X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36681
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosenne porządki

Ośrodek tematyczny: Wiosenne porządki

Grupa: 3 – 4 latki.

Czas zajęć: 30 minut.

Cele edukacyjne:

• Cele ogólne:

- Zapoznanie z pracą ogrodnika i nazwami narzędzi ogrodniczych;
- Kształtowanie sprawności grafomotorycznej.

• Cele operacyjne:

- Dziecko odpowiada na pytania nauczyciela pełnymi zdaniami;
- Dziecko zna zawód ogrodnika oraz rozumie wartość tej pracy;
- Dziecko nazywa narzędzia ogrodnicze;
- Dziecko potrafi naśladować czynności wykonywane przez ogrodnika w zabawie naśladowczej;
- Dziecko potrafi przykleić kwiat na odpowiedniej rabacie;

Metody: słowne, oglądowe, zadań stawianych dziecku do wykonania.

Formy organizacyjne: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: sylweta ogrodnika, ilustracje z narzędziami ogrodniczymi, karty pracy, brystol, kwiaty z papieru, tekst listu od ogrodnika (własnego autorstwa)

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.

2. Czynności porządkowe polegające na usadzeniu dzieci w półkolu, sprawdzeniu obecności oraz zapoznaniu grupy z celami operacyjnymi zajęć.

3. „Kto pracuje w ogrodzie?” – zapoznanie z zawodem ogrodnika. Nauczyciel przywiesza na tablicy ilustrację przedstawiającą ogrodnika. Następnie zadaje dzieciom pytania: Kogo przedstawia ilustracja?

4. „Praca ogrodnika” - Odczytanie listu od ogrodnika (tekst listu własnego autorstwa) – rozmowa kierowana przez nauczyciela na podstawie odczytanego tekstu. Dzieci wypowiadają się pełnymi zdaniami na temat pracy ogrodnika.

5. „Narzędzia Pana ogrodnika” – rozmowa z wykorzystaniem ilustracji. Nauczyciel wiesza na tablicy ilustracje przedstawiające narzędzia potrzebne do pracy w ogrodzie (rydel, grabie, łopatka, rękawiczki, pazury ogrodnicze, konewka, taczka, szpadel, wąż ogrodowy, sekator). Nauczyciel nazywa przedstawione narzędzia oraz wyjaśnia do jakich czynności są potrzebne. Zwraca również uwagę, iż niektórymi narzędziami przy pracy w ogrodzie posługiwać się mogą tylko dorośli, ponieważ są ostre, ciężkie, metalowe.

6. „Mali ogrodnicy” – zabawa ruchowo-naśladowcza. Nauczyciel prezentuje dzieciom czynności wykonywane przy pracy w ogrodzie. Następnie dzieci naśladują czynność przedstawioną przez nauczyciela.

7. „Rabata kwiatowa” – wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych. Dzieci otrzymują przygotowane przez nauczyciela karty pracy oraz przystępują do wykonania omówionego ćwiczenia.

EWALUACJA: Na koniec zajęć nauczyciel zaprasza dzieci do koła, następnie rozdaje dzieciom papierowe kwiaty (tulipany, bratki, żonkile, krokusy) oraz umieszcza w środku koła brystol z wyrysowanymi grządkami na cztery rodzaje kwiatów. Zadaniem dzieci jest przyklejenie kwiatków na odpowiedniej grządce tak aby powstała wiosenna rabata. Umieszczenie rabaty w kąciku przyrodniczym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.