X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36887
Przesłano:

Zaproszenie. Konspekt lekcji w klasie IV

Konspekt lekcji z języka polskiego w klasie IV

Temat: Wysyłam do Was serdeczne zaproszenia, byście dzielili ze mną chwile
wzruszenia.
(II.3.3; III.2.1; II.4.1; II.3.2; II.2.2; II.3.7; II.2.3; III.1.1)

Cele lekcji

Wiadomości
Uczeń:
- wie jakie elementy powinno zawierać zaproszenie,
- wie z okazji jakich uroczystości zaprasza się gości,
- wie jak używać zwrotów grzecznościowych i jak je prawidłowo zapisać,

Umiejętności
Uczeń:
- identyfikuje zaproszenie jako tekst o charakterze informacyjno-perswazyjnym,
- redaguje zaproszenie,
- pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym oraz interpunkcyjnym,
- identyfikuje nadawcę oraz adresata wypowiedzi,
- stosuje w zaproszeniu zwroty i formuły grzecznościowe oficjalne i
nieoficjalne, adekwatne do sytuacji i adresata,
- zapisuje wielką literą zwroty grzecznościowe,
- dopasowuje styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej,
- uczestniczy w rozmowie na określony temat,
- stosuje w wypowiedzi odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy wypowiedzi,
- potrafi wymienić wszystkie wymagane elementy zaproszenia.

Metody pracy:
- pogadanka,
- pokaz,
- ćwiczenia,
- mapa mentalna,
- problemowa (samodzielne dochodzenie do wiedzy)

Formy pracy:
- praca indywidualna ucznia,
- praca z klasą pod kierunkiem nauczyciela,
- praca z podręcznikiem
Pomoce dydaktyczne:
- zaproszenia,
- karty pracy,
- mapa mentalna,
- podręcznik i ćwiczenia

Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności i pracy domowej.
2.Rozmowa kierowana z wykorzystaniem pytań:
- Z okazji jakich uroczystości zapraszamy gości?
- Do kogo piszemy zaproszenia?
3. Wspólne tworzenie definicji zaproszenia.
Tekst zawierający prośbę o przybycie na jakąś uroczystość lub upoważniający do wzięcia udziału w jakiejś imprezie.
4.Podanie tematu lekcji i omówienie celu zajęć.
5.Pokaz przygotowanych zaproszeń
6.Mapa mentalna zawierająca wszystkie elementy zaproszenia. Zwrócenie uwagi na zwroty grzecznościowe skierowane do adresata i ich pisownię oraz na sformułowania konieczne w zaproszeniu.
- kto?
- kogo?
- na co?
- gdzie? (dokładny adres)
- kiedy? (data i godzina)
Robimy to w formie odrysowania dłoni i na każdym palcu wpisujemy poszczególny element zaproszenia.
7.Przerysowanie notatki do zeszytu.
8.Rozdanie przykładowych zaproszeń. Wspólne omówienie i zaznaczenie jego elementów.
9.Karta pracy.
10.Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – ćw. 1. i 2. s 101 oraz 3. i 4. s 104
11.Zadanie pracy domowej.
Zredaguj dla dowolnie wybranej osoby zaproszenie na swoją komunię.
Tekst zaproszenia zapisz w zeszycie. Pamiętaj o układzie graficznym wypowiedzi.
12.Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.