X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36937
Przesłano:

Mam talent! Scenariusz lekcji wychowawczej na podstawie szkolenia online (webinarium) w ramach programu edukacyjnego poświęconego filmowi "Cudowny chłopak"

Scenariusz lekcji wychowawczej na podstawie szkolenia online (webinarium) w ramach programu edukacyjnego poświęconego filmowi „Cudowny chłopak”, wyd. Nowa Era
Cele:
Główny:
- diagnoza talentu
- tworzenie serdecznej i przyjaznej atmosfery w grupie
- integracja i lepsze poznanie grupy

Szczegółowe:
Uczeń:
• potrafi odnaleźć swoje mocne strony
• tłumaczy, że swoje mocne strony można trenować,
• potrafi odnaleźć mocne strony swoich kolegów w klasie
• potrafi nazywać swoje mocne strony, potrafi wskazywać swoje zainteresowania
• wyjaśnia, że połączenie zainteresowań, talentu i umiejętności może być przepisem na sukces w życiu.

Metody i formy:
- dyskusja, wykład aktywizujący
-praca w grupach, indywidualna
Środki dydaktyczne:
- kartki z trzema kołami współśrodkowymi dla każdego ucznia
- białe kartki A4, kredki, farbki, czasopisma, klej, nożyczki, kolorowy papier, bibuła itp.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe

2. Podanie i uzasadnienie tematu lekcji:
„Jakże nudne i monotonne byłyby odgłosy lasu, gdyby prawo do śpiewania miało tylko dziesięć najzdolniejszych ptaków." Arnold Bennett
Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat usłyszanego motta. Nauczyciel dąży do podkreślenia faktu, że każdy z nas ma talent. Nie tylko te osoby, które mają dobre oceny w szkole, wygrywają konkursy, są aktywne na lekcjach.
Nauczycie: Chciałabym, abyśmy na dzisiejszej lekcji zastanowili się czym jest talent? Co składa się na talent? Kto z Was posiada talent? Czy talent jest ważny w osiąganiu sukcesów w życiu?

3. Realizacja tematu:
a) W zespołach trzyosobowych uczniowie wykonują zadanie, polegające na tym , aby w trzech kółkach współśrodkowych odpowiedzieli na trzy pytania:
- Co robię dobrze?
- W czym jestem sprawny? (zdolność do czegoś, umiejętność)
- Co robię z przyjemnością? Kiedy czuję, że żyję?
(w razie trudności w odpowiedzi na pytania, uczniowie próbują pomóc sobie wzajemnie odwołując się do wspólnych przeżyć, doświadczeń szkolnych i pozaszkolnych)
b) Uczniowie zmieniają zespoły i w kolejnych grupach opowiadają sobie wzajemnie , co uważają za swój sukces, co im się udało?
(w razie trudności w odpowiedzi na pytania, uczniowie próbują pomóc sobie wzajemnie odwołując się do wspólnych przeżyć, doświadczeń szkolnych i pozaszkolnych)
c) Następnie uczniowie próbują określić cechy i/lub umiejętności, które doprowadziły każdego z nich do osiągnięcia swojego sukcesu.
d) Po określeniu tych cech uczniowie wykonują samodzielnie pracę: kolaż, plakat, wierszyk, o sobie, podkreślając swoje zdolności, umiejętności i zainteresowania.

4. Podsumowanie:
Uczniowie prezentują efekty swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.