X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3727
Przesłano:

Przygotowujemy i organizujemy Dzień Matki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY I A
Data: 24 maja 2007 roku
Prowadząca: mgr Elżbieta Zaręba

Ośrodek tematyczny: Dzieci i rodzice.

Temat dnia: Przygotowujemy i organizujemy „Dzień Matki”

Cel ogólny:
Planowanie pod kierunkiem nauczyciela klasowej uroczystości z okazji „ Dnia Matki”.

Cele operacyjne:
Uczeń:
okazuje szacunek członkom rodziny,
potrafi wyrazić słowami i czynami swoje uczucia do mamy,
wykorzystuje w wypowiedziach o mamie słownictwo o pozytywnym zabarwieniu uczuciowym,
opowie o swojej mamie, jej pracy, zainteresowaniach, wyglądzie zewnętrznym
rozumie znaczenie własnego udziału w pracach domowych,
uświadamia sobie, jakie czynności lubi i potrafi wykonać w domu,
potrafi przeżywać poczucie zadowolenia z tego, że jest pomocny dla swojej rodziny,
wypowiada się jasno i wyraźnie na określony temat,
przeczyta tekst ze zrozumieniem,
uzupełni tekst z lukami,
potrafi odegrać różne role,
potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 25,
podpisze portret mamy wybranym zdaniem,
zaśpiewa piosenkę „Mama w kuchni”,
wykona portret swojej mamy.

Metody pracy:
krąg uczuć,
rozmowa kierowana,
pantomima,
burza mózgów,
metoda praktycznego działania.

Formy pracy:
indywidualna,
grupowa,
zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
podręcznik „ Wesoła szkoła”, album „Skarby malarstwa”,
albumy rodzinne, zdjęcia,
kartoniki z działaniami matematycznymi,
tekst z lukami,
rozsypanka zdaniowa,
czerwone serduszka,
bloki rysunkowe i kredki.

Przebieg zajęć:

1. Krąg rozpoczynający zajęcia-powitanie „Iskierką radości”.
Informacja o sposobie prowadzenia zajęć i oceniania.
Oglądanie albumów rodzinnych.

2. Rozszyfrowanie tematu zajęć:
- ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 25,
- porządkowanie liczb od najmniejszej do największej,
- ułożenie zdania z rozsypanki wyrazowej – Moja mama.
- zapisanie tematu zajęć w zeszycie.

3. Śpiewanie piosenki „Mama w kuchni”.
Rozmowa na temat treści piosenki i zbliżającego się Dnia Matki.

4. Ciche i głośne czytanie wiersza „ Dla Mamy”
Udzielanie odpowiedzi na pytania. Odszukiwanie i czytanie fragmentów tekstu będących odpowiedzią na postawione pytania.

5. Przygotowanie scenariusza obchodów Dnia Matki.

Burza mózgów – „Za co kochamy swoje mamy?

Uzupełnianie tekstu z lukami.

Moja mama ............pyszne obiady. ............mieszkanie.
................ podarte ubrania.

8. Zagadki pantomimiczne „Zgadnij, jak pomogę mamie”
Odgrywanie scenek przez dzieci.

9.Wykonanie miniaturowego portretu mamy.
- Oglądanie przykładowych portretów sławnych malarzy.
- Rysowanie portretu swojej mamy.
- Kolorowanie ramki i portretu.
- Wklejenie portretu na kartkę z bloku i podpisanie wybranym zdaniem.
- Prezentacja portretu swojej mamy.

10 .Podsumowanie zajęć. Podliczenie serduszek. Samoocena.

11. Pożegnanie „Iskierką z uśmiechem”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.