X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37299
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 biblioteka szkolna zakupiła za kwotę 15 000 zł 718 woluminów, w tym 42 dokumenty elektroniczne (audiobooki) oraz 368 lektur (co stanowi 51% zakupionych książek) .

Opis zrealizowanych przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży.

1. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek.
Bibliotekarz szkolny na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, zajęć bibliotecznych, indywidualnych rozmów z uczniami oraz otrzymywanych „list życzeń” zarówno od młodzieży jak i nauczycieli sporządził listę propozycji planowanych zakupów. Spis tytułów książek został przedstawiony Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie Rodziców i uzyskał pozytywne opinie zatwierdzone uchwałami. (zał. nr 1)

2. Podjęcie współpracy z biblioteką gminną.
W ramach współpracy między biblioteką szkolną a Biblioteką Gminną odbyły się następujące wydarzenia:
• Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo odbywających się w szkole i na terenie biblioteki gminnej. Informacje zostają opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie szkolnej w formie ogłoszeń i plakatów.
• Spotkanie z podróżnikiem Andrzejem Pasławskim, w którym także wziął udział pracownik biblioteki gminnej. Spotkanie połączone zostało z promowaniem księgozbiorów biblioteki szkolnej i gminnej.
• W czerwcu na terenie biblioteki gminnej odbyły się lekcje biblioteczne dla klas pierwszych poprowadzone przez bibliotekarza biblioteki gminnej. (cele zapoznawcze, założenie kart czytelniczych)
• Uczniowie wykonali zdjęcia biblioteki gminnej, które zostały wykorzystane przy stworzeniu wystawy fotograficznej „Biblioteki – każda inna, wszystkie piękne.”
• Odbyły się również konsultacje międzybiblioteczne dotyczące nowości wydawniczych, audiobooków oraz została przedstawiona lista planowanych zakupów do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Do listy nie wniesiono żadnych poprawek.
• W bibliotece gminnej została zorganizowana wystawa prac naszych uczniów promująca czytelnictwo. Zdjęcia zostały wykonane na terenie szkoły z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Biblioteka Gminna wydała pismo zaświadczające o nawiązanej współpracy (zał. nr 2)

Współdziałanie w środowisku lokalnym obejmuje:
• Współpracę z Biblioteką Gminną, biblioteką szkoły podstawowej oraz biblioteką szkolną Technikum.
• Wycieczkę do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu ( czerwiec 2017)
• Udział pod opieką bibliotekarza w konkursach organizowanych na terenie powiatu poznańskiego: „Skrzydła życia” organizowany przez Stowarzyszenie Alae, Komendę Główną Policji w Poznaniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod patronatem Starosty Poznańskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Buk (nasi uczniowie zdobyli III miejsce i dwa wyróżnienia. oraz „Z książką przez cały rok” organizowany przez SP, który zakończony będzie wydrukiem kalendarza z pracami finalistów, mający na celu promowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym przy współpracy wszystkich szkół z terenu gminy.
• Zdjęcia wykonywane przez uczniów w ramach działalności koła fotograficznego prowadzonego przez bibliotekę szkolną , zostają publikowane w „Rokickich Wiadomościach” w artykułach dotyczących aktualnych wydarzeń szkolnych.
• Kiermasze książek zorganizowanych przez bibliotekę szkolną podczas Majówki w którym to wydarzeniu bierze udział społeczność lokalna zaproszona przez dyrektora , nauczycieli oraz uczniów szkoły.

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
Wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:
• Przeprowadzenie zajęć bibliotecznych informujących o udziale szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.
(czerwiec 2017)
• Zorganizowanie w pałacu Zespołu Szkół wieczoru poetyckiego „Miłość i kobiety” przy współudziale zaproszonych gości - przedstawicieli lokalnego środowiska kulturalnego. Uczniowie recytowali wiersze S. Wyspiańskiego, K. Przerwy -Tetmajera, I. Gałczyńskiego, które przeplecione były poezją śpiewaną. (luty 2017)
• Spotkanie z podróżnikiem, fotografem i reporterem Andrzejem Pasławskim, który wygłosił prelekcję „Dacja, Daćia czy Dracula” poruszając tematy związane z historią, geografią oraz legendami Rumunii. W spotkaniu wzięła udział bibliotekarz Biblioteki Gminnej. Prelekcja została połączona z promocją czytelnictwa z naciskiem na literaturę przyrodniczą i podróżniczą. (maj 2017)
• Wycieczka edukacyjna klas ITH/TAK oraz kl III TH do Muzeum- pracowni literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykówku. Spotkanie autorskie z Arkadym Fiedlerem. (maj 2017)
• Kiermasz książek organizowany przez bibliotekarza szkolnego wraz z uczniami podczas Majówki przy współpracy z hurtownią książek. (maj 2017)
• Kiermasz podręczników używanych organizowany na początku roku szkolnego, przy współudziale uczniów (uczniowie w czerwcu oddali do biblioteki używane, wycenione przez siebie podręczniki, które zostały we wrześniu zakupione przez uczniów klas młodszych. Dochód ze sprzedaży książek został przekazany ich właścicielom) (wrzesień 2017)
• Wycieczka do Biblioteki Uniwersyteckiej, zwiedzanie wystawy „Skarby biblioteczne”, zwiedzanie biblioteki od „zaplecza”: zapoznanie się z pracą bibliotekarza i zasadami funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej, możliwość zwiedzenia archiwum biblioteki, magazynów, oraz nowo wybudowanego łącznika. (czerwiec 2017)
• Klasy trzecie i czwarte wzięły udział w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Michała Pabiana w Teatrze Nowym. Spotkanie było poświęcone Witoldowi Gombrowiczowi, oraz jego dziełom. Życie pisarza przybliżyła Klementyna Suchanow autorka najnowszej biografii „ Gombrowicz. Ja. Geniusz”. Aktora Anna Rybarczyk odczytała fragmenty „Dzienników” Gombrowicza. (wrzesień 2017)
• Z okazji DEN nauczyciele i uczniowie otrzymali zaproszenia do Teatru Wielkiego na sztukę Witolda Gombrowicza „Iwona , księżniczka Burgunda” (październik 2017)
• Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronach.
Konkurs jest elementem programu historyczno-krajoznawczego dla klas pierwszych. Uczniowie poznają biografie patronów na podstawie obszernej literatury, którą dysponuje biblioteka szkolna, oraz odwiedzając zamek w Kórniku. Następnie przystępują do dwuetapowego konkursu wiedzy. (październik-listopad 2017)
• W ramach działalności szkolnego koła fotograficznego prowadzonego przez bibliotekarza szkolnego, został zorganizowany konkurs fotograficzny, mający na celu promowanie czytelnictwa. Uczestnicy byli zobowiązani wykonać kadry na terenie szkoły z wykorzystaniem księgozbioru naszej biblioteki. Prace finalistów zostały wystawione w gablocie na terenie szkoły, w Bibliotece Gminnej, opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w Rokickich Wiadomościach. (październik 2017)
• Zaplanowana akcja „Uwolnić książkę” została przekształcona na „Wpadnij do biblioteki na parapetówkę” (półka bookcrossingowa). Akcja jest adresowana do wszystkich lubiących czytać i chcących dzielić się książkami. Na parapetach okien biblioteki szkolnej zostały wystawione książki, które młodzież może zabierać ze sobą, po to, aby przeczytać i przekazać książkę dalej. W zamian młodzież przynosi na „parapetówkę” do biblioteki inne, przeczytane już przez siebie tytuły. (akcja trwa nieprzerwanie od kwietnia 2017)
• Uczniowie szkoły wzięli udział w prezentacji Poezji Obcojęzycznej w ZS im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Nasz uczeń zajął pierwsze miejsce recytując w języku angielskim wiersz Adama Mickiewicza „Over the great clear pool” w przekładzie Jerzego Peterkiewiecza, a Bartłomiej Pietrzak drugie miejsce przedstawiając w języku rosyjskim wiersz Aleksandra Puszkina pt. „Szatan”. (październik 2017)
• W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w każdym oddziale klasowym zostały przeprowadzone projekty edukacyjne, a na zajęciach wychowawczych bibliotekarz szkolny promował nowo zakupioną literaturę i zachęcał do korzystania z księgozbioru szkolnego.

4.Podczas spotkania z rodzicami 8 września bibliotekarz szkolny wygłosił prelekcję na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. Został również szczegółowo omówiony udział szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Zostały rozdane wcześniej przygotowane ulotki promującą czytelnictwo. Rodzice mieli również możliwość zwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej zbiorami.

5.Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

kl. IV TH
„Perły mojej okolicy – dworki i pałace Wielkopolski”
październik 2017
Uczniowie korzystając z książki „Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce” autorstwa M.Libickiego, P.Libickiego, oraz wydawnictw kartograficznych, stworzyli plakaty prezentujące dworki i pałace oraz atrakcje turystyczne ich okolic. Uczniowie potrafią wskazać atrakcje turystyczne Wielkopolski, udzielają krótkiej informacji o wybranych obiektach pałacowych i dworskich, tworzą plakat prezentując swoją pracę. Plakaty zostały zamieszczone na wystawie w gablocie w budynku szkolnym.

kl IV TI/TAK
„Ptaki Polski”
czerwiec 2017
Prelekcja zaproszonego ornitologa oraz prezentacja multimedialna przygotowana na podstawie informacji z książki „Ptaki Polski” Andrzeja G. Gruszewicza. Młodzież nauczyła się rozróżniać ptaki żyjące na terenie Polski. Zdobyła informację jak projektować i wykonywać budki lęgowe, a także w jaki sposób i w jakich miejscach umieszczać budki w projektach ogrodów. Uczniowie samodzielnie stworzyli budki lęgowe, które zostały umieszczone w odpowiedni sposób w parku na terenie szkoły.

kl. III ZSZ
„Obozy koncentracyjne w naszej świadomości”
październik/listopad 2017
Przy wykorzystaniu ponad dwudziestu tytułów literatury obozowej, w tym „Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego” autorstwa Eugena Kogona, uczniowie tworzą mapę obozów koncentracyjnych na terenie Polski. Zdobywają wiedzę o zasadach działania obozów koncentracyjnych, o tym czym były obozy pracy i obozy zagłady. Nabywają świadomość w jaki sposób działała machina śmierci. Poznają nazwy miejscowości, w których znajdowały się obozy i poznają liczbę ofiar. Kształtują umiejętność pracy w grupie. Mapa, wraz z zdjęciami i rysunkami, którą stworzyli została wystawiona w gablocie w budynku szkolnym.

kl.III TI/II TI
“Biblioteki – każda inna, wszystkie piękne”
„Cień wiatru” C.R.Zafon, „Fotografia cyfrowa” B. Long
Uczniowie poznali miejsca związane z książkami (antykwariaty, współczesne księgarnie, biblioteki) zwiedzili Bibliotekę Gminną w Rokietnicy i Bibliotekę Uniwersytecką, gdzie poznali różne zasady funkcjonowania poszczególnych bibliotek. Z samodzielnie wykonanych zdjęć w bibliotecznych archiwach i magazynach, a także w bibliotece szkolnej stworzyli wystawę fotograficzną dotyczącą różnic zasad pracy bibliotek. Uczniowie kształtowali umiejętność pracy w grupie, nabyli wiedzę dotyczącą pracy bibliotekarzy, poznali zasady fotografii reportażowej oraz nauczyli się tworzyć tematyczne wystawy.

kl. III TH/TAK
„Wsi spokojna, wsi wesoła”
„Szeptucha” K.B.Miszczuk, wydawnictwa encyklopedyczne
Uczniowie samodzielnie wyszukali informacje o wzorach w polskiej sztuce ludowej. Wykorzystując elementy wzornictwa folklorystycznego zaprojektowali i ozdobili puszki metodą Decoupage, które następnie wręczyli w prezencie nauczycielom w Dniu Edukacji Narodowej. Uczniowie utrwalali sztukę samodzielnego wyszukiwania informacji oraz doskonalili umiejętność techniki Decoupage.

kl. III TH
„Jadło tradycyjne w polskiej literaturze.”
„Żywność, Twój cudowny lek” Jean Carper, „Nauka gotowania” M.Łebkowski „Szkoła pieczenia ciast”
Uczniowie samodzielnie wyszukują informacji na temat wpływu żywienia na organizm człowieka, oraz zdrowych przepisów. Następnie wykonują potrawy zgodnie z wyszukanymi przez siebie przepisami. Uczniowie poznają wartości odżywcze poszczególnych produktów, potrafią rezygnując z Internetu wyszukiwać informacje i przepisy kulinarne w książkach fachowych. Doskonalą technikę gotowania. Po ukończeniu zajęć uczniowie organizują piknik kulinarny z książką.

„Nowy księgozbiór biblioteki szkolnej”
nowości czytelnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Młodzież zapoznaje się z nowymi tytułami księgozbioru biblioteki szkolnej. Segreguje książki wg tematyki (literatura fantastyczna, historyczna, obozowa, psychologiczna, podróżnicza, przyrodnicza, horrory, thrillery, kryminał, romanse) i przygotowuje opisy wraz z rysunkami na regały biblioteczne.
Uczniowie poznają poszczególne gatunki literatury oraz zapoznają się z nowościami wydawniczymi dostępnymi w bibliotece szkolnej. Promują czytelnictwo poprzez przygotowane materiały.

kl. II ZSZ
„Nasze wakacyjne lektury”
D. Kortko „Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście.”, B.Dobroch „Broad Peak. Niebo i piekło”
Uczniowie wzięli udział w dyskusji o dylematach moralnych współczesnego himalaizmu. Młodzież wykonała plakat informacyjny o himalaistach. Uczniowie poznają wkład Artura Hajzera w rozwój współczesnego himalaizmu oraz kształtują umiejętności pracy w grupie.

kl. II TI
„Symbole literatury fantastycznej – elementy fantastyki w życiu współczesnym”

A.Sapkowski „Wiedźmin”
Uczniowie wzięli udział w dyskusji na temat fantastyki. Dowiedzieli się skąd wywodzi się nazwa „fantastyka”, jakie rozróżniamy rodzaje literatury fantastycznej oraz najpopularniejsze symbole. Uczestnicy rozmowy odnajdują odniesienia literatury fantastycznej w życiu i problemach współczesnego człowieka. (rasizm, nietolerancja, uzależnienia, konflikty polityczne, oszustwa gospodarcze oraz stosunki międzyludzkie) Poprzez wykonanie projektu okładki książki metodą grafiki komputerowej próbują znaleźć elementy wspólne fantastyki i realnej współczesności. Uczniowie poznają pochodzenie pojęcia fantastyki, jej symbole i rodzaje oraz utrwalają wiedzę z zakresu wykorzystywania technologii komputerowej do wykonania grafiki. Podnoszą poziom wiedzy z szeroko rozumianej edukacji czytelniczej i medialnej.

kl.II TH/TAK
„Wierzenia i gusła w literaturze”
„Szeptucha” K.B.Miszczuk, wydawnictwa encyklopedyczne
Uczniowie wysłuchują prelekcji dotyczącej legend, podań, wierzeń i zabobonów. Podczas dyskusji wymieniają przykłady tradycji świątecznych, które zachowały się w naszym kraju i są praktykowane do dziś. Dzieląc się na grupy tworzą symbole związane z wierzeniami, zabobonami i tradycyjnymi świętami obchodzonymi na terenie całego świata. Utrwalają posiadaną wiedzę poszerzając ją o nowe informacje dzięki nowościom wydawniczym zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Utrwalają umiejętność wyszukiwania informacji przy pomocy księgozbioru podręcznego. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

kl. I SB
„Autoportret ze skazą”
„Pochwała brzydoty” L.Frescura, fragmenty „Być piękna” J. Frey
Uczniowie wysłuchują prelekcji na temat kompleksów i dysmorfofobii, czytają na głos fragmenty książek, biorą udział w dyskusji dotyczącej cienkiej granicy pomiędzy kompleksami, a chorobą, jaką jest dysmorfofobia. Samodzielnie i w grupach tworzą prace plastyczne dotyczące kompleksów (czego dotyczą kompleksy) oraz sposobów, w jaki można sobie z nimi radzić. Pojedyncze prace, a także plakat wykonany przez uczniów można obejrzeć w czytelni biblioteki szkolnej. Uczniowie zapoznają się z pojęciem kompleksu oraz dysmorfofobii. Uczą się analizować własne lęki, podejmują próbę konfrontacji w celu lepszego radzenia sobie w ich przezwyciężaniu. Nabierają dystansu do własnych kompleksów, uświadamiają sobie rolę bliskich w akceptacji samego siebie. Kształtują pozytywne myślenie oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku i poczucia własnej wartości. Kształtują umiejętność pracy w grupie.

kl. I TAK/TOR
„Popularne symbole w literaturze fantastycznej”
cykl „Harry Potter” J.K.Rowling
Uczniowie biorą udział w dyskusji na temat fantastyki. Dowiadują się skąd wywodzi się nazwa „fantastyka”, jakie rozróżniamy rodzaje literatury fantastycznej oraz jej najpopularniejsze symbole. Uczestnicy rozmowy odnajdują odniesienia literatury fantastycznej w życiu i problemach współczesnego człowieka. (rasizm, nietolerancja, uzależnienia, konflikty polityczne, oszustwa gospodarcze oraz stosunki międzyludzkie) Uczniowie na podstawie fragmentów „Harrego Pottera” poznają i ustalają popularne, powtarzające się symbole w jednym z najbardziej znanych tytułów współczesnej literatury fantastycznej. Następnie samodzielnie wykonują metodą plastyczną czarodziejskie drzewo z Zaklętego Lasu.
Uczniowie poznają pochodzenie pojęcia fantastyki, jej symbole i rodzaje oraz utrwalają wiedzę z zakresu wykorzystywania technologii plastycznej do wykonania figurki ozdobnej. Podnoszą poziom wiedzy z szeroko rozumianej edukacji czytelniczej i medialnej.

kl. I TI
„Poszukiwany, poszukiwana – rzecz o biografii”
11 tytułów książek biograficznych zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Młodzież zapoznaje się z nowościami wydawniczymi zakupionymi przez bibliotekę. Uczniowie poprzez analizę tytułów i odczytywanie fragmentów książek, wskazują różnice między biografią a autobiografią. Samodzielnie układają definicję biografii i tworzą prezentacje multimedialne. Uczestnicy zajęć promują czytelnictwo poprzez przygotowane materiały oraz utrwalają wiedzę z zakresu wykorzystywania technologii komputerowej do wykonania prezentacji multimedialnej. Prezentacje przygotowane przez uczniów zostały zarchiwizowane przez bibliotekę szkolną, a także przekazane nauczycielowi poloniście.

kl. I TH
„Podróże z pasją”
Wydawnictwa kartograficzne
Młodzież z pomocą atlasów oraz przewodników geograficznych przygotowała wystawę dotyczącą podróży Karola Opyrchała po Europie Zachodniej. Wystawa została zaprezentowana podczas zorganizowanego spotkania, na którym podróżnik wygłosił prelekcję. Uczniowie poprzez swoja pracę utrwalali wiedzę z zakresu geografii oraz umiejętność wyszukiwania informacji przy pomocy księgozbioru podręcznego.

6.Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez udostępnienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Została zmieniona treść regulaminu biblioteki szkolnej z zapisem o zwiększeniu ilości wypożyczonych książek oraz o możliwości wypożyczeń na okres ferii letnich i zimowych. Biblioteka kontynuowała akcję „Zabierz książkę na wakacje”. Zainteresowani akcją uczniowie mogą wypożyczać książki na czas ferii zimowych i letnich. Wypożyczyć można do czterech tytułów jednorazowo, istnieje także możliwość zarezerwowania wcześniej upatrzonego tytułu. W okresie wakacji letnich biblioteka pełniła dyżur 4 lipca i 4 sierpnia. Informacja o akcji „Zabierz książkę na wakacje” została opublikowana w gablocie na terenie szkoły, na stronie internetowej szkoły, oraz na profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook.

7.Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

W bibliotece stworzono dział audiobooków (zostało zakupionych 42 audiobooków oraz literatura piękna i lektury szkolne z dokumentem towarzyszącym, płytą CD) Zakupiono również książki z większą czcionką. Księgozbiór biblioteki szkolnej został także uzupełniony o literaturę terapeutyczną, obejmującą powieści dla młodzieży poruszające tematy związane z problemami okresu dojrzewania, chorobami psychicznymi, (autyzm, ADHD), śmiercią, chorobami przewlekłymi, przemocą psychiczną i fizyczną i uzależnieniami.

Z pewnością realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń (w skali miesięcznej ok. 40%) oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Mierzalnym wskaźnikiem jest natomiast wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.