X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37025
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Tu jest moja ojczyzna, tu jest mój dom. Scenariusz zajęć dla dzieci 3, 4 letnich

Nauczycielka: Olga Chylińska
Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku
Temat: Tu jest moja ojczyzna, tu jest mój dom

Cel ogólny: Kształtowanie postawy patriotycznej dziecka w oparciu o tekst literacki oraz książki popularnonaukowe dla dzieci.
Cele operacyjne: Dziecko:
- wzbogaca zasób słownictwa o pojęcia: godło, flaga, Polska, ojczyzna;
- poznaje symbole narodowe Polski: godło (biały orzeł w koronie na czerwonym tle),
flaga (biało–czerwona);
- rozumie zależność: jestem Polakiem – moją ojczyzną jest Polska;
- potrafi odpowiedzieć na pytania w oparciu o treść utworu poetyckiego wysłuchanego
z płyty CD oraz ilustracje zamieszczone w książkach;
- wdraża się do właściwego obchodzenia się z książką i czerpania z niej wiedzy;
- przelicza elementy w znanym sobie zakresie;
- potrafi odwzorować kolorystykę polskiej flagi.
- usprawnia małą motorykę w trakcie wydzierania papieru
Metody pracy:
słowna – wiersz, rozmowa, objaśnienia;
oglądowa – pokaz, obserwacja;
czynna – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających;
drama – wywiad, improwizacja ruchowa, technika niedokończonych zdań.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne: ilustracje godła i flagi polskiej, papierowa chorągiewka, godło narodowe wiszące w sali, ilustrowane „Encyklopedie dla dzieci”, obrazki dowolnych flag, szablon flagi dla każdego dziecka, płyta CD z nagraniem muzyki „do marszu”, papier w kolorze białym i czerwonym do wydzierania, klej, grzechotka, odtwarzacz CD.

Przebieg zajęć

1. Zabawa „Jak żołnierze”
Dzieci maszerują po sali przy rytmicznej muzyce z płyty CD. Stwierdzają, że tak maszerują żołnierze, którzy stoją na straży naszego kraju.
2. Prezentacja symboli narodowych
Nauczycielka zawiesza na tablicy ilustracje polskiego godła i polskiej flagi. Dzieci obserwują symbole i swobodnie wypowiadają się opisując ich wygląd. Nauczycielka precyzuje wypowiedzi:
godło – biały orzeł w koronie na czerwonym tle,
flaga – biało – czerwona chorągiew.
Następnie dzieci wskazują zawieszone w sali na ścianie godło i obserwują je.
3. Wiersz Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”
Nauczycielka włącza odtwarzacz CD z nagraniem wiersza
Kto ty jesteś? - Polak mały.
Jaki znak twój? - Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi.
W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? - Mą ojczyzna.
Czym zdobyta? - Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.
A w co wierzysz? - W Polskę wierzę.
Nauczycielka recytuje cztery wersy wiersza i zadając pytania analizuje z dziećmi ich treść, wyjaśnia dzieciom pojęcia: Polska, kraj, ojczyzna. Dzieci wyciągają wniosek, że mieszkają w Polsce, tutaj są ich domy i rodziny, są Polakami – naszą ojczyzną jest Polska.
4. Praca z książkami o treściach patriotycznych
Dzieci siedzą na dywanie w 3 – 4 osobowych grupach. Nauczycielka rozdaje każdej grupie ilustrowaną „Encyklopedię dla dzieci”. Dzieci przeglądają książki, wyszukują w nich symbole narodowe i omawiają ich wygląd. Nauczycielka prowadzi z dziećmi rozmowę na temat książek:
- książki nas uczą – można w nich znaleźć wiele ciekawych informacji,
- książki nas bawią swoimi treściami i ilustracjami,
- dzięki książkom poznajemy różne przygody, wiemy jak mamy się zachować,
- dzieci przypominają, jak należy właściwie obchodzić się z książkami.
5. Zabawa dramowa „Tak jak orły”
Gdy nauczycielka gra na grzechotce, dzieci wchodząc w rolę orłów swobodnie poruszają się po sali, „rozpościerają skrzydła”, „fruwają”. Gdy dźwięki cichną, dzieci – orły przykucają i odpoczywają po długim locie. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
6. Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej „Rozpoznaj flagę”
Nauczycielka odsłania wymyślone flagi. Wśród nich jest tylko jedna polska flaga o prawidłowej kolorystyce. Dzieci przeliczają liczbę flag liczebnikami głównymi (w znanym sobie zakresie), nazywają znajdujące się na nich barwy, a następnie wskazują tę właściwą.
7. Działalność plastyczna „Polska flaga”
Każde z dzieci otrzymuje szablon flagi na ciemnym tle i wykleja je zgodnie z rzeczywistą kolorystyką. Po wykonaniu prac dzieci zawieszają flagi na tablicy i omawiają ich wygląd.
8. Ewaluacja
Na zakończenie zajęć dzieci swobodnie mówią, co im się najbardziej podobało, co ich zainteresowało lub co sprawiło im trudność. Dzieci oceniają zajęcie dwoma rodzajami znaczków: chmurką uśmiechniętą lub smutną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.