X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36988
Przesłano:

Figury symetryczne. Scenariusz zajęć - nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający: Wioleta Kulig

Konspekt zajęć

Temat: „Figury symetryczne.”
Cele:
- zapoznanie z pojęciem symetria,
- wskazywanie osi symetrii figury,
- rozpoznanie figur symetrycznych, rysowanie figur symetrycznych.
Metody:
• słowna – pogadanka
• czynna- ćwiczenia
• poglądowa- pokaz

Forma pracy:
• grupowa
• indywidualna
Miejsce: szkoła
Czas: 45 minut
Grupa: dzieci 10 lat- 11 lat
Środki dydaktyczne: Karty pracy nr1, nr 2 , nr 3., zeszyt ćwiczeń, czyste kartki, nożyczki. ekierki ,ołówki , kwadratowe karteczki, lusterko, obrazki.

Tok lekcji
Nauczyciel przedmiotowy / Nauczyciel wspomagający
1.Sprawdzenie obecności i zapisanie tematu lekcji.
Nauczyciel wspomagający podczas wyczytywania listy uczniów razem z wychowankiem dyskretnie śledzą wzrokiem kolejne dzieci w celu lepszej identyfikacji grupy. Nauczyciel wspomagający przypomina uczniom o zapisaniu tematu lekcji, a także daty lekcji.

2.Czy wiemy co to jest symetria? - pogadanka
Symetrie możemy zaobserwować w naszym otoczeniu. Symetryczne są niektóre przedmioty codziennego użytku, elementy budynków, znaki drogowe, litery- uczniowie szukają przykładów.
Dzieci słuchają nauczyciela wiodącego, korzystając z komentarza nauczyciela wspomagającego. Nauczyciel wspomagający pokazuje wychowankom obrazy symetrii w naszym otoczeniu.

3.Jak rozpoznajemy figurę symetryczną?
Ćw. 1Uczniowie otrzymują kartki papieru czystego, składają na 4 części i nożyczkami wycinają dowolne elementy. Po rozłożeniu otrzymują symetryczną serwetkę. Proste wzdłuż których zginaliśmy kartkę nazywamy osiami symetrii. Zapisujemy na serwetce.
Nauczyciel wspomagający rozdaje dzieciom czyste kartki i prosi o złożenie je na 4 części oraz o wycięcie dowolnych wzorów. Zachęca do współdziałania i motywuje do pracy oraz koryguje ewentualne błędy.

Ćw.2 Uczniowie otrzymują kwadratowe kartki. Ile osi symetrii ma kwadrat?
Składamy kartkę.
Nauczyciel wspomagający rozdaje kwadratowe karteczki oraz kontroluje stopień zrozumienia polecenia wydanego przez nauczyciela wiodącego , ewentualnie udziela dodatkowych objaśnień. Zachęca do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Ćw.3. Uczniowie otrzymują kartę pracy. Odbijają figurę względem prostej ( zgięcie kartki, przekalkowanie).
Nauczyciel wspomagający rozdaje kartę pracy nr 1. Pomoc nauczyciela w miarę potrzeb.
Ćw.4 Otwieramy ćwiczenia na str.92 i wykonujemy ćw. 1 i 3.Nauczyciel zachęca do pracy. Pomaga w ewentualnych trudnościach i mobilizuje do szybkiego i efektywnego działania.
Ćw.5Uczniowie otrzymują kolejną kartę pracy. Znajdują smoki symetryczne względem prostej. Zwracamy uwagę na odległość od prostej.Nauczyciel wspomagający rozdaje kartę pracy nr 2. Wspomaga ucznia oraz mobilizuje do działania.
Ćw.6 Karta pracy na ocenę.Pomoc nauczyciela w miarę potrzeb. Rozdaję kartę pracy nr. 3.

4.Podsumowanie lekcji.

Nauczyciel wspomagający dziękuję za wspaniała pracę, dostrzega nawet najdrobniejszy wysiłek dziecka i motywuje do dalszej efektywnej pracy.

5.Zadanie pracy domowej ćw. 2,4,5 str.93.
Nauczyciel wspomagający objaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące pracy domowej i zaznacza zadanie domowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.