X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36592
Przesłano:
Dział: Przedszkole

O dzieci dbamy, więc im czytamy. Poczytaj Maluchowi.

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła."
Wisława Szymborska

CEL GŁÓWNE:
-Wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.
-Rozbudzanie zainteresowania książką, czytelnictwem.
-Wprowadzanie dzieci w świat literatury.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-Zapoznanie przedszkolaków z bogactwem literatury dziecięcej.
-Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
-Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem.
-Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie , rozbudzanie ciekawości świata.
-Rozbudzanie wyobraźni, aktywności twórczej i pamięci.
-Ćwiczenie koncentracji.
-Wzbogacanie słownictwa, kształtowanie procesów słuchowych.
-Uświadomienie, że czytelnictwo może być ciekawą formą spędzania wolnego czasu (zapobieganie uzależnieniu od gier elektronicznych, telewizora, internetu komputera).
-Uczenie empatii. Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
-Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
- Budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem.
-Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
-Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny, twórczy.
-Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w przedszkolnych „spotkaniach z książeczką”.
-Zachęcanie rodziców do codziennego czytania książek dzieciom.

METODY, FORMY I ŚRODKI
-Praca z tekstem literackim - głośne czytanie, inscenizowanie tekstu przez na-uczyciela i zaproszonych gości.
-Tworzenie kącika książki.
-Posługiwanie się ilustracjami, pacynkami, kukiełkami itp.,
-Interpretacja tekstów - recytacja, małe formy teatralne, piosenka.
-Spotkania z biblioteką.
-Praca z książką jako źródłem literatury i wiedzy o świecie.
-Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów.
-Wykorzystanie poznanych tekstów literackich podczas organizowania imprez przedszkolnych.
-Włączanie rodziców do czynnego udziału w życiu placówki i rozwijaniu nawyków czytelniczych w domach rodzinnych.

Formy pracy:
-praca z całą grupą,
-praca zespołowa,
-praca indywidualna,
Pomoce dydaktyczne:
książki różnego rodzaju (encyklopedie, informatory, słowniki, popularno - naukowe) poradniki metodyczne, zbiory bajek, wierszy, opowiadań, płyty CD z nagraniami bajek czytanych przez sławne osoby, materiały plastyczne, kukieł-ki, pacynki, nagrania muzyczne itp.

ZADANIA:

1.Zorganizowanie kącika książki.
2.Oglądanie książek, rozmowy na temat ilustracji.
3.Słuchanie wierszy, opowiadań, bajek czytanych przez nauczyciela i zaproszo-nych gości.
4.Rozmowy, odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworów, wyciąganie prostych wniosków przyczynowo-skutkowych, ocenianie postępowania bohaterów.
5.Nauka fragmentów wierszy, recytowanie indywidualne i zespołowe.
6.Tworzenie własnych stron książeczek (przez chętne dzieci).
7.Zorganizowanie spotkania z panią bibliotekarką.
8.Teatrzyk Kamishibai - jako niekonwencjonalna forma książki.
9.„O co może poprosić Twoja książka?”. Zapoznanie z zasadami właściwego obchodzenia się z książką.
10.Słuchanie utworów literatury dziecięcej z czytanych przez profesjonalistów np. aktorów.
11.Organizowanie mini konkursów, czytanie zagadek, quizy, - (utrwalanie zna-jomości literatury dziecięcej).
12.Organizowanie zabaw z pacynkami, kukiełkami itp. odgrywanie krótkich scenek, prowadzenie dialogów.
13.Próby wspólnego układania bajek- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
14.Wzbogacanie wiedzy o świecie.
15.Słuchanie bajek opowiadanych przez dzieci.
16.Wyrażanie gestem i ruchem treści literatury. Zabawy przy piosenkach o te-matyce bajkowej.
17.Zapoznanie rodziców z korzyściami płynącymi z częstego kontaktu dziecka z literaturą - przygotowanie spotkania pod hasłem- O dzieci dbamy, więc im czytamy. Dlaczego warto czytać dzieciom książki?.
18.Wykonywanie prac plastycznych zainspirowanych literaturą. Organizowanie wystaw w domu kultury i przedszkolu.
19.Zastosowanie bajki terapeutycznej, jako metody na wyciszenie, relaksacje, odreagowanie napięcia.
20.Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć:
-naprawianie książek; -wykonanie zakładek;
21.Zapoznanie z różnymi rodzajami książek.
22.Wykorzystywanie fragmentów utworów literatury dziecięcej do ćwiczeń or-tofonicznych.
23.”Moja ulubiona książeczka” - przynoszenie przez dzieci ulubionych książek. Zorganizowanie cotygodniowych spotkań z literaturą dziecięcą.
24. Święto Flagi- spotkanie z utworami o tematyce patriotycznej.
25.Codzienne czytanie dzieciom bajek, wierszy, fragmentów książek z literatury dziecięcej.
26.Wykorzystanie utworów z literatury dziecięcej podczas przygotowywania uroczystości przedszkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.