X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36991
Przesłano:

Konkurs przyrodniczy pt. "Tajemnice drzew"

Konkurs przyrodniczy pt. „Tajemnice drzew”

1.Dział botaniki zajmujący się drzewami to:
a) Drzewologia
b) Dendrologia
c) Dendrografia

2.Jeden z gatunków ptaków- dzierzba gąsiorek- zdobywa i przechowuje zdobyty pokarm (najczęściej gryzonie) w charakterystyczny sposób. Nabija je na bardzo cienkie gałązki drzew i pozostawia je na kilka dni w takim stanie. Który gatunek drzewa wybiera dzierzba gąsiorek:
a) robinia akacjowa
b) róża
c) głóg

3.Jakie cechy musi posiadać drzewo aby zostać pomnikiem przyrody. Wymień przynajmniej 3 cechy.
........................................
4. Spośród wymienionych gatunków drzew zaznacz zestaw zawierający wyłącznie drzewa nagonasienne.
a) świerk , lipa, dąb, modrzew
b) modrzew, sosna, limba, świerk
c) świerk, sosna, klon, brzoza

5. Ze względu na budowę liścia drzewa dzielimy na iglaste i liściaste. Uzupełnij puste miejsca wpisując po 5 gatunków każdej grupy.

Drzewa liściaste
1.
2.
3.
4.
5.
Drzewa iglaste
1.
2.
3.
4.
5.

6. Napisz w punktach jaką funkcję pełnią drzewa w przyrodzie i gospodarce człowieka.
1........................................
2........................................
3........................................

7. Narysuj 3 dowolnie przez siebie wybrane liście a następnie opisz na podstawie jednego z nich budowę liścia. Pamiętaj aby podpisać gatunek drzewa właściwy dla wybranych liści.

1............................... 2................................. 3....................................

8. Spośród wymienionych zestawów drzew, zaznacz te , które budują zbiorowiska zwane olsami.
a) olsza czarna, dąb bezszypułkowy, klon zwyczajny,
b) olsza czarna, brzoza omszona, jesion wyniosły,
c) olsza czarna,, brzoza omszona, kasztanowiec

9.Wymień 7 gatunków drzew zrzucających liście na zimę.
........................................
10. Owoce wytwarzane przez różne gatunki drzew posiadają różnorodne nazwy np. orzech, skrzydlak, strąk, jagoda itp. Spośród wymienionych gatunków wybierz te, które wytwarzają orzech.
a) leszczyna , brzoza grab
b) leszczyna, dąb, buk
c) leszczyna, grab, wiąz

11. Które drzewa iglaste nie zrzucają liści na zimę?
a) sosna, świerk, daglezja
b) daglezja, modrzew, limba
c) jodła , świerk, modrzew

12. Który zestaw zawiera gatunki drzew, których owoce nadają się do spożycia przez człowieka
a) kasztanowiec, orzech włoski, cis
b) figowiec, leszczyna, bez czarny
c) sumak, śliwa tarnina, trzmielina

13. W krajach tropikalnych występuje drzewo o paprociowatych liściach, które charakteryzują się ogromną czułością na dotyk. Pod wpływem dotknięcia roślina reaguje składaniem liści do wewnątrz .Ta roślina to:
a) mimoza wstydliwa
b) morwa biała
c) mamutowiec olbrzymi

14.Wymień 4 cechy po których można rozpoznać gatunek drzewa.
........................................
15.Które drzewo jest najczęściej występującym w polskich lasach.
a) dąb
b) brzoza
c) sosna

16.Zbiorowiska roślin budowane są przez różne gatunki drzew. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, na które wrażliwe są drzewa. Jakie to czynniki.? Wymień 4.
........................................

17. Brzeg liścia wytwarzany przez różne rośliny może mieć różny wygląd.
Dorysuj do podanych rodzajów właściwe liście

Piłkowany, ząbkowany, całobrzegi, falisto wcięty

.................. ..................... ........................ ..........................
18.najwyższym drzewem na świecie jest:
a) jesion wyniosły
b) dąb bezszypułkowy
c) sekwoja wiecznie zielona

19. Drewno traktowane jest jako jeden z głównych surowców wykorzystywanych przez człowieka. Dlaczego?
a) ponieważ robi się z niego wiele przedmiotów np.: meble, rzeźby, deski
b) ponieważ jest surowcem odnawialnym
c) łatwo go pozyskać np. z lasu

20. Rok 2011 był ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Lasów. Spośród niżej podanych wybierz logo odpowiadające tej inicjatywie i zakreśl go kółkiem.

21.Wskaźnikiem czystości powietrza jest:
a) naturalny, świeży zapach drzew i lasu
b) glony występujące na korze drzew
c) porosty występujące na korze drzew

22. Mikoryza to:
a) część drzewa z którego robi się duże ilości papieru (ryzy)
b) kora drzew o działaniu leczniczym wykorzystywana w zielarstwie
c) współżycie grzybów z korzeniami drzew na obopólnych korzyściach (symbioza)

23.W koronach drzew często występuje jemioła- roślina o kształcie kulistym podobno przynosząca szczęście w miłości.
W jaki sposób odżywia się jemioła?
a) jest drapieżnikiem bo wypija soki drzewom
b) jest półpasożytem
c) jest pasożytem niszczącym korę drzew

24. Na terenie wyżynnym i górskim w Polsce od 1833 roku rozpoczęto wprowadzanie nowego gatunku drzewa do lasów.
Niestety okazało się , że gatunek ten zaczął wypierać rodzime gatunki drzew i teraz jest jej bardzo dużo.
O jakim gatunku drzewa mowa?
a) daglezja zielona
b) kosodrzewina (sosna górska)
c) świerk syberyjski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.