X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36641
Przesłano:
Dział: Świetlica

Ścieżka ekologiczna. Lekcja otwarta

Konspekt lekcji otwartej z zajęć świetlicowych dla klas III szkoły podstawowej
Nauczyciel: mgr Renata Niedźwiedzka
klasa III a
Liczba godzin: 1 godzina zegarowa
Temat lekcji: ŚCIEŻKA EKOLGICZNA
CELE LEKCJI:
Cel ogólny:
• kształtowanie świadomości ekologicznej – jak powstępować, aby chronić środowisko naturalne
Cele szczegółowe: Uczeń
• rozumie znaczenie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków,
• zna niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka,
• wie, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne,
• zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci(segregacja odpadów).
METODY PRACY
• aktywizująca
• działań praktycznych
• problemowa
• pogadanka
FORMY PRACY
• indywidualna
• grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• nasiona rzeżuchy, wata, pojemniki plastikowe, butelki z wodą, płyty CD, nożyczki, klej, długopisy, śmieci(słoiki szklane, kubki i butelki plastikowe, gazety, rolki po papierze, puszki), szablony dużej i małej gwiazdki, karty zadaniowe, wydrukowane litery, pojemniki na zadania, opaski kolorowe, koperty na zadania.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Powitanie.
Zawołanie na które wywołani uczniowie odpowiadają:
Czy (imię ucznia) jest dziś z nami? – pyta nauczyciel
Tak jest z Wami! – odpowiada uczeń
Witamy Cię brawami! – wołają wszyscy uczniowie i klaszczą w dłonie.
2. Wprowadzenie do tematu - odczytanie listu od Ziemi, w którym jest prośba o rozwiązanie kilku zadań.
„Drogie dzieci, piszę do was bardzo zmartwiona.
Jestem bardzo brudna, zanieczyszczona i nieładna.
Chciałabym bardzo abyście mi pomogły.
Gdy rozwiążecie kilka zadań,
będę pewna, że znacie się na ekologii
i będziecie o mnie dbać i mnie szanować.
Znowu będę czysta, piękna i zadbana”

Podział uczniów na 4 zespoły na podstawie koloru. Dzieci wybierają opaskę w wybranym kolorze i wzajemnie zawiązują sobie na przedramieniu.
Omówienie zasad wykonywania zadań.
Każdy zespół wykonuje określone zadanie z karty zadaniowej.
Po poprawnym wykonaniu go, odczytuje po cichu zagadkę (umieszczoną na karcie zadaniowej), której rozwiązanie wskazuje miejsce ukrycia kolejnego zadania. Przedstawiciel grupy lub wskazany uczeń, rozwiązanie zagadki przekazuje na kartce nauczycielowi. Poprawność wykonania zadania i rozwiązania zagadki decyduje, czy grupa może udać się po kolejne zadanie. Grupa nie może się rozdzielać.
Karty zadaniowe zawierają jeszcze inne wskazówki, których grupy powinny przestrzegać.
W każdej kopercie znajdują się także poszczególne litery hasła końcowego, których grupy nie mogą zgubić.

Zadanie 1. „Układanka”
Uczniowie układają hasło z rozsypanki wyrazowej. Poprawne hasło zapisują w wyznaczonym miejscu.
Hasło: Segregacja odpadów opakowaniowych naszym nawykiem.
Po wykonaniu zadania uczniowie rozwiązują zagadkę i udają się do kolejnego miejsca po zadanie. Grupa nie może się rozdzielać. Pamiętać też muszą o literach w kopercie potrzebnych do rozwiązania hasła końcowego.

Zadanie 2. „Łamigłówka”
Uczniowie rozwiązują rebusy, których rozwiązanie przypomni im, co powinni zrobić zanim wrzucą opakowanie do odpowiedniego pojemnika lub worka na śmieci.
Rozwiązania: - opróżnij opakowanie
- odkręć butelkę
- zgnieć odpady
Grupy po rozwiązaniu rebusów odczytują i rozwiązują zagadkę. Cała grupa udaje się po kolejne zadanie.

Zadanie 3. „ Recykling”
Przed grupą zadanie praktyczne.
Zadaniem uczniów jest posegregowanie znajdujących się w workach różnych odpadów do odpowiednich pojemników przygotowanych w świetlicy.
Nauczyciel zwraca uwagę czy odpady trafiły do odpowiedniego pojemnika i czy zostały odpowiednio potraktowane( opróżnione, zgniecione, odkręcone nakrętki).
Po poprawnym wykonaniu zadania, grupa rozwiązuje zagadkę i udaje się do kolejnego punktu zadaniowego. Cały czas uczniowie muszą pamiętać o literach do hasła końcowego aby ich nie zgubić.

Zadanie 4. „Zaszyfrowany przekaz”
Zadaniem grupy jest wykreślenie niepotrzebnych liter z ciągu liter i zapisanie poprawnego hasła.
Hasło: Palenie odpadów plastikowych powoduje zanieczyszczenie powietrza i jest szkodliwe dla zdrowia.
Uczniowie idą po kolejne zadanie do miejsca, które wskaże im zagadka.

Zadanie 5. „Krzyżówka”
Przed uczniami kolejne zadanie. Tym razem mają rozwiązać krzyżówkę. Hasło posłuży do uzupełnienia zdania.

1. Powinno się je segregować. Osobno plastik, metal, szkło, odpady organiczne.(śmieci)
2. Sprawna czyści ubrania, popsuta staje się elektroodpadem.(pralka)
3. W każdym samochodzie są cztery.(opony)
4. Zużyty papier, który zbieramy i oddajemy do punktów skupu.(makulatura)
5. Trawa i liście, czyli naturalne odpady złożone w kompostowniku to ...(kompost)
6. Oszczędzamy ją, gdy wyłączamy zbędne oświetlenie.(energia)
7. Przeterminowane oddaj do apteki, przychodni.(leki)
8. Uruchamia wiele zabawek, gdy się wyczerpie staje się odpadem niebezpiecznym.(bateria)

Hasło: ....Ekologia.......... to nauka badająca zależności między roślinami i zwierzętami, a otaczającym je środowiskiem.

Do następnego miejsca zadaniowego doprowadzi grupy rozwiązanie zagadki. Uczniowie przez cały czas muszą pamiętać o kolejnych literach hasła, które znajdują się w każdej kopercie.

Zadanie 6. „ Jedz rzeżuchę”

Drugim zadaniem praktycznym jakie muszą uczniowie wykonać to posianie rzeżuchy do uprawy w domu. To zadanie wykonuje każdy uczeń w grupie według wskazówek z karty zadaniowej.

Po wykonaniu zadania uczniowie porządkują miejsce pracy.

Do karty dołączone zostały ulotki mówiące o właściwościach tego warzywa i które wraz z posianą rzeżuchą uczniowie zabierają do domu.
Przed grupami przedostatnie zadanie. Rozwiązują zagadkę i idą po zadanie we wskazane miejsce.

Zadanie 7. „Porządkowanie”
W tym zadaniu uczniowie muszą się zmierzyć z matematyką. Zadanie polega na obliczeniu równań w poszczególnych listkach i na uporządkowaniu zbioru listków rosnąco. Zapisują hasła w wyznaczonym miejscu.
Hasło 1: Dokarmiaj zwierzęta zimą.
Hasło 2: Segregując śmieci dbasz o przyrodę.
Hasło 3: Chroń las przed pożarem.
Zadanie 8. „Podaj hasło”
Tutaj uczniowie układają hasło końcowe z 16 liter, które zbierali z poszczególnych kopert przez całe zajęcia.
Hasło końcowe: Sprzątanie świata.
3. Prezentacja otrzymanych haseł. Omówienie.

4. Jeżeli czas pozwoli, uczniowie wykonują z płyty CD i brystolu gwiazdkę (obrysowywanie, wycinanie, klejenie z płytą CD).

EWALUACJA ZAJĘĆ:
5. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące zajęć:
- Co ci się podobało?
- Co zapamiętałeś z zajęć?
- Co było łatwe?
- Co było trudne?

6. Podziękowanie za udział w zajęciach.
Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w zajęciach. Zwraca uwagę na zaangażowanie w pracach w grupach. Żegna się zapraszając wszystkich na kolejne spotkanie.
Uczniowie zabierają wykonane gwiazdki do domu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.