X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37218
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY E.GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKIEJ
PROWADZACA: JOANNA WAŁKUSKA

GRUPA WIEKOWA: 5,6 LATKI
RODZAJ ZAJĘĆ: MATEMATYCZNE
TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O ZIEMIĘ
TEMAT DNIA: WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI – LOGICZNE GRUPOWANIE PRZEDMIOTÓW WEDŁUG ICH CECH I WŁAŚCIWOŚCI NA POZIOMIE KOLEKCJI /5 LATKI/ ORAZ POZIOMIE KLASYFIKACJI OPERACYJNEJ /6 LATKI/.
TREŚCI PROGRAMOWE:
- O-1 P-7- Dziecko wykonuje czynności jak sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręka lub oburącz.
- O-3 P-8- Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
- O-4 P-12- Klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów, rozróżnia podstawowe figury geometryczne
-O-4 P- 18- Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
- O-4 P- 15- Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty.
TREŚCI Z PROGRAMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ:
O-1 PKT-1.3 CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE- Wykonuje czynności takie jak sprzątanie, planuje czynności porządkowe

O-3 PKT-3.2 RELACJE Z INNYMI LUIDŹMI, INTELIGENCJA INTERPERSONALNA - Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe, nie przeszkadza w rozmowie, tworzy i respektuje zasady zabawy, współdziała w grupie
O-4 PKT- 4.1 INTELIGENCJA LOGICZNO- MATEMATYCZNA - Przelicza elementy zbioru w czasie zabawy, prac porządkowych i wykonywania innych czynności, klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, tworzy zbiory o takiej samej liczbie elementów,
O-4 pkt 4.5 INTELIGENCJA PRZYRODNICZA - Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, rozpoznaje i nazywa zjawiska przyrodnicze np. dbanie o środowisko przyrodnicze, posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody , wyjaśnia pojęcie recykling.
CELE OGÓLNE
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, grupowania ze względu na jedną lub dwie cechy wspólne
- Zapoznanie ze sposobem klasyfikowania przedmiotów według ich cech i właściwości
- Uwrażliwienie na kwestię ochrony przyrody, kształtowanie postawy proekologicznej
- Poznanie znaczenie słowa RECYKLING
- Przeliczanie, dodawanie w zakresie 5 lub 10
- Tworzenie układów przedmiotów według wzoru, 5 lub więcej elementów
- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i spostrzegawczości
CELE OPERACYJNE
- Dziecko klasyfikuje przedmioty według rodzaju, koloru kształtu/ jednej lub dwóch cech wspólnych/
- Dziecko układa szlaczki z figur geometrycznych
- Dziecko skupia uwagę na wykonywanym zadaniu

- Dziecko dba o ład i porządek w swoim otoczeniu, potrafi segregować odpady
- Dziecko wie na czym polega recykling odpadów
FORMY PRACY:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna
METODY PRACY:
- Elementy metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
- Elementy Pedagogiki zabawy
- Zadaniowa –oparta na aktywności dzieci
- Elementy metody C.Orffa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Mapa kosmosu, globus, liczmany z listkami, zestaw dydaktyczny BAMBINO, kartoniki z liczbami, pojemniki do segregacji odpadów, przykłady odpadów np. plastykowe butelki, papier, szklane słoiki.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Słuchanie listu Ziemi do dzieci – rozmowa z całą grupą na temat jego treści
2. Segregowanie odpadów do kolorowych pojemników – plastik, papier, szkło
3. Segregowanie liczmanów z listkami w trzech kolorach i dwóch rozmiarach
- ułożenie obrazków na kartce papieru, omówienie ich wyglądu,
- przeliczanie, wybieranie kartonika z właściwą cyfrą
- wybieranie i układanie na papierowym talerzyku odpowiednich liści
3. Zabawa ruchowa Słońce i planety- dzieci - planety biegają wokół słońca

4. Liczenie, przeliczanie, dodawanie przez dokładanie, podawanie wyniku dodawania z wykorzystaniem klocków geometrycznych.
5.Sortowanie i klasyfikowanie z wykorzystaniem zabawek do kolekcjonowania i układania firmy Bambino
6. Zabawa ruchowa- Słońce i Gwiazdy
7. Tworzenie układów przedmiotów z klocków geometrycznych według pokazanego wzoru.
8 Ewaluacja zajęć- uśmiechnięte lub smutne buźki. Naklejki dla każdego dziecka z uśmiechniętą buźką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.