X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36807
Przesłano:
Dział: Internat

Szkodliwość palenia papierosów. Konspekt zajęć wychowawczych

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

TEMAT: Szkodliwość palenia papierosów.
PROWADZĄCA: Małgorzata Ryba
GRUPA: I
CELE:
• uświadomienie wychowankom zagrożeń, jakie niesie palenie tytoniu,
• poznanie motywów sięgania po papierosy,
• dostrzeganie wartości zdrowia.

METODY PRACY: pogadanka, burza mózgów, objaśnienie wychowawcy, aktywizująca
FORMY PRACY: indywidualna, grupowa, praca w kilkuosobowych zespołach.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki, pisaki, karteczki obrazujące skutki palenia nikotyny, arkusz papieru z narysowaną postacią, kłębek wełny,
broszury i plakaty antynikotynowe.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie wszystkich uczestników zajęć. Ćw. wprowadzające. Każdy po kolei kończy zdanie: Zapach, który jest mi bliski to zapach...
Wychowawca komentując ćwiczenie wprowadza do tematu palenie papierosów (Zapachy, które lubimy i te, które nam przeszkadzają).

2. Wprowadzenie i przedstawienie tematu zajęć.
Wychowawca wyjaśnia, by dzisiejsze zajęcia były impulsem do zastanowienia się nad tym ,czy warto palić papierosy?
Przypominam o zakazie palenia papierosów i e- papierosów na terenie placówki. Pokazuję obowiązującą naklejkę zakazu.

3. Przedstawienie i charakterystyka etapów rozwoju nałogu.
Etapy: przygotowania, próbowania, eksperymentowania, regularnego palenia, uzależnienia.

4. Doświadczenie - mechanizm uzależnienia.
Wychowawca pokazuje grupie kłębek wełny i prosi jedną osobę, by spróbowała rozerwać nitkę (łatwo rozerwać jedną nitkę). Następny wychowanek owija nitką oba nadgarstki. wychowawca prosi o zerwanie i oswobodzenie rąk. Kiedy
okazuje się to nie możliwe, wyjaśnia w jaki sposób ludzie uzależniają się od rozmaitych substancji.

5. Dlaczego ludzie palą?
Wychowankowie wskazują na motywy palenia przez dorosłych.
Co sądzicie dlaczego uczniowie zaczynają palić?
Wypisywanie przyczyn na tablicy.

6. Sylwetka palacza.
Wychowawca rozdaje karteczki, na których są informacje wskazujące, które organy uszkadza nikotyna, choroby na jakie jest narażony człowiek palący papierosy.
Wychowankowie odczytują informacje i umieszczają w odpowiednim miejscu na arkuszu z narysowaną postacią człowieka.

7. Prezentacja prac grup.
Wychowawca dzieli wychowanków na dwie grupy. Każda z grup otrzymuje arkusz papieru i mazaki. Wychowankowie wypisują swoje argumenty za i przeciw paleniu papierosów. Prezentacja prac grup.

8. Jaki waszym zdaniem jest najlepszy sposób odmowy palenia?
Wychowankowie przedstawiają propozycje odmowy palenia.
9. "Śnieżna kula".
Wychowankowie podają pomysły: Dlaczego warto zerwać z nałogiem? Plakat przechodzi z rąk do rąk, każdy dopisuje swoje zdane. Prezentacja plakatu, podkreślenie tych zdań, które wydają się najistotniejsze dla problemu.

10. Podsumowanie.
Na zakończenie zajęć warto podkreślić, że w Polsce podobnie jak w innych krajach niepopularne staje się palenie papierosów. W wielu zakładach pracy promuje się niepalących pracowników. Pytanie: Czy pan/pani pali? Jest coraz częstszym pytaniem padającym w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Tak więc, jeśli chcesz być modnym - nie pal!
Palenie to przeżytek, który w dodatku zrujnuje twoje zdrowie i uszczupli budżet.

11. Rundka końcowa "Kłębek".
Wychowawca trzyma koniec kłębka, mówi:" Dziękuje za wspólną, aktywną pracę”. Proszę o dokończenie zdań typu:
Dziś nauczyłem się...
Zrozumiałem, że...
Zaskoczyło mnie, że...
Rzucam kłębek do wychowanka. Osoba która złapie powtarza czynność i rzuca do następnej itd.
Przecinamy wszystkie nitki w kręgu - to symbolizuje koniec zajęć.
Wypełnianie ankiety ewaluacyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.