X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37430
Przesłano:

Konspekt lekcji powtórzeniowej z geografii: Ludność Polski. Klasa 7

Konspekt lekcji z geografii w klasie 7 szkoła podstawowa- lekcja z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Kahoot Learning Games
Temat : powtórzenie wiadomości z działu Ludność Polski
Cel główny :
• Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu Ludność Polski
• Kształcenie umiejętności pracy w parach i korzystania z technik technologii informacyjnej
Metody pracy:
• Praca w parach
• Rozwiązywanie quizu powtórzeniowego na platformie Kahoot
• Praca pod kierunkiem nauczyciela
• Tworzenie chmury informacji
Środki dydaktyczne:
• Komputer, rzutnik, Internet, telefony komórkowe
• Quiz stworzony przez nauczyciela
• Plansza do tworzenia chmury informacji
• Kartki z pytaniami do losowania
• Paski papieru na odpowiedzi
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca :
1. Czynności organizacyjne- sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji oraz celów lekcji, omówienie zasad pracy i oceniania , podział na pary
Faza realizacyjna :
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat podsumowujący –przez kilka lekcji rozmawialiśmy o ludności Polski. Poznawaliśmy problemy demograficzne, gęstość zaludnienia, przyczyny i skutki migracji. Mówiliśmy również o rozwoju miast .Chciałabym abyśmy dzisiaj tą wiedzę utrwalili. Zaczniemy od rozwiązania quizu, po każdym pytaniu dowiecie się czy odpowiedzieliście poprawnie, a nad czym musicie jeszcze popracować.
2. Nauczyciel otwiera quiz , uczniowie logują się za pomocą telefonów i rozpoczynają odpowiadanie na pytania- quiz składa się z 25 pytań z czterema odpowiedziami , uczniowie wybierają jedną odpowiedź .Po każdym pytaniu uczniowie dowiadują się czy odpowiedzieli prawidłowo oraz ile mają punktów.
3. Nauczyciel nadzoruje pracę i przebieg quizu. Następnie wyświetla zestawienie końcowe, omawia wyniki i ocenia pracę.
4. Uczniowie dokonują ewaluacji – oceniając formę pracy
Faza podsumowująca :
1. Każda para losuje jedno pytanie – zapisuje odpowiedź na pasku papieru
2. Runda odpowiedzi – jedna osoba czyta pytanie i odpowiedź , druga przypina pojęcie na planszy tworzącej chmurę informacji.
3. Nauczyciel dziękuje za aktywną pracę na lekcji

Quiz jest dostępny na platformie Kahoot Learnig Games pod nazwą Ludność Polski 7, nauczyciel może się zalogować i tworzyć własne quizy.

Zestaw pytań do losowania :

1. Różnica między liczbą urodzeń a liczą zgonów to.........

2. Wyż demograficzny powstaje gdy ......

3. Starzenie się społeczeństwa oznacza...............

4. Średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi.... a największą ma województwo...........................

5. Wyjazdy ludności z danego terytorium na stałe lub na dłuższy czas to ...........................

6. Imigracja to .....................

7. Najliczniejszą mniejszością narodową w Polsce są ...............

8. Wskaźnik urbanizacji w Polsce wynosi ..............................

9. Wymień typy aglomeracji ........................

10. Wymień trzy największe miasta Polski......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.