X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37065
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Świeci słoneczko - zajęcia umuzykalniające z elementami plastyki wg D. Dziamskiej

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
Temat : "Świeci słoneczko"- zajęcia umuzykalniające z el. plastyki wg D. Dziamskiej

Prowadząca: Hanna Włodarczyk
Data:16 maja 2017 godz. 9.15
Grupa : " Żabki" 3-4 latki
Treści z podstawy programowej:
Obszar 1: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Obszar 7: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
Obszar 8: Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Obszar 9:Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
Cele ogólne :
- nauka piosenki przez osłuchanie
-rozwijanie poczucia rytmu
-rozwijanie słuchu muzycznego
-rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

Cele operacyjne: (dziecko...)
- potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragmenty piosenki
- reaguje na sygnały muzyczne
- reaguje ruchem na zmianę dynamiki
- umie bawić się przy muzyce
- ilustruje ruchem słowa piosenki
- potrafi naśladować ruchy i odgłosy zwierząt w zabawie
- reaguje na polecenia nauczycielki

Metody: czynna, słowna, oglądowa, kinezjologii edukacyjnej

Formy pracy:
-zajęcie z całą grupą
- w zespole
- indywidualna
Środki dydaktyczne: płyty CD z nagraniem, maskotka słoneczka, emblematy słoneczek i chmurek dla dzieci, blok rysunkowy, kolorowe kółka, kredki w odcieniach zieleni ,klej

Literatura:
"A czy wy tak potraficie? " Maria Wieman
"Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu" Dorota Malko
Materiały warsztatowe KLANZA

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Powitanie - Zabawa " Dzień dobry wiosenne słoneczko"
Dzieci siedząc w kole przekazują sobie " słoneczko-maskotkę" wymieniając swoje imię i osoby, z którą chcą sie przywitać.

2. Zagadki słuchowe - " Co piszczy w trawie?"
Dzieci odgadują odgłosy zwierząt ( odtwarzanie dźwięków z płyty CD)

3. Słuchanie piosenki Świeci słoneczko muzyka :L. Miklaszewski, słowa: H. Kruk
śpiewanej przez nauczycielkę :

Świeci słoneczko złote,
wieje wiosenny wiatr
i każdy ma ochotę
wędrować sobie w świat.] bis

Grzeje słoneczko jasne
pada wiosenny deszcz.
Urosną śliczne kwiaty
my urośniemy też.] bis
Omówienie treści piosenki:
-o czym mówiła piosenka?
- jakiego koloru jest słoneczko ?
- co się dzieje kiedy świeci słońce i pada deszcz?

4. Zabawa ilustracyjna do piosenki " Świeci słoneczko"

Świeci słoneczko złote, - dz. podnoszą ręce w górę i machają dłońmi
wieje wiosenny wiatr - kołyszą ramionami
i każdy ma ochotę - maszerują w miejscu
wędrować sobie w świat.
Świeci słoneczko jasne - naśladują świecące słoneczko
pada wiosenny deszcz. - pokazują spadanie kropelek deszczu
Urosną śliczne kwiaty, - podnoszą się powoli do góry
my urośniemy też. - pokazują na siebie i wyskakują w górę
5.Taniec " Słoneczko świeci"
Dzieciom wręczone zostają emblematy słońca i chmurek. Tworzą dwa koła współśrodkowe wg emblematów. Dzieci łapią sie za ręce i poruszają sie po kole w rytm muzyki . Koło środkowe porusza się w przeciwnym kierunku do koła zewnętrznego. Na sygnał uderzenia pałeczką w bębenek dzieci zmieniają kierunek poruszania się po kole.

6. Zabawa plastyczna z elementami kinezjologii edukacyjnej
Kreślenie rytmiczne pionowych kresek przy utworze muzycznym " Marsz Radeckiego". Na znak nauczyciela dzieci ,trzymając jedną ręką kartkę , drugą rysują pionowe kreski. Na kolejny znak ( zatrzymanie melodii)zamieniają się kredkami. Następnie dzieci projektują wiosenne kwiatki z kolorowych papierowych kółek przyklejając je na kartkę.
7. Zorganizowanie wystawy prac na środku dywanu
8. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy : " Jakie zwierzęta schowały się w trawie?"
Dzieci naśladują odgłosy zwierząt łąkowych ( żaby, pszczoły, świerszcza, bociana)
9. Podjęcie próby śpiewania piosenki " Słoneczko".
10. Ewaluacja zajęć :
Dzieci , które odczuwały radość w trakcie zajęć pokazują rączkami świecące słoneczko. Dzieci, które odczuwały niezadowolenie pokazują rączkami padający deszczyk.
11. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.