X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36773
Przesłano:

Pomagamy sobie wzajemnie. Scenariusz zajęcia edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz zajęcia edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia wychowawcze w klasie II

TEMAT OŚRODKA: W mojej szkole – moja klasa
TEMAT DNIA: Pomagamy sobie wzajemnie

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
CELE OGÓLNE :

- wdrażanie do formułowania poprawnych zdań,
- uwrażliwienie na konieczność pomagania sobie wzajemnie,

CELE SZCZEGÓŁOWE:

SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):

- wypowiada się poprawnie zbudowanymi zdaniami na temat pomocy koleżeńskiej,
- układa z rozsypanki wyrazowej przysłowie dotyczące przyjaźni,
- wyjaśnia znaczenie przysłów o przyjaźni,
- właściwie interpretuje treść wiersza,
- śpiewa piosenkę „Nasza klasa” i interpretuje ja ruchem,

SFERA WYCHOWAWCZA:
- zgodnie współpracuje w grupie,
- uważnie słucha wypowiedzi innych,
- mówi kolegom miłe słowa,
- pomaga kolegom w trudnych sytuacjach.

METODY:
- słowna- rozmowa,
- działań praktycznych,

FORMY PRACY:
- zbiorowa,
- indywidualna
- grupowa,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Rozsypanka wyrazowa przysłów o przyjaźni, kolorowe karteczki, kolorowe pudełko, płyta CD z piosenką: „Nasza klasa”

Zapis w dzienniku :
Dłuższe, swobodne wypowiedzi na temat pomocy koleżeńskiej na podstawie wiersza pt. „Czy to trudne?” i własnych doświadczeń. Zabawy integrujące zespół klasowy: Iskierka, Coś miłego, Pudełko dobrych wiadomości. Układanie z rozsypanki wyrazowej przysłów i interpretowanie ich. Utrwalenie piosenki pt. „Nasza klasa”.

Przebieg zajęć:

1.Czynności organizacyjno– porządkowe Na zakończenie zajęć najaktywniejsze osoby otrzymają naklejki.
2. Powitanie – „Iskierka”
Dzieci stoją w kole, nauczyciel puszcza iskierkę, dzieci przekazują sobie uścisk.
N: Puszczam iskierkę w krąg, niechaj wróci do mych rąk”
3. Podanie tematu zajęć:
Dzisiaj na zajęciach będziemy rozmawiać o przyjaźni, pomocy koleżeńskiej.
4.Zabawa integrująca zespół klasowy: „Coś miłego”
Dzieci stoją w kole i kolejno mówią sobie coś miłego np.:
Ładnie dziś wyglądasz.
Lubię gdy się uśmiechasz.
Jesteś moim kolegą.
Lubię się z tobą bawić.
5. Układanie z rozsypanki wyrazowej przysłów o przyjaźni-zabawa słowno – ruchowa.
Uczniowie losują wyrazy napisane na kolorowych kartkach . Chodzą po klasie. Odczytują po cichu swoje wyrazy lub sylaby. Każdy kolor to inne przysłowie. Układają przysłowia. Zawieszają przysłowia na tablicy. Pracują w trzech grupach.

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.
Przyjaciela w nieszczęściu nie odstępuj, ale ratuj.

Uczniowie odczytują ułożone przysłowia i wyjaśniają ich znaczenie.

6.Układanie zdjęć lub ilustracji z puzzli ukazujących zachowania dzieci w czasie zabawy, wspólnej nauki. Omawianie zachowań dzieci. Wybieranie, na których zachowania są godne naśladowania i przyznanie uśmiechniętej buźki. – praca grupowa.
7. Czytanie wiersza „Najlepiej razem Wandy Chotomskiej” lub Hanny Ochockiej – „Ona i ja” przez najlepiej czytających uczniów.
Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec,
Świat wygląda dość ponuro i paskudnie,
Bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej.
A o radość, a o radość znacznie trudniej.
Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo,
W trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć,
Bo jak nawet skrzydła trochę Ci oklapną,
To przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy.
Najlepiej razem, najlepiej razem
Cieszyć się książką, piosenką, obrazem,
I z przyjacielem dzielić każdą myśl.
Najlepiej razem, zawsze razem - tak jak dziś.
Wanda Chotomska - Najlepiej razem

Ona ma czarne
Brwi i warkoczyk,
Ja rudą grzywkę,
Niebieskie oczy.
Ona rozsądnie
Zawsze coś powie,
A o mnie mówią,
Że mam pstro w głowie.
Ona chce śpiewać,
Rozmawiać, czytać,
A ja bym w piłkę
Grała i kwita.
Więc cóż wspólnego
Jest między nami?
Chyba to, żeśmy
PRZYJACIÓŁKAMI.
Hanna Ochocka - Ona i ja

8. Interpretacja treści wierszy „Najlepiej razem Wandy Chotomskiej” lub Hanny Ochockiej – „Ona i ja” lub innych poruszających tematykę pomocy koleżeńskiej, przyjaźni.
9.Wypowiedzi uczniów na temat pomocy koleżeńskiej:
- W jaki sposób można pomagać kolegom?
- Czy ty pomagasz kolegom, koleżankom?
- Jeżeli pomagasz, to w jaki sposób?
10. Podawanie różnych przykładów pomocy koleżeńskiej- zabawa integrująca „Pudełko z dobrymi wiadomościami”
Uczniowie otrzymują kolorowe karteczki, każdy podpisuje się na jednej i pisze w czym może komuś pomóc. Dzieci wrzucają karteczki do kolorowego pudełka. Każdy uczestnik zabawy losuje w pudełku wiadomość , do kogo może zwrócić się o konkretną pomoc.
Np.: Marysia – pomogę w rozwiązywaniu zadań.
Gracjan – pożyczę ci zeszyty, gdybyś był chory.
Alan – pogram z tobą w piłkę.
Bartek – pobawię się z tobą, gdy będzie ci smutno.

11.Wspólne śpiewanie i improwizacja ruchowa I zwrotki piosenki pt.: „Nasza klasa”.
12. Zabawa w kalambury - Losowanie przez uczniów zdań informujących, jak zachowuje się prawdziwy przyjaciel.
Np.: Prawdziwy przyjaciel pomaga w odrabianiu lekcji. – uczeń demonstruje przeczytane zdanie ruchem , pozostałe dzieci próbują odgadnąć, jak zachowuje się prawdziwy przyjaciel.
13. Podsumowanie zajęć:
Uczniowie siedzą w kręgu i kończą zdanie:
Prawdziwy przyjaciel ...
14. Ocena najaktywniejszych uczniów. Najaktywniejsi otrzymują naklejki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.