X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37102
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zimowe zabawy ze starszakami

Temat: Zimowe zabawy ze starszakami – zastosowanie różnorodnych form i metod pracy w rozwijaniu gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania oraz kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci.

Cele:
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania małych i wielkich liter oraz identyfikowania ich
z właściwymi głoskami;
• doskonalenie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej oraz percepcji wzrokowej w zabawach i zadaniach edukacyjnych;
• podejmowanie prób układania i czytania prostych wyrazów ze zrozumieniem;
• rozwijanie umiejętności tworzenia i porównywania zbiorów;
• stwarzanie warunków do posługiwania się określeniami: więcej, mniej, tyle samo:
• utrwalenie znajomości cyfr i znaków matematycznych: większości, równości i mniejszości;
• zachęcanie do współdziałania z innymi dziećmi;
• stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej i plastycznej.

Metody pracy:
• metody czynne : zadań stawianych dzieciom do wykonania, kierowanie działalnością dziecka,
• metody słowne: rozmowa, objaśnienie, instrukcja,
• metody percepcyjne: obserwacja, pokaz, przykład.
Formy pracy:
• zbiorowa
• grupowa, w parach
• indywidualna
Środki dydaktyczne:
• różne obrazki
• odtwarzacz i płyta CD
• tamburyn
• cyfry i litery, napisy
• piłka

1. Zapraszamy do kółeczka – zabawa kołowa na powitanie. Dzieci stoją w kole i podają sobie piłkę, mówiąc sylabami. Gdy kończy się rymowanka, dziecko , które trzyma piłkę wymyśla sposób powitania się. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Zapraszamy do kółeczka,
Tam krąży piłeczka.
Dzisiaj dobry humor mamy –
jak się dzisiaj przywitamy?

2. Pociąg z głoskami – doskonalenie słuchu fonemowego. Nauczyciel układa na podłodze sylwetkę lokomotywy, a za nią wagoniki. Przedszkolaki siedzą naprzeciwko pociągu i wraz z nauczycielem wypowiadają rymowankę.

Stoi na stacji pociąg z głoskami,
Co jest w wagonach, powiedzcie sami.
Zanim powiecie, pomyślcie troszkę,
nie wszystkie nazwy są na tę głoskę.

Prowadzący losuje jedna kartę z literą i umieszcza ją w pierwszym wagoniku w lewym górnym rogu. Ochotnicy wybierają obrazki, w nazwie których na początku słyszą wskazaną głoskę, i układają obrazek w wagoniku.

3. W którym wagonie jedzie literka – zabawa matematyczna, utrwalanie nazw liczebników porządkowych, przeliczanie, określanie ilości obrazków za pomocą cyfry. Nauczyciel zadaje pytania:
W którym wagoniku, licząc od lewej strony jedzie literka A?
Jaka literka jedzie w wagoniku szóstym, licząc od lewej strony?

4. Literowe rzeźby – zabawa ruchowa. Dzieci spacerują po sali do rytmu wygrywanego na tamburynie. Na ciszę prowadzący prezentuje wybrany obrazek przedstawiający określoną rzeźbę, a dzieci próbują ją odtworzyć. Jeśli na ilustracji literę tworzy jedna osoba, to dzieci przedstawiają ją indywidualnie, jeśli dwie – uczestnicy dobierają się w pary. Rodzice nadzorują powstawanie rzeźb i pomagają w odpowiednim ułożeniu poszczególnych części ciała, wzorując się na ilustracjach.

5. Gdzie jest litera - nauczycielka zawiesza na tablicy kilka wyrazów, w których brakuje liter zadaniem dzieci jest odgadnięcie brakujących liter i uzupełnienie tych wyrazów o te litery?

6. Ukryte wyrazy – nauczyciel wymienia powoli nazwy przedmiot i zwraca uwagę, że ukryły się w nich inne, krótsze słowa i że można je bardzo łato rozpoznać, jeśli dobrze się posłucha. Następnie powoli wymienia nazwy kolejnych przedmiotów i prosi, aby dzieci spróbowały odgadnąć, jakie słowa się w nich ukryły.

rękawiczka
balkon
pasterz
kotlet
zabieg
plama
listonosz
stonoga

7. Więcej i mniej – zabawa matematyczna, porównywanie dwóch zbiorów. Nauczyciel przypina na tablicy dwa obrazki: chłopca
i dziewczynki, a pomiędzy nimi znak zapytania. Dzieci ustalają kogo jest więcej: chłopców i dziewczynek i przypinają odpowiedni znak między nimi: większości, równości lub mniejszości.
- policzenie oddzielne chłopców , oddzielnie dziewczynek i porównanie dwóch zbiorów
- połączenie w pary: chłopiec – dziewczynka i sprawdzenie, to został bez pary.
Nauczyciel zawieszana tablicy kolejne pary obrazków, pytając, czego jest więcej.

8. Zabawa z kostką – dzieci rzucają kostką na ściankach, której znajdują się litery a zadaniem dzieci jest wymyślenie wyrazów, których nazwa rozpoczyna się literą, która „wyszła” po rzucie kostką.

9. Zimowe zagadki – rozwijanie logicznego myślenia. Analiza sylabowa i głoskowa wyrazów.
Trzy kule śniegowe,
Garnek na głowę. Zamiast guzików węgielki ma,
Kto to taki, pytam was? (bałwan – b-a-ł-w-a-n)

Na szybie białe wzory maluje
I kałuże w ślizgawki zaczarowuje. (mróz – m-r-u-s)

Gdy słonko zaświeciło,
To śniegu trochę stopiło.
Z dachu kapały krople,
E nocy przyszedł mróz i powstały... (sople – s-o-p-l-e)

Kiedy wiatr i kiedy mróz,
Ty go na szyję najlepiej włóż. ( szalik – sz-a-l-i-k)
Gdy nie chcesz mrozu poczuć na dłoni,
Lepiej w zimie pamiętaj o nich. (rękawiczki – r-ę-k-a-w-i-cz-k-i)

Świat jest biały, czy ja śnię?
Nie, to tylko spadł już...(śnieg – ś-ń-e-k)

10. Łańcuch wyrazów – rozwijanie koncentracji uwagi, wyodrębnianie głosek na końcu wyrazów. Uczestnicy siedzą w kole, prowadzący rozpoczyna zabawę, wypowiadając jakiś wyraz. Osoba siedząca po prawej stronie ma za zadanie wymyślić kolejny wyraz, rozpoczynający się głoską, na którą kończył się poprzedni. Wyrazy nie mogą się powtarzać.
Ananas – słońce – ekran – narta itd....

11. Policz wyrazy – doskonalenie analizy słuchowej. Nauczyciel wypowiada zdania, a zadaniem dzieci jest ułożenie przed sobą tyle liczmanów, ile wyrazów usłyszy w zdaniu.
Kot goni myszkę
Myszka ucieka przez kotem.
Odleciały bociany.
Ul to dom dla pszczół.
Ala ma psa.
Pies Ali to pudel.
12. Pingwinek – zabawa ruchowa do piosenki.

13. Wykreślanka literowa – zabawa ćwicząca spostrzegawczość. Wykreślanie powtarzających się samogłosek i odczytanie wyrazu.

14. Rymowanki obrazkowe – rozwijanie umiejętności dobierania wyrazów, które maja taki sam rytm. Dzieci losują po jednym obrazku, a następnie spacerują po sali i mają za zadanie odszukać dziecko posiadające obrazek przedmiotu, którego nazwa rymuje się z nazwą przedmiotu na jego ilustracji.
kura – chmura
rak - mak
koń - słoń
buty – nuty
półka – bułka
worek – korek
młotek – płotek
szyszka – myszka

15. Zaczarowane literki – twórcze przekształcanie. Nauczyciel kolejno eksponuje litery na kartkach A4. Każda litera jest przyporządkowana do dziecka, bo rozpoczyna jego imię. Dzieci ustalają do kogo należą poszczególne litery. Następnie przedszkolaki siadają przy stolikach i za pomocą kredek komponują obrazek z wykorzystaniem swojej litery. Na koniec nauczyciel organizuje wystawę prac.

16. Ewaluacja – rysowanie po drugiej stronie kartki uśmiechniętej buzi ( jeśli zajęcie podobało się) lub smutnej ( jeśli się nie podobało).

17. Podziękowanie dzieciom za uczestniczenie we wspólnych zabawach i rodzicom za przybycie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.