X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37300
Przesłano:

Agresji stop mówimy. Przemocy nie lubimy. Scenariusz zajęć dla klas I-III

Scenariusz zajęć dla klas I-III edukacji wczesnoszkolnej
opracowany przez n-la I G
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Temat: Agresji stop mówimy. Przemocy nie lubimy.
Zajęcia przewidziane na 45 min.

Cele:
- uświadomienie dzieciom występowania agresji w życiu codziennym
- zwrócenie uwagi na różne przejawy złości i agresji oraz na możliwości i sposoby radzenia sobie z nią
- zachęcanie do pozytywnych zachowań, uwrażliwianie na przemoc
- pobudzenie aktywności twórczej i wyobraźni
- integracja grupy
Formy pracy:
- grupowa
- zbiorowa
- indywidualna
Metody pracy:
- drama,
- burza mózgów,
- wykreślanka wyrazowa,
- zabawa z chustą Klanzą,
mapa myśli

Przebieg zajęć:
I. Wstęp:
Powitanie. Uczniowie siedzą w kole. N-l prezentuje serce z kartonu technicznego, w którym powbijane są szpilki. N-l zadaje pytania dzieciom:
-Jak myślicie, co oznaczają te szpilki wbite w serce?
-Dlaczego są one wbijane i przez kogo?
-Podajcie przykład sytuacji, gdzie ktoś został zraniony?
(Przy każdym podanym złym przykładzie zachowania, n-l wbija kolejną szpilkę).
Na koniec tej rozmowy n-l wyjmuje szpilki z kartonu serca i tłumaczy, iż nawet przeprosimy tę osobę za wyrządzoną krzywdę, to i tak ślad zostanie.( Dziury pozostawione w kartonie).
5 minut

II. Rozwinięcie:

1. Scenki dramowe opracowane przez uczniów ukazujące sytuacje agresji oraz sposób pomocy osobie poszkodowanej – praca w grupach.
-Wyśmiewanie i przezywanie w szkole.
-Cyberprzemoc w Internecie.
-Bicie i zaczepki na podwórku.
-Zabieranie nieswoich rzeczy.
Omówienie scenek i próba wyjaśnienia, jakie emocje towarzyszyły osobie poszkodowanej. 20 minut

2. Jak możemy rozładować złość? –mapa myśli. Propozycje dzieci zapisane na promykach słoneczka umieszczonego na tablicy. ( Spacer, jazda na rowerze, słuchanie muzyki, bieganie, uderzanie w worek treningowy).
3 minuty

3. Zabawa ruchowa z chustą Klanzą: Rekin i ratownik jako naturalna chęć pomocy osobie poszkodowanej. Dzieci siedzą na podłodze trzymając chustę Klanzy na wysokości ramion. Wybrana osoba jest rekinem i wciąga ofiarę pod chustę. Druga osoba wybrana jako ratownik próbuje pomóc osobie poszkodowanej czyli wciąganej przez rekina.
5 minut

4. Odczytanie przez dzieci wiersza ułożonego przez n-la oraz wykreślanie wyrazów z diagramu takich jak:dobro, życzliwość, akceptacja, tolerancja, pomoc, serdeczność, opiekuńczość, grzeczność, uprzejmość.

Agresji Stop mówimy, przemocy nie lubimy.
My jako pierwszaki porządek wprowadzimy.
Od dziś nagradzamy i szczerze zachęcamy.
Do właściwych zachowań tylko namawiamy.
Zawsze promujemy etyczne wartości.
By się żyło lepiej, w zgodzie i radości.
Czy to jest Drzewica, Opoczno i Radom?
Bezpieczeństwo najważniejsze, masz być tego świadom.
Tak więc szukaj przyjacielu w wykreślance słówek,
które mają moc sprawczą i cechują wielu ludzi.
9 minut

III. Zakończenie:
Zabawa Ciepłe karteczki - uczniowie siedzą w kole. Dookoła podają sobie serduszko wypowiadając rymowankę:
Jak przyjemnie i wesoło, gdy serduszko krąży wkoło.
Gdy serduszko zatrzyma się przy danej osobie, ma ona za zadanie powiedzieć coś miłego wybranemu dziecku itd...
3 minuty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.