koszt kredytu, jeśli opłaty manipulacyjne
wynoszą 8% kwoty kredytu?
Zadanie domowe- dodatkowe
Sto lat temu mój pradziadek wpłacił na konto w Chicago jednego dolara.
Oprocentowanie jest równe 10% w skali roku. Przez 100 lat nie dokonywano
żadnych wpłat, ani wypłat z wyjątkiem kapitalizacji odsetek. Ile pieniędzy
jest obecnie na koncie? Czy warto jechać po nie do USA? W którym roku na koncie znajdowała się połowa obecnej kwoty?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.