X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36916
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ruch to zdrowie - każdy to powie. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów: plastikowych butelek i gazet

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA DZIECI W V GRUPIE

Miejsce, uczestnicy, data zajęć:
Samorządowe Przedszkole Nr 62 „Radosna Kraina” Kraków, ul. Prądnicka 72 b.
Grupa dzieci 5,6 – letnich, 24.04.2018 r.
Prowadząca:
mgr Izabela Karoń
Temat dnia:
„Ruch to zdrowie – każdy to powie” – ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów: plastikowych butelek i gazet.
Cele ogólne:
• rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne
z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów: plastikowych butelek i gazet,
• kształtowanie umiejętności działania zespołowego, zwrócenie uwagi na zasady zdrowej rywalizacji sportowej; tworzenie sytuacji mającej na celu uczenie się zasad „fair play”,
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz stosowania się do instrukcji słownej,
• wyrabianie dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wykonywania zadań.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem niekonwencjonalny przyborów: plastikowej butelki i gazety; wykonuje je poprawnie według pokazu i instrukcji słownej,
• ćwiczy szybkość, skoczność, zwinność, zręczność; właściwie reaguje na sygnał prowadzącej,
• samodzielnie przebiera się w strój gimnastyczny,
• czerpie satysfakcję ze wspólnej zabawy, przestrzega zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
• dba o bezpieczeństwo własne i innych.
Metody pracy z dzieckiem:
• instrukcja,
• pokaz,
• zadań stawianych dziecku,
• ćwiczeń.

Formy aktywności dziecka:
• praca z całą grupą,
• indywidualna.
Środki dydaktyczne:
• magnetofon,
• podkłady muzyczne (piosenka pt.: „Gimnastyka to dobra sprawa”, melodia : „Olympic Fanfare and Theme” aut. J. Williams)
• tamburyno,
• szarfy: czerwone – 12szt., żółte –11szt.,
• krzesełko – 2 szt.
• laska gimnastyczna – 2 szt.
• plastikowa butelka, gazeta, medal: ,,zdrowego i aktywnego przedszkolaka”, kubek
z niegazowaną wodą mineralną dla każdego dziecka.

Przebieg zajęć:
1) „Pląs powitalny” – dzieci stoją w kole i śpiewają piosenkę ilustrowaną ruchem
„Gimnastyka to dobra sprawa”. (Załącznik Nr 1)

2) Ćwiczenia z butelkami

I. Część wstępna:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
Dzieci ustawiają się w rozsypce, stawiają butelkę obok siebie. Na dźwięk tamburyna rozpoczynają bieg w różnych kierunkach omijając butelki ustawione na podłodze. Na mocne uderzenie w instrument zatrzymują się przy najbliższej butelce.
2. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem; stojąc
w miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach.
3. Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz. Po opanowaniu chwytów prowadząca zachęca do wykonania dodatkowych zadań przed chwytem: klaśnięcie w dłonie
z przodu/ z tyłu, wykonanie przysiadu, obrót wokół siebie w prawo/ w lewo itp.
3. Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki szybkim ruchem w przód i przysuwanie do kolan.
4. Leżenie tyłem, butelka za głową w położeniu poziomym trzymana oburącz – jednoczesny wznos nóg i rąk i dążenie do spotkania stóp z butelką, a następnie powrót do pozycji wyjściowej.

II. Część główna:
Wybór drużyn.
Dzieci ustawiają się w szeregu. Nauczycielka rozdaje każdemu dziecku szarfę (czerwoną/ żółtą). Następnie prosi o ustawienie się w dwóch rzędach według koloru otrzymanej szarfy. Kolejno dokonuje prezentacji zespołów – wymieniając imiona dzieci.
1. Tor przeszkód.
Dzieci ustawione w dwóch rzędach pokonują tor przeszkód:
• bieg do butelki i okrążenie jej bez dotknięcia,
• czworakowanie do krzesełka na którym stoi butelka i przejście pod nim pełzając,
• wykonanie rzutu butelką w górę i położenie jej na krzesełku,
• bieg do drabinki ułożonej z butelek - skoki obunóż przez butelki,
• bieg do linii mety i formowanie rzędu - zgłoszenie wykonania zadania.
Wspólny okrzyk: «HIP, HIP HURA – ZABAWA NA STO DWA»,
Drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie otrzymuje 1 duży punkt. (zapis wyniku w „TABELI WYNIKÓW”)
2. Zabawa „Biegająca butelka”.
Dzieci ustawione w dwóch rzędach stają w rozkroku. Na sygnał prowadzącej podają sobie butelkę między nogami. Dziecko, które poda butelkę biegnie na koniec rzędu. Ćwiczenie dzieci wykonują również podając butelkę nad głową.
Wspólny okrzyk: «HIP, HIP HURA – ZABAWA NA STO DWA»,
Drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie otrzymuje 1 duży punkt. (zapis wyniku w „TABELI WYNIKÓW”)
Nagrodzenie brawami wszystkie dzieci za wspaniałą postawę sportową i ducha walki. Ogłoszenie zwycięzców.
3. Zabawa „Wałkowanie ciasta”.
W leżeniu przodem dzieci wyciągają ręce z butelką daleko w przód i wracają do klatki piersiowej pilnując, aby butelka dotykała cały czas podłoża.
4. Zabawa „Rowerek”.
Dzieci leżą na plecach, trzymają butelkę (kierownicę) i naśladują jazdę na rowerze (zginanie i prostowanie kolan).

III. Część końcowa – ćwiczenia wyciszające.
1. Dzieci kładą się na plecach i wykonują ćwiczenia oddechowe. Przy wdechu przenoszą wyprostowane ręce za głowę, przy wydechu układają ręce wzdłuż ciała.
2. Zabawa uspakajająca „Marsz butelek”.
Dzieci maszerują po obwodzie koła i odkładają butelki na wyznaczone miejsce.

3) Ćwiczenia z gazetami

I. Część wstępna:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
Dzieci poruszają się po sali w dowolny sposób, między rozłożonymi gazetami. Na polecenie prowadzącej zatrzymują się i każde dziecko podnosi gazetę.
2. Zabawa ożywiająca.
Bieg z wymijaniem i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na mocne
uderzenie w tamburyno i zapowiedź „burza” dzieci zatrzymują się i przyjmując dowolną pozycję – chronią się przed zamoknięciem wykorzystując gazetę.
3. Ćwiczenie zwinnościowe – podrzucanie rozłożonej gazety w górę i naśladowanie ciałem ruchu jej spadania.

II. Część główna:
1. Stanie w rozkroku, trzymanie oburącz złożonej gazety – w skłonie w przód wymachy
gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach wyprost i potrząsanie gazetą w górze.
2. Klęk podparty, dłonie na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy zgiętych
w łokciach rękach opad tułowia w przód, dotknięcie gazety brodą i powrót do pozycji wyjściowej.
3. W leżeniu przodem uniesienie gazety trzymanej za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach skierowane w bok), dmuchanie na gazetę wprowadzając ją w ruch.
4. Siedzenie na złożonej gazecie, odpychanie się piętami i rękami, zakręcenie wkoło („karuzela”), a następnie odpychanie się rękami z boku, a piętami z przodu wszyscy poruszają się w dowolnych kierunkach (powtarzamy ćwiczenie łącznie 3 razy – „karuzelę” i poślizg).
5. Położenie gazety na podłodze, zwinięcie jej po przekątnej w rulon i przeskakiwanie przez nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego do drugiego końca.
6. Odtwarzanie figur geometrycznych.
Dzieci biegają w różnych kierunkach, a na sygnał dobierają się trójkami i swoje ruloniki układają w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt, następnie siadają skrzyżnie przed wierzchołkami trójkąta. Na inny sygnał łączą się w czwórki i układają kwadraty (zabawę należy powtórzyć kilka razy).
7. Ugniatanie gazety tak, aby powstała „piłeczka” – rzuty i chwyty „piłki” w miejscu,
w chodzie, w biegu, rzuty i chwyty z dodatkowymi zadaniami, np.: przed chwytem klasnąć, dotknąć ręką podłogi, zakręcić „młynek” rękami, wykonać obrót itp.
8. W leżeniu przodem – przetaczanie „piłki” z gazety z ręki do ręki, podrzucanie jej oburącz i jednorącz.

III. Część końcowa – ćwiczenia wyciszające.
1. W marszu: „piłki” na dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe: wdech nosem
i próba zdmuchnięcia „piłki” z dłoni.
2. Czynności porządkowe: odłożenie „piłek” z gazety na wyznaczone miejsce.
4) Podziękowanie za wspólną zabawę, docenienie trudu i wysiłku wszystkich dzieci włożonego w udział w zajęciach. Udekorowanie dzieci symbolicznymi medalami ,,zdrowego i aktywnego przedszkolaka” przy melodii: „Olympic Fanfare and Theme” aut. J. Williams.
5) „Pijmy wodę – na zdrowie!” – poczęstunek.

........................................

Załącznik Nr 1
Piosenka ilustrowana ruchem: „Gimnastyka dobra sprawa”
A gimnastyka dobra sprawa dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę i w przód i w bok, skłon do przodu w górę skok!
Głowa ramiona kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa ramiona kolana, pięty , oczy, uszy, usta, nos!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.