X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36772

Radośnie witamy Jezusa Króla - Niedziela Palmowa. Konspekt lekcji

Temat: Radośnie witamy Jezusa Króla- Niedziela Palmowa
Cel katechetyczny:
- budzenie wiary w Jezusa - Króla wszystkich ludzi
Cele lekcji:
Uczeń:
- opowiada o wjeździe Jezusa do Jerozolimy i radosnym powitaniu;
- wyjaśnia nazwę „Niedziela Palmowa”;
- wymienia powody przynoszenia palm do kościoła;
- rozumie i wyjaśnia znaczenie słów: hosanna, błogosławiony, pokora;
- stara się odpowiadać na pytania pełnym zdaniem.
Metody:
pogadanka ilustrowana prezentacją, rozmowa kierowana, praca z ilustracjami, praca plastyczna, elementy inscenizacji, czytanie fragmentu Pisma Świętego, śpiew.
Formy: praca indywidualna, praca zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
fragment Pisma Świętego oraz pytania do tekstu (zał.2) , ilustracje przedstawiające władców, pytania (zał.1) tkanina, korona, „tron”, fragment filmu, prezentacja multimedialna, zielone liście z papieru, rurki z papieru, klej, kolorowanka (zał.3).
Przebieg lekcji:
1. Powitanie i modlitwa. Sprawdzenie listy obecności.
2. Inscenizacja i odpowiedzi na pytania. Podanie celów lekcji. ( wieszam ilustracje 3 władców. Pytam - kim są ci ludzie, czym się zajmuje? Itp. Kto to jest król?
3. Stawiam krzesło przykryte tkaniną (tron), szykuję koronę. Zapraszam po kolei dzieci. Zakładam płaszcz, daję berło i koronę. Pytam dalej (zał.1).
4. Czytanie Łk 19, 29-40 ilustrowane slajdami. Uczniowie odpowiadają na pytania do czytanego tekstu (zał.2).
5. Wyjaśnienie terminu „pokora”, „hosanna” i „błogosławiony” .
6. Pogadanka dotycząca obchodów Niedzieli Palmowej, ilustrowana prezentacją.
7. Rozdanie materiałów i wyjaśnienie i wykonanie pracy plastycznej – liście palm. (Pomachajcie swoimi palmami . Krzyknijcie głośno HOSANNA. Powtórzmy jeszcze słowa: śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, śpiewaj Panu który królem jest!!!)
8. Inscenizacja przedstawiająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy-z pomocą fragmentu filmu i śpiewem.(film https://www.youtube.com/watch?v=mBBvNukgCsw z podkładem muzycznym - https://www.youtube.com/watch?v=OIoQ-1ol9dQ )
9. Podsumowanie - odpowiedzi uczniów na pytania.
10. Zadanie domowe – pokoloruj palmę wielkanocną (zał.3).
11. Ocena pracy na lekcji . Ewaluacja.(lekcja się podobałą – machają palmami wysoko, średnio podobała – machają niżej, wcale – nie machają).
12. Modlitwa.
Zał.1

Dokończ zdanie: Gdybym był królem, to ...
1. Kto to jest król?
2. Jak się czujesz jako król?
3. Fajnie być królem?
4. Jak wygląda król?
5. Gdzie mieszka?
6. Czym się zajmuje?
7. Co jada król?
8. Jak się ubiera król?
9. Jak się zachowują inni przy królu?

Zał.2

Łk 19, 29-40
Uroczysty wjazd do Jerozolimy
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał: "Dlaczego odwiązujecie?", tak powiecie: "Pan go potrzebuje"». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
«Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».
1. Do jakiego miasta wjechał Pan Jezus?
2. W jaki sposób wjechał do miasta?
3. Skąd się wziął osiołek?
4. Jak uczniowie wyjaśnili właścicielom, że zabierają zwierzę?
5. Jak ludzie witali Pana Jezusa?
6. Jakie wznosili okrzyki?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.