X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36968
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Głodne zwierzęta. Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich

Temat dnia: „ Głodne zwierzęta”
Cel ogólny:
•Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania zwierząt w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania.

Cele operacyjne-dziecko:
•umie rozwiązywać zagadki,
•umie dzielić wyrazy na sylaby i łączyć sylaby w wyraz,
•wyodrębnia głoski na początku i na końcu wyrazu,
•potrafi opowiedzieć treść opowiadania,
•wie, jak należy pomóc ptakom i zwierzętom przetrwać zimę,
•integruje się z innymi dziećmi,
•potrafi zaśpiewać piosenkę,
•potrafi wypowiedzieć się na temat określony,
•zgłasza chęć odpowiedzi poprzez podniesienie ręki,
•cierpliwie czeka na swoja kolej wypowiedzi i nie przerywa innym,
• rozpozna wybrane gatunki ptaków,
•potrafi układać twórcze opowiadania.

Metody pracy:
Metody czynne, oglądowe, słowne.

Formy pracy:
Zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne:
magnetofon, płyta CD, zagadki, cyfry 1-5, litery p,o,m,o,c, tamburyno, 4hula-hop, opowiadanie „Gawronek poznaje zimę”, obrazek zimowy, 3 skakanki, bębenek, ilustracje śladów zwierząt, karteczki z sylabami, obrazki z ptakami i zwierzętami, lusterka, nożyczki, klej, kredki woskowe, kolorowa kartka z bloku technicznego.

Przebieg zajęć:
1. Muzyczne powitanie- „Taniec połamaniec”.
2. Rozwiązywanie zagadek o zimie.
3. Wspólne rozwiązanie diagramu liczbowo- literowego na tablicy pod hasłem „POMOC”.
4. Rozmowa na temat dokarmiania ptaków i zwierząt zimą.
5. Wymienianie przez dzieci ptaków, które zimują u nas w kraju.
6. Słuchanie nagranych na CD odgłosów ptaków.
7. Zabawa ruchowa „Spłoszone wróbelki”.
8. Słuchanie opowiadania „Gawronek poznaje zimę”.
9. Rozmowa na temat treści opowiadania. Wymyślanie przez dzieci np. co mogło się dziać wcześniej oraz inne zakończenie opowiadania.
10.Opowiadanie obrazka „Zima w lesie”. Bogacenie słownictwa dzieci o wyrazy: leśniczy, paśnik, liściarka.
11. Zabawa ruchowa „Ptaszki na gałęzi”.
12. Oglądanie na ilustracji i rozpoznawanie śladów zwierząt (zając, niedźwiedź, dzik, wrona, jeleń).
13. Wspólne odczytywanie sylab- złożenie ich w wyraz.
14.Ćwiczenia w dzieleniu nazw zwierząt i ptaków na sylaby, nazywanie głosek na początku i na końcu nazw zwierząt.
15. Burza mózgów „Co czują głodne zwierzęta i ptaki?, Co powiedziałyby ptaki, gdyby umiały mówić?”.
16. Nauka piosenki „Zimowa poleczka”.
17. Ćwiczenia ortofoniczne z lusterkiem – naśladowanie odgłosów ptaków (ćwir, czyr, tyl, fyr), głośno, cicho, smutno, wesoło.
18. Praca plastyczna „Ptasie puzzle”. Kolorowanie obrazka z ptakami, przecinanie po liniach, składanie z części w całość.
Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.