X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37030
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosenne prace w ogrodzie - scenariusz zajęć dla 3- i 4- latków

Cele ogólne:
- Próby określania pory roku na podstawie opisu słownego oraz oglądanych ilustracji. Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną;
- Poznanie różnego rodzaju nasion i roślin, które z nich wyrosną, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy pierwszych wiosennych kwiatów: żonkil, stokrotka, bratek, przebiśnieg, krokus, tulipan. Zapoznanie z kwiatami, które są pod ochroną;
- Poznanie pracy ogrodnika oraz zapoznanie z narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną;
- Wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu oraz robieniu wiosennych porządków w ogrodzie;
- Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów;
- Utrwalanie nazw kolorów podstawowych;
- Utrwalanie wiadomości na temat tego, co jest potrzebne roślinom do wzrostu;
- Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i zadań;
- Układanie historyjki obrazkowej, posługiwanie się określeniami czasowymi: najpierw, potem, następnie, na koniec;
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych, wyznaczanie wyniki dodawania i odejmowania; porównywanie liczebności (tyle samo, mniej, więcej);
- Rozpoznawanie i nazywanie kształtów figur geometrycznych;
- Zachęcanie dzieci do czynnego udziału w sianiu i sadzeniu roślin w kąciku przyrody. Zachęcanie do ich pielęgnowania;
- Zachęcanie Rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi. Wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z Rodzicami i Nauczycielką

Cele operacyjne:
- Nazywa aktualną porę roku;
- Odpowiada na pytania nauczyciela całym zdaniem;
- Wybiera doniczki z odpowiednim znaczkiem wg kodu;
- Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe;;
- Rozwiązuje zagadki;
- Nazywa narzędzia ogrodnicze; dzieli wyrazy na sylaby;
- Nabywa umiejętności utrzymania porządku w swoim najbliższym otoczeniu oraz pomocy w wiosennych porządkach w ogrodzie;
- Nazywa wybrane czynności ogrodnika i naśladuje je;
- Rozwiązuje proste zadania z treścią; przypina kwiaty na rabatkach wg podanej ilości;
- Przelicza kwiaty na rabatkach w zakresie 9;
- Porównuje ilość kwiatów na rabatce, stosuje pojęcia najmniej, najwięcej, tyle samo;
- Naśladuje rozwój kwiatków przy muzyce poważnej;
- Wymienia, co jest potrzebne roślinom by rosły;
- Bierze czynny udział w sadzeniu cebulki w doniczce, w kąciku przyrody

Formy pracy:
- Praca z cała grupą
- Praca indywidualna

Metody pracy:
- Słowna: rozmowa, zagadki
- Oglądowa: obserwacja, pokaz
- Czynna: zadań stawianych dzieciom do wykonania, ćwiczeń utrwalających poznane wiadomości

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające zwiastuny wiosny: kwiaty (żonkile, tulipany, bratki, przebiśniegi, krokusy, stokrotki), drzewa z pąkami, bazie, prace w ogrodzie, list od Pana ogrodnika, ilustracja ogrodnika, ilustracje: słońca, padającego deszczu, kwiatu; doniczki z oznaczeniami i zadaniami do wykonania, zagadki, ilustracje narzędzi ogrodniczych, ilustracje czynności wykonywanych przez ogrodnika, historyjka obrazkowa: PRACE W OGRODZIE, rabatki w kształcie figur geometrycznych, sylwety kwiatów, biedronki z kropkami, cebulki i nasiona roślin, doniczki, ziemia, konewki z wodą, cebulki do sadzenia, wiosenny plakat, koła hula hop (żółty, czerwony, zielony, niebieski), magnetofon, płyta CD z muzyką,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Powitanie Rodziców oraz dzieci przez Nauczyciela. Zaśpiewanie piosenki powitalnej pt. :WSZYSCY SĄ, WITAM WAS.

2. Zabawa integracyjna: WITAM TYCH, KTÓRZY...”
Kto czuje się powitany pomacha do mnie ręką:
- Witam tych, którzy lubią się uśmiechać;
- Witam tych, którzy lubią wiosnę;
- Witam tych, którzy lubią kwiaty;
- Witam tych, którzy zrobili już wiosenne porządki;
- Witam tych, którzy lubią się wesoło bawić.

Przesyłam do Was promyk uśmiechu, niechaj powróci do mnie w pośpiechu.

3. Rozmowa o aktualnej porze roku: Jak się nazywa? Po czym poznajemy, że to jest wiosna? Nauczycielka rozkłada przed dziećmi ilustracje przedstawiające zwiastuny wiosny: kwiaty (żonkile, tulipany, bratki, przebiśniegi, krokusy, stokrotki). Wyjaśnia przy tym, że krokusy i przebiśniegi to kwiaty pod ochroną – nie wolno ich zrywać i deptać. Inne zwiastuny wiosny: drzewa z pąkami, bazie, słoneczną pogodę oraz prace w ogródku. Dzieci omawiają każdą z ilustracji.
Nauczycielka mówi, że wraz z wiosną zaczynają się prace w ogrodzie. Odsłania postać ogrodnika oraz doniczki z różnymi oznaczeniami. Nazywanie odsłoniętej postaci. Nauczycielka zwraca uwagę, że tak jak przedszkolaki dbają o swoją salę, tak samo ogrodnik dba o swój ogród, pielęgnuje go, aby pięknie wyglądał, robi porządek. Nauczycielka zwraca szczególną uwagę na utrzymanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu. Odczytanie listu od ogrodnika:

Drogie dzieci!
Jestem ogrodnikiem, pracuję w ogrodzie
I bardzo się cieszę, że do Was przychodzę.
Dzisiaj zadania dla Was przygotowałem
I w doniczki ze znaczkiem powkładałem
Postarajcie się je wykonać
I proszę Was, nie sprawcie mi zawodu.

Nauczycielka zachęca dzieci do pomocy ogrodnikowi w wiosennych pracach w ogrodzie. Mówi, że za każde poprawnie wykonane zadanie dzieci będą odsłaniać przypięty na tablicy plakat, według narysowanej ilości kropek. Na koniec dzieci zobaczą, co się na nim kryje, ale zanim to nastąpi musimy obudzić naszą wiosnę.

4. Zabawa ruchowa WIOSNA BUDZI SIĘ.
Dzieci wraz z Rodzicami tańczą przy muzyce. Gdy muzyka cichnie, patrzą na ilustrację pokazaną przez Nauczycielkę. Na hasło słonko – dzieci wznoszą ręce w górę; na hasło krople – naśladują padanie deszczu; na hasło kwiat – przytulają się do siebie.

5. Wybieranie doniczek ze znaczkiem w odpowiedniej kolejności, nazywanie koloru doniczki.

DONICZKA 1. Rozwiązywanie zagadek o narzędziach ogrodniczych.
Jeśli rozwiążecie zagadki na kolorowych kartkach zapisane
Dowiecie się, jakich narzędzi ogrodniczych potrzebuję,
By mój ogródek był zadbany.
Chętny Rodzic czyta zagadkę, a zadaniem dzieci jest podać prawidłową odpowiedź i wskazać ja na ilustracji. Podział nazw narzędzi na sylaby.
Co kopie, chociaż nie ma nóg?
Będziesz nią ogród skopać mógł. /łopata/

Na patyku zębów rządek,
znają je na pewno dzieci.
Służą do równania grządek,
i do uporządkowania śmieci. /grabie/

Leci z niej woda
przez sito blaszane.
Jaka to wygoda
już kwiatki podlane! /konewka/

Tym dziwnym pojazdem na jednym kole
Wozi ogrodnik narzędzia na pole. /taczka/

6. DONICZKA 2: Osłuchanie się z językiem angielskim.
Poznamy słówka w języku angielskim.
Teraz uważnie posłuchajcie i jak najlepiej je zapamiętajcie.
GARDENING TOOLS – wprowadzenie nazw narzędzi ogrodniczych w języku angielskim: a rake, a wheelbarrow, a watering can, a shovel. Dzieci powtarzają nazwy kilkakrotnie, raz głośniej, raz ciszej.
Zabawa ruchowa HOLD UP YOUR CARDS.
Nauczycielka rozdaje dzieciom obrazki z narzędziami ogrodniczymi i mówi: Listen! Hold up your cards like this! If you hear RAKE , stand up and show me the RAKE card.
Zadaniem dzieci jest wstać I podnieść do góry obrazek z odpowiednim narzędziem I wykonać polecenie, np. Clap your hands, Jump, Nod your head itp.

Zabawa A GARDEN TRAIN.
Każde dziecko ma w ręce obrazek z narzędziem z poprzedniej zabawy. Nauczycielka rozkłada na dywanie koła hula hop w różnych kolorach (czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim). Następnie wypowiada nazwę narzędzi w kolejności, w jakiej dzieci mają ułożyć swoje obrazki, wkładając je do odpowiedniego koloru koła. Nauczycielka mówi: Let’s make a train of garden. Listen and put the tools in order: number one – a rake. Put in a red circle. Number two – a wheelbarrow. Put In a green circle, Number three – a watering can. Put in a yellow circle. Number four – a shovel. Put In a blue circle. How many tools are tere, how many? Let’s count! Dzieci przeliczają narzędzia w każdym kole w języku angielskim: One...two...three...

7. Nauczycielka mówi, że pora przywitać wiosnę i zaprasza do wspólnego tańca w kole. Dzieci, i Rodzice inscenizują ruchem treść piosenki MASZERUJE WIOSNA.

8. DONICZKA 3: Nazywanie czynności wykonywanych przez ogrodnika.

Obrazki na gazetce uważnie obejrzyjcie
I prawidłowo wszystkie czynności
Wykonywane przez ogrodnika nazwijcie.

Dzieci oglądają ilustrację, nazywają czynności wykonywane w ogrodzie. Na koniec układają historyjkę obrazkową PRACE W OGRODZIE. Omówienie historyjki obrazkowej. Ustalenie kolejności praz związanych z przygotowywaniem grządek: kopiemy łopatką, zagrabiamy grabkami, siejemy nasiona, następnie pielęgnujemy (podlewamy, pielimy), czekamy, aż urosną i zakwitną, na koniec możemy cieszyć się ich pięknem.

9. Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence pt. : W NASZYM OGRÓDECZKU. Ilustrowanie wraz z Rodzicami treści piosenki.

10. DONICZKA 4: Zabawa matematyczna: KWIATKI NA RABATKACH

Na moich rabatkach dziś wielkie zamieszanie,
Bo wszystkie kwiaty opuściły swe mieszkanie.
Policzcie dokładnie wszystkie nasze kwiatki
I posadźcie je na odpowiednie rabatki.

Nauczycielka wskazuje na tablicy cztery rabatki o różnych kształtach geometrycznych kwadrat, trójkąt, koło, prostokąt.
Dzieci słuchają zagadek matematycznych, następnie przeliczają w zakresie 10 przy użyciu papierowych kwiatów i przyczepiają na rabatkę w wyznaczonym kształcie.
Na czerwonej, kwadratowej rabatce
Rosły trzy tulipany i dwa żonkile.
Oblicz proszę ile kwiatów rosło na naszej rabatce?

Zosia na żółtej, trójkątnej rabatce
Posadziła kwiatki pachnące.
Ma cztery bratki i trzy tulipany.
Powiedz ile kwiatów
Posadziła Zosia na grządce?

W ogrodzie, na zielonej okrągłej grządce
Rosło siedem żonkili pięknych jak słońce.
Przyszła Kasia i trzy zerwała,
Bo bukiet piękny zrobić chciała.
Ile żonkili teraz rośnie na grządce.

Na niebieskiej prostokątnej grządce
Rosło osiem stokrotek.
Powiał silny wiatr i złamał cztery.
Ile teraz stokrotek rośnie na grządce?

Dzieci przeliczają i dopasowują biedronki z wynikiem (odpowiednią liczbą kropek).

11.DONICZKA 5:
Małą cebulką jesteś Ty
Mała cebulka leżąca w ziemi,
Już za chwilę w piękny kwiat się zamieni.
Uważnie muzyki słuchajcie
I w cudowne kwiaty się przemieniajcie.

Nauczycielka mówi, że w ogrodzie siejemy warzywa, sadzimy cebulki kwiatów. Pokazuje dzieciom cebulki kwiatów i nasionka. Nauczycielka pyta dzieci, co jest potrzebne roślince aby mogła wyrosnąć? (ziemia, woda, słońce).

Następnie zaprasza do zabawy naśladowczej NASIONKA.
Dzieci przy muzyce Vivaldiego zamieniają się w nasionka. Wykonują polecenia nauczycielki.

Jesteście teraz małymi nasionkami, które znajdują się w ziemi. Jest wam ciepło. Jest tu cicho i ciemno. ( dzieci leżą na dywanie zwinięte w kłębek)
Spadł na was delikatny deszczyk, powoli zaczyna wam brakować miejsca w skorupce, robi się wam za ciasno w malutkiej skorupce. (dzieci nadal leżą na dywanie , powoli prostują ręce i nogi)
Teraz poświeciło na Was słoneczko jest Wam ciepło i miło, znowu rośniecie i rośniecie. (dzieci na początku kucają, następnie powoli wstają)
Z malutkich nasionek wyrastają piękne kwiaty , które próbują sięgnąć nieba.( dzieci wstają, podnoszą ręce wysoko do góry, wyciągają się).
Odsłonięcie plakatu – wiosny za wykonanie wszystkich zadań.

12. Sadzenie cebulek do doniczek wspólnie z Rodzicami.
Zakończenia nadszedł czas
Obiecana nagrodę otrzyma każdy z Was.
Doniczka, ziemia, cebulka – ważna sprawa.
Będzie z Rodzicami cudowna zabawa.
W ogrodników wszyscy się zamienimy
I wspólnie ogródek w Sali urządzimy.
Nauczycielka mówi dzieciom, że będziemy dbać o naszą roślinkę?( postawimy je w miejscu, tak aby świeciło na nie słońce, będziemy ją podlewać wodą)
Wsadzenie cebulek do doniczek, zachęcanie dzieci do pomocy i pielęgnowania roślin. Ustawienie roślin w kąciku przyrody.

13.Podziękowanie dzieciom i Rodzicom za udział w zajęciach.

Opracowała:
mgr Kamila Niedźwiedzka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.