X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36652
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kodowanie na dywanie. Konspekt zajęć

Konspekt zajęć w gr. ( 5,6 latki ) 01. 03. 2018 r.

Temat: Kodowanie na dywanie- aktywności rozwijające logiczne myślenie
Cele ogólne:
- ćwiczenie współdziałania w zespołach
- aktywizowanie wszystkich dzieci
- ćwiczenie koncentracji uwagi
- rozwijanie spostrzegawczości
- zapoznanie dzieci z różnymi sposobami tworzenia kodu
- doskonalenie umiejętności określania kierunków
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej i sprawności ruchowej
- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych
- zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw

Cele szczegółowe:
- bierze udział we wspólnych zabawach
- potrafi stworzyć kod przy pomocy strzałek kierunkowych
- wie, co oznaczają strzałki kierunkowe
- wie, co oznaczają warunki
- poprawnie określa kierunki: „w prawo”, „w lewo”
- potrafi odczytać współrzędne na osiach,
- rozpoznaje i właściwie nazywa cyfry i litery,
- potrafi przekazać ustnie komunikat,
- stara się odtworzyć układ obrazków
- potrafi ułożyć wzór na podstawie, komend słownych-wiersza, podanych współrzędnych
- potrafi współdziałać w zespole, stosować zasady które zostały ustalone,
- potrafi wyodrębnić pierwszą i ostatnią głoskę nazw obrazków
- potrafi odczytać wyrazy
- potrafi ułożyć napis wg podanej instrukcji
- doskonali koordynację ruchową, słuchowo- ruchową, orientację przestrzenną
- potrafi podać woreczek w rytmie muzyki
- odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
- zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie

Realizowane obszary podstawy programowej:
- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych - I obszar
- Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych- III obszar
- Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia- IV obszar edukacyjny
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci- V obszar edukacyjny
- Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych- VI obszar
-Wychowanie przez sztukę- muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej
(śpiew, gra, taniec)- VIII obszar edukacyjny
- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną- XIII obszar
- Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)- XIV obszar edukacyjny

Formy pracy:
zespołowa, grupowa, indywidualna
Metody:
słowne: rozmowa, wyjaśnienia, instrukcja, polecenia
czynne: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, kierowania aktywnością
Pomoce dydaktyczne:
plansza z kratownicą, strzałki kierunkowe, karteczki w kolorze zielonym i czerwonym oznaczające start i metę, kolorowe kubeczki jednorazowe, obrazki z zimowymi symbolami, kolorowe kwadraty, kartki z kratownicą, obrazki do odczytania hasła, szablony liter, kartki z zaszyfrowanym hasłem, mata ze śladami stóp, woreczki

Przebieg zajęć:

1. Powitanie przy muzyce
2. Zabawa „ bałwanek wyszedł” z matą na koncentrację uwagi
3. Hasło ukryte w obrazkach- „Kodowanie na dywanie” utworzone z pierwszych i ostatnich głosek nazw obrazków
4.Układanie zimowego sudoku
5. Układanie kodu, drogi bałwanka od startu do mety z warunkiem ( zebranie śnieżynek od najmniejszej liczby śnieżynek do największej)
6. Praca w grupach
- szyfry- odszyfrowywanie zakodowanych haseł związanych z zimowymi zabawami
- układanka- odwzorowywanie kolorowych kwadratów
7. Kodowanie za pomocą ruchu- wykonywanie skoków zgodnie z kierunkiem śladów na macie
8. Zabawa w przekazywanie kodu - podział dzieci na dwie drużyny: dziewczyny i chłopcy
9. Układanie zakodowanego obrazka ukrytego w instrukcji słownej- wierszu „ Zimowa czapka”
10. Zabawa rytmiczna z woreczkami przy muzyce
11. Zakończenie zajęć- podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach

Monika Kłoczko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.